prof. Ing.

Karel Rais

CSc., MBA, dr. h. c.

FP, ÚI – profesor

+420 54114 2233
rais@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.

Publikace

 • 2013

  SMEJKAL, V.; RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Expert. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. s. 1-466. ISBN: 978-80-247-4644- 9.
  Detail

 • 2012

  RAIS, K.; KUBÍČKOVÁ, L. Řízení změn ve firmách a jiných organizacích. Expert. Expert. Praha: Grada publishing, 2012. 136 s. ISBN: 978-80-247-4564- 0.
  Detail

 • 2011

  RAIS, K.; DOSKOČIL, R. Operační a systémová analýza I. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. s. 1-125. ISBN: 978-80-214-4364-8.
  Detail

 • 2009

  SMEJKAL, V.; RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 1. 1. Praha: Grada Publishing, a. s., 2009. 360 s. ISBN: 978-80-247-3051- 6.
  Detail

  DOSTÁL, P.; RAIS, K. Stock Market Decision Machine. International Symposium on Forecasting, 2009, roč. První, č. 1, s. 171-171. ISSN: 1997- 4116.
  Detail

 • 2008

  KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; MELUZÍN, T.; BARTES, F.; DVOŘÁK, J.; CHALUPSKÝ, V.; JUROVÁ, M.; LUŇÁČEK, J.; KOCH, M.; KONEČNÝ, M.; NĚMEČEK, P.; RAIS, K.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZEMAN, V.; ZICH, R.; ZINECKER, M.; DYDOWICZ, P.; NEUWIRTH, B.; PUTNOVÁ, A.; HERALECKÝ, T. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. 1. Brno: VUT, FP Brno, 2008. s. 1-131. ISBN: 978-80-7204-590- 7.
  Detail

 • 2007

  DOSTÁL, P.; RAIS, K.; DOSKOČIL, R. Ekonomicko- matematické metody. Ekonomicko- matematické metody. Kunovice: EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, s.r.o., 2007. ISBN: 978-80-7314-122- 6.
  Detail

  DOSKOČIL, R.; RAIS, K. THE USE OF SOFT COMPUTING IN THE PROCESS OF MANAGER DECISION MAKING. In ICSC- Fifth International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments. Kunovice: Europen Polytechnical Institute Kunovice, 2007. s. 33-37. ISBN: 80-7314-108- 6.
  Detail

  DOSTÁL, P.; RAIS, K. Operational Research. Brno: CERM Brno, 2007. s. 1-84.
  Detail

  RAIS, K.; DOSKOČIL, R. Risk management. Risk management. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2007. ISBN: 978-80-214-3510- 0.
  Detail

  RAIS, K.; DOSTÁL, P.; DOSKOČIL, R. Operační a systémová analýza II. Operační a systémová analýza II. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. ISBN: 978-80-214-3371- 7.
  Detail

 • 2006

  RAIS, K.; DOSKOČIL, R. Operační a systémová analýza I. Operační a systémová analýza I. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2006. ISBN: 80-214-3280- 2.
  Detail

  KORÁB, V.; RAIS, K. A blueprint to support environmental compliance among European SMEs. A blueprint to support environmental compliance among European SMEs. Staffordshire: Staffordshire University, 2006. ISBN: 1-904133-32- 0.
  Detail

  DOSTÁL, P. Umělý mozek v byznysu. Ekonom, 2006, ISSN: 1210- 0714.
  Detail

  ŠVEC, M.; RAIS, K. Some Aspects of EUA Evaluation at the Brno University of Technology. In sborník. 1. San Juan. Puerto Rico, USA: 2006. s. 10-14. ISBN: 1-58874-649- 6.
  Detail

 • 2005

  DOSTÁL, P., RAIS, K. Operační a systémová analýza II. 2005. ISBN: 80-214-2803- 1.
  Detail

  DOSTÁL, P., RAIS, K. Risk Management and Artificial Neural Network. In 2005. s. 292-297. ISBN: 80-7318-276- 9.
  Detail

  DOSTÁL, P., SOJKA, Z., RAIS, K. Pokročilé metody manažerského rozhodování. Grada, 2005. 168 s. ISBN: 80-247-1338- 1.
  Detail

  DVOŘÁK, J.; RAIS, K.; GRAJA, M.; ČAPEK, J. Optimalizace přepravních toků při likvidaci použitých výrobků. In Research report II. Research report. Univerzita Pardubice: Tiskařské středisko Univerzity Pardubice, 2005. s. 3-41. ISBN: 80-7194-732- 6.
  Detail

 • 2004

  DOSTÁL, P.; RAIS, K. The Solution of Cutting Plans by Means of Genetic Algorithms. In Brno: 2004. s. 95-98. ISBN: 80-214-2676- 4.
  Detail

  Němeček, P., Kocmanová, A., Jurová, M., Rais, K., Šimberová, I., Konečný, M. Možné trendy rozvoje podniků. VUT v Brně. VUT v Brně. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2004. 148 s. ISBN: 80-7204-362- 5.
  Detail

 • 2003

  DOSTÁL, P.; RAIS, K. Production Schedule by Means of Genetic Algorithms. In Kunovice: 2003. s. 32-34. ISBN: 80-7314-017- 9.
  Detail

 • 2002

  RAIS, K. Operační a systémová analýza. Brno: PC DIR Brno, 2002. ISBN: 80-214-1924- 5.
  Detail

  RAIS, K.; DOSTÁL, P. Methods of Large Investment Unit Modelling. In Trento: 2002. s. 53-57. ISBN: 80-86510-27- 1.
  Detail

  DOSTÁL, P.; RAIS, K. Genetické algoritmy a jejich využití v modelování investic. In Brno: 2002. s. 41-44. ISBN: 80-7314-004- 7.
  Detail

 • 2001

  RAIS, K., DRDLA, M. Řízení změn ve firmě. Praha: Computer press, 2001. 0 s. ISBN: 80-7226-411- 7.
  Detail

  RAIS, K. Základy optimalizace a rozhodování. Základy optimalizace a rozhodování. brno: PC DIR Brno, 2001. ISBN: 80-86510-18- 2.
  Detail

  RAIS, K., LUKÁŠOVÁ, R. Organizace a lidé. Organizace a lidé. Brno: PC DIR Brno, 2001. ISBN: 80-86510-12- 3.
  Detail

  RAIS, K.; DOSTÁL, P. Methods of Large Investment Unit Modelling. In Transformation of. Trento: Universtity of Trento, 2001. s. 53-57. ISBN: 80-86510-27- 1.
  Detail

  RAIS, K. Risk Management by Implementing Changes in Production Companies. In Conference Proceedings : Business and Economic Development in Central and Eastern Integration into Wider Europe. Brno: 2001. s. 452- 459 ( s.)
  Detail

  KOCH, M., RAIS, K. Global Information Systems: Assessment and efficiency. In Sustainable Development: Theories, Strategies and Global Governance Systems at InterSymp 2001. The International Institute for Advances Studies, c/o University of Windsor,Windsor, Ontario Canada N9B 3P4, 2001. s. ( s.)
  Detail

 • 1994

  KOCH, M.; ONDRÁK, V.; RAIS, K. Rozvoj metod snižování závazků a pohledávek českých firem. 1. Brno: Fakulta podnikatelská VUT Brno, 1994.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.