doc. Ing.

Jaroslav Štigler

Ph.D.

FSI, EÚ OFE – docent

+420 54114 2329
stigler@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

Publikace

 • 2017

  ŠTIGLER, J.; FIALOVÁ, S. Bingham liquid flow between two cylinders induced by inner ring rotation. AIP Conference Proceedings, 2017, roč. 1889, č. 020040, s. 020040-1 (020040-8 s.)ISSN: 1551-7616.
  Detail | WWW

 • 2016

  ŠEDIVÝ, D.; RUDOLF, P.; ŠTIGLER, J. Návrh lopatky pro pomaluběžné míchadlo asfaltové směsi ve vertikální nádrži. 2016.
  Detail

  ŠTIGLER, J. Contribution to investigation of turbulent mean-flow velocity profile in pipe of circular cross-section. In Proceedings of the 35 Meeting of Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics. AIP conference proceedings. 2016. s. 1-13. ISBN: 978-0-7354-1426-6. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  SOUKUP, L.; ŠTIGLER, J., KHARICHA, A. Investigation of Possible Causes of the Additional Torque on the Yacht’s Rudder. In Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2015. EPJ Web of Conferences. Praha: EPJ Web of Conferences, 2016. s. 725-730. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW

 • 2015

  ŠTIGLER, J. Improved formula for fully developed mean flow velocity profile for both laminar and turbulent flro in tube. In Book of extended abstracts. Vítězslav Adámek, Martin Zajíček, Alena Jonášová. Plzeň, Czech Republic: University of West Bohemia, 2015. s. 117-118. ISBN: 978-80-261-0568- 8.
  Detail

 • 2014

  KOZÁK, J.; SOUKUP, L.; ŠTIGLER, J. CFD analysis of the flow field sensitivity in suction pipe on the test well configuration. In Hydroturbo 2014 - Zborník abstraktov. 2014. s. 76-78. ISBN: 978-80-227-4249- 8.
  Detail

  ŠTIGLER, J. Řešení rovnoměrného nátoku na turbíny malé vodní elektrárny. 2014. s. 1-51.
  Detail

  ŠTIGLER, J.; KOZÁK, J.; SOUKUP, L.; RUDOLF, P. Test Well CFD Analysis. Brno, Czech Republic: Department of Fluid Engineering, Energy Institute, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, 2014. s. 1-77.
  Detail

 • 2013

  ŠTIGLER, J.; SOUKUP, L. Hledání možných příčin přídavného momentu na kormidle jachty a jejich odstranění. Brno, VUT FSI: 2013. s. 1-23.
  Detail

  ŠTIGLER, J.; ŠPERKA, O. Characteristics of the pipe junction with 2.4 cross-section area ratio for the case of the flow division. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-7372-912-7. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠTIGLER, J.; KLAS, R.; ŠPERKA, O. Characteristics of the T-junction with the equal diameters of all branches for the variable angle of the adjacent branch. EPJ Web of Conferences, 2013, roč. 67, č. 1, s. 1-12. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2012

  ŠTIGLER, J.; ŠPERKA, O.; KLAS, R. A fluid flow in the pipe junction with 6,25 corss-section area ratio. The influence of the adjacent branch angle on the pipe junction charcteristics. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2012. s. 1-8. ISSN: 1755-1315.
  Detail | WWW

  ŠTIGLER, J. Introduction of the Analytical Trubulent Velocity Profile Between Two Parallel Plates. In Engineering Mechanics 2011. 17th International Conference. Book of Flull Texts. Svratka, CZ: 2012. s. 328-329. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail

  ŠTIGLER, J. Analytical velocity profile in tube for laminar and turbulent flow. In XXXI. ročník mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky 2012. Brno: VUT Brno, 2012. s. 677-682. ISBN: 978-80-214-4529- 1.
  Detail

 • 2011

  ŠTIGLER, J.; KLAS, R.; KOTEK, M.; KOPECKÝ, V. The Fluid Flow in the T-Junction the Comparison of the Numerical Modelling and PIV Measurement. Procedia Engineering, 2011, roč. 39, č. 1, s. 19-27. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠTIGLER, J.; KLAS, R.; KOTEK, M.; KOPECKÝ, V. The Fluid Flow in the T-Junction. The Comparison of the Numerical Modelling and PIV Measurement. In Těorija i praktika nacoco - i kompressorostrojenija. tech. nauka - monografie. Sumy, Ukraine: 2011. s. 240-247. ISBN: 978-966-657-384- 4.
  Detail

  ŠTIGLER, J.; HALUZA, M.; BÍLEK, M. Preliminary Design of Basic Parameters of the Aerator. In Engineering Mechanics 2011. 17th International Conference. Book of Flull Texts. Svratka, CZ: 2011. s. 603-606. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail

  ŠTIGLER, J.; ŠPERKA, O.; KLAS, R. A Mathematical model of the Fluid Flow in the Tee-Junction. The Comparison of the CFD Computation and the Measurements. In Engineering Mechanics 2011. 17th International Conference. Book of Flull Texts. Svratka, CZ: 2011. s. 607-610. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail

  BENEŠ, L.; LOUDA, P.; KOZEL, K.; KESLEROVÁ, R.; ŠTIGLER, J. Numerical simulations of flow through channels with T- junction. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 1-11. ISSN: 0096- 3003.
  Detail

 • 2010

  ŠTIGLER, J. T-part as an Element of the Pipe-line system. The Introduction of the Mathematical Model of the FLuid FLow in T-part for the Arbitrary Angle of the Adjacent Branch. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Timisoara: 2010. s. 1-10. ISSN: 1755-1315.
  Detail | WWW

  ŠTIGLER, J. Rychlostní profil pro proudění kapaliny mezi dvěma rovnoběžnými deskami a v potrubí kruhového průřezu. Brno: Vut FSI v Brně, Fakulta strojního inženýrství., Energetický ústav, 2010. s. 1-48.
  Detail

 • 2009

  ŠTIGLER, J. Optimal Mapped Mesh on the Circle. In Sborník konference Ansys 2009. Plzeň: ARCADEA, 2009. s. 245-252. ISBN: 978-80-254-5437- 4.
  Detail

  ŠTIGLER, J.; SVOZIL, J. Modeling of Cavitation flow on NACA 0015 Hydrofoil. Engineering Mechanics, 2009, roč. 16, č. 6, s. 447-455. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

 • 2008

  ŠTIGLER, J.; SVOZIL, J. Modelig of Cavitation Flow on NACA 0015 Hydrofoil. In Sborník abstraktů mezinárodní konference Hydroturbo 2008. Hrotovice, Česká republika: 2008. s. 13-14.
  Detail

 • 2007

  ŠTIGLER, J.; SVOZIL, J.; RINKA, L. Numerické modelování 2D kavitačního proudění na profilu NACA 0015 pro úhly nátoku 6 a 8 stupňů. Brno VUT FSI: 2007. s. 1-63.
  Detail

  ŠTIGLER, J. Mathematical Model of the Unsteady Fluid Flow Through Tee- Junction. Buletinul Stiintific al Universitatii "Politechnica" din Timisoara Romania, 2007, roč. 52 (66), č. 6, s. 83-92. ISSN: 1224- 6034.
  Detail

  RUDOLF, P.; ŠTIGLER, J.; HALUZA, M. Hydraulické posouzení nátoku na turbínu a sací trouby MVE Miřejovice. Brno: OFIVK EÚ FSI VUT v Brně, 2007. s. 1-24.
  Detail

 • 2006

  ŠTIGLER, J. Tee junction as a pipeline net element. Part 2. Coefficients determination. Strojnícky časopis, 2006, roč. 57, č. 5, s. 263-270. ISSN: 0039- 2472.
  Detail

  ŠTIGLER, J. Tee junction as a pipeline net element. Part 1 A new mathematical model. Strojnícky časopis, 2006, roč. 57, č. 5, s. 249-262. ISSN: 0039- 2472.
  Detail

 • 2005

  ŠTIGLER, J.; KUNČÍK, S. Návrh trysky pro ponorné aerátory AS-55 a AS- 400. Brno, VUT FSI: 2005. s. 1-6.
  Detail

  ŠTIGLER, J. Metoda hraničních vířivých elementů pro 2D proudění. Část 1. Brno, VUT FSI: 2005. s. 1-26.
  Detail

  ŠTIGLER, J.; KUNČÍK, S.; ŠEBESTA, J.; MACHÁNĚ, T. Vyhodnocení měření nové koncepce ponorného aerátoru AS- 55. Brno, VUT FSI: 2005. s. 1-16.
  Detail

 • 2004

  ŠTIGLER, J.; KLAS, R. Výběr optimálního uspořádání rozvětvení pro dopravu hydrosměsí. Brno, VUT FSI: 2004. s. 1-12.
  Detail

  ŠTIGLER, J.; POCHYLÝ, F.; JANDA, V.; ŠEBESTA, J. Měření proudění hydrosměsi rozvětvením typu 45. Brno, VUT FSI: 2004. s. 1-17.
  Detail

  ŠTIGLER, J. MATHEMATICAL MODEL OF THE T- PART FOR UNSTEADY UNCOMPRESSIBLE FLUID FLOW THE EQUIVALENT LENGTH SETTING. In ENGINEERING MECHANICS 2004, BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Svratka, Czech republic: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004. s. 287-288. ISBN: 80-85918-88- 9.
  Detail

  ŠTIGLER, J. Jak vytvrořit mapovanou síť na kruhu. Brno, VUT FSI: 2004. s. 1-29.
  Detail

  KUNČÍK, S.; POCHYLÝ, F.; ŠTIGLER, J. CFD Analýza proudění v oběžném kole aerátoru. VUT v Brně FSI: HTO s.r.o. Olomouc, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  KUNČÍK, S.; POCHYLÝ, F.; ŠTIGLER, J. Návrh trysek pro aerátory AS1100 a AS1500. VUT v Brně, FSI: HTO s.r.o. Olomouc, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  KUNČÍK, S.; POCHYLÝ, F.; ŠTIGLER, J. Posouzení rozptylu paprsku trysek pro aerátory AS1100 a AS1500. VUT v Brně, FSI: HTO s.r.o. Olomouc, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  KUNČÍK, S.; POCHYLÝ, F.; ŠTIGLER, J. CFD analýza proudění v nově navrženém oběžném kole aerátoru. VUT v Brně, FSI: HTO, s.r.o. Olomouc, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  ŠTIGLER, J. Výpočet proudění hydrosměsi rozvětvením tvaru V. VUT FSI, Brno: 2004. s. 1-15.
  Detail

 • 2003

  ŠTIGLER, J. Flow of Mixture Through Bifurcation. In ENGINEERING MECHANICS 2003. Book of extended abstracts. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academyy of Sciences of the Czech Republic, 2003. s. 340-344. ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

  ŠTIGLER, J.; HALUZA, M.; RUDOLF, P.; POCHYLÝ, F.; HABÁN, V. Optimalizace vzduchotechnické části vysavačového agregátu. Brno, VUT FSI: 2003. s. 1-21.
  Detail

  ŠTIGLER, J.; PROCHÁZKA, O.; HALUZA, M.; KUNČÍK, S. Ponorný aerátor s fluidickou tryskou. Kontrola funkčních částí aerátoru, příprava pro počítačové modelování). Brno, VUT FSI: 2003. s. 1-12.
  Detail

  ŠTIGLER, J., POCHYLÝ, F. Některé aspekty výpočtu místních ztrát větvených potrubí. In 11. medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2003 na tému Legislatívne, normalizačne a technické aspekty zásobovania teplom pred vstupom SR do EÚ. Bratislava: SSTP Bratislava, 2003. s. 313-319. ISBN: 80-967479-6- 7.
  Detail

 • 2002

  ŠTIGLER, J., POCHYLÝ, F. Matematický model rozvětvení tvaru T pro nestacionární proudění. In Inženýrská mechanika 2002. Svratka, ČR: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology., 2002. s. 283-284. ISBN: 80-214-2109- 6.
  Detail

  ŠTIGLER, J. Určení ztrátových součinitelů v rozvětvení tvaru T. In XIII. medzinárodná vedecká konferencia Aplikácia expreimentálnych a numerickych metod v mechanike tekutín. Žilinská univerzita v Žilině v EDIS: Žilinská univerzita v Žilině, 2002. s. 150-154. ISBN: 80-7100-955- 5.
  Detail

  ŠTIGLER, J., POCHYLÝ, F. Three-dimensional laminar fluid flow in T- part. In Proceedings of the XXI-st IAHR Symposium, Hydraulic Machinery and Systems. Lausanne: Laboratoire de machines hydrauliques, Faculté des sciences et fehcniques de l´ Ingenieur, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, CH- 1015 Lausanne, 2002. s. 325-330. ISBN: 3-85545-865- 0.
  Detail

 • 2001

  ŠTIGLER, J., POCHYLÝ, F., RUDOLFOVÁ, M. Proudění v rozvětvení, měření a matematické modelování. In Inženýrská Mechanika 2001. Praha: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001. s. 1-8. ISBN: 80-85918-64- 1.
  Detail

  ŠTIGLER, J., POCHYLÝ, F., RUDOLFOVÁ, M. Fluid Flow in Bifurcation, Measurements and Numerical Modeling. In Inženýrská Mechanika 2001. 1. Prague 2001: Institute of ThermomechanicsAcademy of Sciences of the Czech Republic, 2001. s. 278-285. ISBN: 80-85918-64- 1.
  Detail

  ŠTIGLER, J., RUDOLFOVÁ, M. Fluid Flow in Bifurcation. In 10- th International Meeting of the Work Group on THE BEHAVIOUR OF HYDRAULIC MACHINERY UNDER STEADY OSCILLATORY CONDITIONS. Trondheim, Norway: NTNU Norwegian University of Scinece and Technology, 2001. s. 1-8.
  Detail

  ŠTIGLER, J., POCHYLÝ, F. O matematickém modelu rozvětvení. In TOPICAL PROBLEMS OF FLUID MECHANICS 2001. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR, 2001. s. 109-113. ISBN: 80-85918-62- 5.
  Detail

 • 2000

  ŠTIGLER, J. Proudění v rozvětvení. In Stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. Rájecké Teplice, Slovenská Republika: Žilinská univerzita, EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2000. s. 157-162. ISBN: 80-7100-729- 3.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.