doc. Ing.

Jaroslav Štigler

Ph.D.

FSI, EÚ OFE – docent

+420 54114 2329
stigler@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1991, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení
 • 1998, Ph.D., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika.
 • 30.5.2008, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství.

Přehled zaměstnání

 • 1995-1996, samostatný projektant v oboru hydro, AQUATIS a.s.
 • 1996-2008, odborný asistent, odbor FLuidního inženýrství V.Kaplana. EÚ, FSI VUT Brno.
 • 2008-dosud, docent, odbor Fluidního inženýrství V. Kaplana, EÚ, FSI, VUT Brno

Vědeckovýzkumná činnost

 • Hydromechanika.
 • Metody pro řešení vířivého proudění ideální kapaliny.
 • Proudění kapalin v rozvětvení.

Univerzitní aktivity

 • 2003-2006, tajemník Odboru fluidního inženýrství V. Kaplana.
 • 2006 - dosud, tajemník Energetického ústavu. FSI VUT Brno

Mimouniverzitní aktivity

 • 2001-do dnes, člen přípravného výboru mezinárodní konference HydroTurbo.
 • Člen věděckého výboru konfrece Setkání kateder Mechaniky tekutin a Termomechaniky 2015 

Projekty

 • GA101/09/1539 Matematické a numerické modelování proudění v rozvětvení a jejich experimentální ověření
 • FD-K/023 Vysokootáčkové motory s vysokou účinností pro použití ve vysavačích prachu
 • GA101/99P027 Třírozměrné nestacionární proudění tekutiny v rozvětvení s aplikacemi v biomechanice krevního oběhu.
 • FSI-S-10-32 Kavitující vírové struktury a jejich závislost na okrajových podmínkách
 • FSI-J-10-36 Pohyb reálné tekutiny
 • FSI-S-14-2480 Inovativní tekutinové stroje

 

Citace ostatní (bez autocitací)

9