prof. Ing.

Karel Rais

CSc., MBA, dr. h. c.

FP, ÚI – profesor

+420 54114 2233
rais@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.

Projekty

 • 2019

  Výzvy digitální transformace v podmínkách globalizace , zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2007

  273 Rozvoj koncepce výuky cizích jazyků, především angličtiny - 3. navazující etapa, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2004

  Pilotní společné mezinárodní vzdělávací programy VUT, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail