prof. Ing.

Karel Rais

CSc., MBA, dr. h. c.

FP, ÚI – profesor

+420 54114 2233
rais@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.

Výuka

Konzultační hodiny

pondělí, 9:00 - 11:00, IO/P457 (Kolejní 2906/4, Brno 61200)

Garantované předměty

AP_1Algoritmizace
Česky, zimní, FP, ÚI
EmchPManagement of Change
Anglicky, zimní, FP, ÚI
merDEModern methods in economic decision-making
Anglicky, celoroční, FP, ÚI
merDModerní metody v ekonomickém rozhodování
Česky, letní, FP, ÚI
REOPAOperační analýza
Česky, zimní, ÚSI, FP
rmPRisk management
Česky, zimní, FP, ÚI
IrmanPRisk management
Česky, letní, FP, ÚI
rmKRisk management
Česky, zimní, FP, ÚI
IrmPRisk management
Česky, letní, FP, ÚI
IBrmPRisk Management
Anglicky, letní, FP, ÚI
ErmPRisk Management
Anglicky, letní, FP, ÚI
RSRFOŘízení rizik ve firmách a organizacích
Česky, zimní, ÚSI, FP
TITeoretická informatika
Česky, zimní, FP, ÚI
MtiKTeoretická informatika
Česky, zimní, FP, ÚI

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021

Vyučované předměty

rmKRisk management
Konzultace v kombinovaném studiu, Česky, zimní, FP, ÚI
rmPRisk management
Přednáška, Česky, zimní, FP, ÚI
RSRFOŘízení rizik ve firmách a organizacích
Přednáška, Česky, zimní, ÚSI, FP

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021