Detail projektu

Pokročilé bayesovské metody trasování objektů pro medicínské zobrazování a mobilní komunikace

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2020

O projektu

Metody bayesovského sledování jsou klíčovou metodologií v širokém spektru aplikací včetně autonomního řízení, kontroly vzdušného provozu, zabezpečovacích systémů, logistiky, zemědělství, záchranářství a monitorování životního prostředí. Tento projekt se zabývá pokročilými metodami pro dvě specifické aplikace: medicínské zobrazování a mobilní komunikace. Tyti aplikace jsou v současnosti předmětem společného výzkumu týmů na Vysokém učení technickém v Brně a na Technické univerzitě Vídeň. Prostředky z navrhovaného projektu významně podpoří a prohloubí spolupráci a transfer vědomostí mezi těmito dvěma institucemi.

Klíčová slova
bayesovská analýza, víceobjektové sledování, gaussovská regrese, 5G, mobilní sítě, medicínské zobrazování

Označení

7AMB19AT

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Říha Kamil, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Dorazil Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Hlawatsch Franz, prof. Dr. Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Klimeš Ondřej, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Poměnková Jitka, doc. RNDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Rajmic Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (24.05.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Mobility - společné výzkumné projekty
- plně financující