doc. Ing.

Kamil Říha

Ph.D.

FEKT, UTKO – docent

+420 54114 6940
rihak@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Multidisciplinární analýza zvukových a obrazových signálů s použitím moderních technik číslicového zpracování signálů a strojového učení, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Vývoj modulárního bezpečnostního systému RAINBOW, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  FV40372, Autonomní systém pro detekci rizikových situací v dopravě založený na analýze obrazových sekvencí, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2022
  Detail

  Pokročilé bayesovské metody trasování objektů pro medicínské zobrazování a mobilní komunikace, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Společný výzkum zdravotní diagnostiky a pokročilé analýzy oftalmologických medicínských dat, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  TL02000270, Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  Multimodální zpracování nestrukturovaných dat s využitím strojového učení a sofistikovaných metod analýzy signálů a obrazů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  GA17-19638S, Určování pohybu arteriální stěny pomocí sekvenčního bayesovského odhadu, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

  Automatizovaný panoramatický dohledový systém pro ochranu osob a majetku na sportovních stadionech, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2014

  Kognitivní multimediální analýza zvukových a obrazových signálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Inovace výuky počítačových cvičení a příslušných podkladů k předmětu Pokročilé techniky zpracování obrazu., zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Inovace náplně a vybavení výuky zpracování obrazu, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Rozšíření studijních podkladů k předmětu Pokročilé techniky zpracování obrazu, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Výzkum sofistikovaných metod číslicového zpracování obrazu a zvuku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Výzkum komunikačních systémů a sítí, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Vytvoření interaktivních učebních textů předmětu Pokročilé techniky zpracování obrazu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  Vytvoření nového předmětu Pokročilé techniky zpracování obrazu, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2006

  2B06111, Nové diagnostické metody zjišťování parametrů oběhového systému založené na infračerveném snímání obrazu krevního řečiště., zahájení: 01.07.2006, ukončení: 30.06.2011
  Detail

  Koncepce univerzálního konvejoru a její využití v oblasti lineárního zpracování analogových signálů - projekt FRVŠ 2067/G1, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Morphing mezilehlých pohledů ze stereo páru, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2004

  Struktury napěťových a proudových konvejorů a jejich aplikace - projekt FRVŠ 2087/G1, zahájení: 06.04.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Vícepohledové prostorové zobrazování z nekompletního zdroje obrazů, zahájení: 05.04.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail