Detail projektu

Aplikace moderních postupů při výrobě, zpracování a analýze potravin, jejich složek a surovin a při valorizaci odpadů.

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2018 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Odborné práce budou zaměřeny zejména na progresivní postupy výroby a zpracování potravin včetně charakterizace tzv. superpotravin, na analýzu obsahu, účinku a stability prospěšných látek, ale i kontaminantů a alergenů v surovinách i v potravinářských produktech. Rozvíjeny budou komplexní postupy pro stanovení autenticity potravin. Pozornost bude věnována aktuálnímu trendu cirkulární ekonomiky při zpracování a valorizaci odpadních surovin ze zemědělsko- potravinářského komplexu. V současné době studuje na ÚCHPBT v prezenční formě 31 doktorandů.

Označení

FCH-S-18-5334

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Márová Ivana, prof. RNDr., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Bokrová Jitka, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Brázda Václav, doc. Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Burdějová Lenka, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Burešová Natálie, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Byrtusová Dana, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Diviš Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fialová Lenka, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fryšová Eva, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Hároniková Andrea, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Hoová Julie, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Hronová Aneta, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Hrstka Miroslav, PhDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Hudečková Helena, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Chytilová Aneta, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Konečná Jana, Mgr.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Kovalčík Adriána, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Kratochvílová Olga, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Křenová Alena, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Kučera Dan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Kundrát Vojtěch, Mgr.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Mahdalová Martina, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Matoušková Petra, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Müllerová Lucie, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Němeček Milan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Nováčková Ivana, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Obruča Stanislav, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Pavelková Renata, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Pernicová Iva, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Pořízka Jaromír, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Rapta Marek, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Reichstädter Marek, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Rittich Bohuslav, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Romanovská Denisa, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Sadel Peter, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Slaninová Eva, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Sýkora Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Szotkowski Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Španová Alena, doc. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Šťávová Elena, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Štursa Václav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Tomanová Barbora, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Vaněk Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Veselá Mária, RNDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Vespalcová Milena, RNDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Vítová Eva, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Vysoká Marie, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)
Zemanová Jana, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2018)

Útvary

Ústav chemie potravin a biotechnologií
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (01.01.2018 - 31.12.2019)

Výsledky

PERNICOVÁ, I.; KRATOCHVÍLOVÁ, O.; KUČERA, D.; OBRUČA, S. Screening produkce biosurfaktantů u vybraných bakterií produkující polyhydroxyalkanoáty. XXVII. konference mladyých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 75-75. ISBN: 978-80-210-8963-1.
Detail

FRYŠOVÁ, E.; ČERNÁ, K.; SLANINOVÁ, E.; CHYTILOVÁ, A.; OBRUČA, S. Studium adsorpčních vlastností vybraných probiotických bakterií. Tomáškovy dny 2018 XXVII. konference mladých mikrobiologů. 2018. s. 74-74. ISBN: 978-80-210-8963-1.
Detail

FRYŠOVÁ, E.; ČERNÁ, K.; SLANINOVÁ, E.; CHYTILOVÁ, A.; OBRUČA, S. Characterization of adsorption properties of probiotic bacteria. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstract. 2018. p. 135-135. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

BRÁZDA, V.; TOMANOVÁ, B.; COUFAL, J. YEAST ISOGENIC SYSTEM AS A TOOL FOR STUDY P53 PROTEIN INTERACTION WITH DNA. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. Bratislava: SAV, 2018. p. 27-27. ISSN: 1336-4839.
Detail

DIVIŠ, P.; REICHSTÄDTER, M.; HABARTOVÁ, A.; KŘIKALA, J. Validation of diffusive gradient in thin films technique for determination of mercury in fish sauce. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. 2018. p. 62-62. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

PAVELKOVÁ, R.; MÁROVÁ, I.; MATOUŠKOVÁ, P.; BOKROVÁ, J.; SOSKOVÁ, S.; PLACHÁ, M. Using Candida glabrata for screening antifungal activity of plant extracts. 45th Annual conference on yeast. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. 2018. p. 57-57. ISSN: 1336-4839.
Detail