prof. Ing.

Karel Rais

CSc., MBA, dr. h. c.

FP, ÚI – profesor

+420 54114 2233
rais@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.

Tvůrčí aktivity

  • RAIS, K.; KORÁB, V.; ŠKAPA, S.: Strategie Jmk; Strategie rozvoje: Jihomoravský kraj. Prioritní osa I: Hospodářství. Prioritní okruh A: Věda, výzkum a inovace. Prioritní okruh B: Průmysl a služby. FP, ÚM, VUT v Brně Jihomoravský kraj. (metodika certifikovaná uplatněná)
    Detail

  • KORÁB, V.; RAIS, K.; ŠKAPA, S.; DOSKOČIL, R.: Metodika; Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010-2013. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
    Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.