Ing.

Jaromír Pořízka

Ph.D.

FCH, ÚCHPBT – odborný asistent

+420 54114 9320
porizka@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jaromír Pořízka, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Aplikace progresivních metod a postupů v rámci moderních potravinářských věd, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2019

  Využití pokročilých metod a postupů v rámci moderních potravinářských věd, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2018

  Aplikace moderních postupů při výrobě, zpracování a analýze potravin, jejich složek a surovin a při valorizaci odpadů. , zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2017

  Progresivní postupy zpracování a hodnocení potravin a valorizace potravinářských odpadů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2013

  Vývoj nových postupů v potravinářských technologiích , jejich kontrole a bezpečnosti., zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Aplikace moderních metod v potravinářských technologiích , kontrole a bezpečnosti potravin., zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Modernizace postupů kontroly a přípravy technologických postupů při výrobě potravin, potravinových doplňků a využití odpadů z potravinářských výrob, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem-analýza potravin a biologických vzorků, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Studium potravin a potravinových doplňků z pohledu zvýšení jejich bezpečnosti, zdraví prospěšnosti, autentičnosti a využití odpadů, které vznikají při zpracování surovin pro potravinářské účely., zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail