Ing.

Jaromír Pořízka

Ph.D.

FCH, ÚCHPBT – odborný asistent

+420 54114 9320
porizka@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jaromír Pořízka, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  Slavíková Z.; Pořízka J.; Diviš P. The influence of addition of spent coffee grounds and their refining products on psychical a chemical properties of a soil and a growth of Lactuca sativa. Studentská odborná konference Chemie je život 2019. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. s. 64-65. ISBN: 978-80-214-5807-9.
  Detail

  BÍLEK, V.; KALINA, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; POŘÍZKA, J. Evaluation of the Surfactant Leaching from Alkali-Activated Slag-Based Composites Using Surface-Tension Measurements. Materiali in tehnologije, 2019, roč. 53, č. 1, s. 33-38. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NOVÁČKOVÁ, I.; KUČERA, D.; POŘÍZKA, J.; SEDLÁČEK, P.; PERNICOVÁ, I.; OBRUČA, S. Evolutionary engineering approach for enhancement of growth characteristics and producing capacity of selected PHA producing microorganisms. Studentská odborná konference Chemie je život 2019 - Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. s. 58-58. ISBN: 978-80-214-5807-9.
  Detail

  NOVÁČKOVÁ, I.; KUČERA, D.; POŘÍZKA, J.; PERNICOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Application of evolutionary engineering for enhancement of robustness and producing capacity of selected microbial PHA producers. The Biomania student scientific meeting and Eusynbios symposium 2019 - Book of Abstracts. 1. 2019. s. 120-120. ISBN: 978-80-210-9373-7.
  Detail

  PUNČOCHÁŘOVÁ, L.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P. Study of the influence of brewing water on selected quantitative beer indicators and on content of B vitamins. In PROCEEDINGS OF 25TH INTERNATIONAL PHD STUDENTS CONFERENCE (MENDELNET 2018). 2019. s. 302-308. ISBN: 978-80-7509-597-8.
  Detail | WWW

  DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J.; KŘIKALA, J. The effect of coffee beans roasting on its chemical composition. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2019, roč. 13, č. 1, s. 344-350. ISSN: 1337-0960.
  Detail

  POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; MICHALEC, A. Comparison of chemical composition of eggs from laying hens housed in different production facilities: A market study. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2019, roč. 13, č. 1, s. 402-407. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW

  NOVÁČKOVÁ, I.; KUČERA, D.; POŘÍZKA, J.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S.; PERNICOVÁ, I. Adaptation of selected PHA producing bacteria to biotechnologically relevant stressors. XXVIII: konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 52-52. ISBN: 978-80-210-9296-9.
  Detail

  PUNČOCHÁŘOVÁ, L.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; ŠTURSA, V. Study of the influence of brewing water on selected analytes in beer. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2019, roč. 13, č. 1, s. 507-514. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW

  DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Analýza vzorků papíru. 2019. s. 1-12.
  Detail

  DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Analýza vzorků částic v mouce. 2019. s. 1-6.
  Detail

  NOVÁČKOVÁ, I.; KUČERA, D.; POŘÍZKA, J.; PERNICOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; KOLLER, M.; KOVALČÍK, A.; OBRUČA, S. Adaptation of cupriavidus necator to levulinic acid for enhanced production of P(3HB- co -3HV) copolyesters. BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2019, roč. 151, č. 11, s. 1-10. ISSN: 1369-703X.
  Detail | WWW

  NOVÁČKOVÁ, I.; KUČERA, D.; OBRUČA, S.; SEDLÁČEK, P.; POŘÍZKA, J.; PERNICOVÁ, I. Adaptation of PHA producing bacteria Cupriavidus necator H16 and Halomonas halophila to biotechnologically relevant stressors. 10th European Symposium on Biopolymers - Program. 2019. s. 70-70.
  Detail

  MARKO, M.; OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J.; POŘÍZKA, J. Possibilities of fly ash activation in alumina recovery process. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW

 • 2018

  POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; DVOŘÁK, M. Elemental analysis as a tool for classification of Czech white wines with respect to grape varieties. JOURNAL OF ELEMENTOLOGY, 2018, roč. 23, č. 2, s. 709-727. ISSN: 1644-2296.
  Detail | WWW

  DIVIŠ, P.; SMILEK, J.; POŘÍZKA, J.; ŠTURSA, V. THE QUALITY OF KETCHUPS FROM THE CZECH REPUBLIC'S MARKET IN TERMS OF THEIR PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2018, roč. 12, č. 1, s. 233-240. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW

  ŠTURSA, V.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. CHARACTERISTICS OF PAPRIKA SAMPLES OF DIFFERENT GEOGRAPHICAL ORIGIN. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2018, roč. 12, č. 1, s. 254-261. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW

  POŘÍZKA, J.; VOPELKOVÁ, D.; DIVIŠ, P.; ŠTURSA, V. POSOUZENÍ VLIVU PASTERIZACE A FILTRACE NA OBSAH VYBRANÝCH CHEMICKÝCH SLOŽEK PIVA. In BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN. 2018. s. 204-211. ISBN: 978-80-552-1813-7.
  Detail

  HAJZLER, J.; OPRAVIL, T.; POŘÍZKA, J.; PTÁČEK, P. Possibilities of elimination of ammonia slip from technological water in power plants. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Čežkovice: IOP Publishing, 2018. s. 1-7. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOPLÍK, J.; POŘÍZKA, J.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; BŘEZINA, M. Influence of Pb Dosage on Immobilization Characteristics of Different Types of Alkali-Activated Mixtures and Mortars. Advances in Materials Science and Engineering, 2018, roč. 2018, č. 2018, s. 1-6. ISSN: 1687-8434.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠILER, P.; KOLÁŘOVÁ, I.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; POŘÍZKA, J.; BEDNÁREK, J.; ŠVEC, J.; OPRAVIL, T. Application of isothermal and isoperibolic calorimetry to assess the effect of zinc on cement hydration. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, č. 133, s. 27-40. ISSN: 1388-6150.
  Detail | WWW

  NOVÁČKOVÁ, I.; KUČERA, D.; POŘÍZKA, J.; PERNICOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Adaptation of Cupriavidus necator H16 to levulinic acid for enhancement of 3-hydroxyvalerate content in copolymer P(3HB-co-3HV). XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů Wimmerová, Michaela, Holková, Jitka, eds. Brno: 2018. s. 76-76. ISBN: 978-80-210-9069-9.
  Detail

  HRUBÝ, P.; KALINA, L.; MÁSILKO, J.; POŘÍZKA, J. Durability of basalt fibres under the alkaline conditions. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 112-112. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  VOJTÍŠEK, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; DRÁBIKOVÁ, J.; POŘÍZKA, J. Porous hydroxyapatite/alumina composites intended for bone tissue engineering. 7th Meeting on chemistry and life 2018. Book of abstracts. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. s. 123-123. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  MARKO, M.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; POŘÍZKA, J. Ash – the raw material base for the future. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. první. 2018. s. 118-118. ISBN: 918-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  VESPALCOVÁ, M.; LOŠKOVÁ, T.; JUREČKOVÁ, Z.; ŠTURSA, V.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P. Processing of pomace from chokeberry and elderberry. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. 2018. s. 71-71.
  Detail

 • 2017

  BARTONÍČKOVÁ, E.; VOJTÍŠEK, J.; TKACZ, J.; POŘÍZKA, J.; MÁSILKO, J.; MONČEKOVÁ, M.; PAŘÍZEK, L. Porous HA/alumina composites intended for bone-tissue engineering. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51, č. 4, s. 631-636. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  REICHSTÄDTER, M.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Development of DGT technique for determination of hazardous metals in food matrixes: Step I - preparation of sorption gel. Studentská odborná konference Chemie je život 2017, Sborník abstraktů. 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2017. s. 71-71. ISBN: 978-80-214-5488- 0.
  Detail

  BURDĚJOVÁ, L.; POLOVKA, M.; POŘÍZKA, J.; VÍTOVÁ, E. Multi-experimental characterization of selected medical plants growing in the Czech Republic. Chemical Papers, 2017, roč. 12, č. 103, s. 1-17. ISSN: 1336-9075.
  Detail | WWW

  ENEV, V.; SEDLÁČEK, P.; KUBÍKOVÁ, L.; POŘÍZKA, J.; KALINA, M. Fyzikálně-chemická analýza komerčního lignohumátu MAX. Centrum materiálového výzkumu VUT v Brně: 2017. s. 1-19.
  Detail

  ENEV, V.; KUBÍKOVÁ, L.; POŘÍZKA, J.; KLUČÁKOVÁ, M.; PEKAŘ, M. Fyzikálně-chemická analýza humátů izolovaných z lignitu a Leonarditu. Centrum materiálového výzkumu, VUT v Brně: Centrum materiálového výzkumu, 2017. s. 1-8.
  Detail

  ŠILER, P.; POŘÍZKA, J.; BEDNÁREK, J. Souhrná zpráva projektu Optimalizace možností využití vápence z Lesního lomu v Líšni. Brno: 2017. s. 1-55.
  Detail

  VOPELKOVÁ, D.; POŘÍZKA, J.; ŠTURSA, V.; DIVIŠ, P. Influence of the pasteurization and filtration on selected chemical components of beer. 10th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications. 2017.
  Detail

  ŠŤÁVOVÁ, E.; POŘÍZKA, J.; ŠTURSA, V.; ENEV, V.; DIVIŠ, P. Extraction of ferulic acid from wheat bran by alkaline hydrolysis. In PROCEEDINGS OF 24TH INTERNATIONAL PHD STUDENTS CONFERENCE (MENDELNET 2017). 2017. s. 574-579. ISBN: 978-80-7509-529-9.
  Detail

  DIVIŠ, P.; ŠŤÁVOVÁ, E.; POŘÍZKA, J.; DRÁBIKOVÁ, J. DETERMINATION OF TIN, CHROMIUM, CADMIUM AND LEAD IN CANNED FRUITS FROM THE CZECH MARKET. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2017, roč. 11, č. 1, s. 564-570. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW

 • 2016

  REICHSTÄDTER, M.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. PREPATARION OF NEW SORPTION GEL DISCS FOR DETERMINATION OF MERCURY IN FOOD MATRIXES BY DIFFUSIVE GRADIENT IN THIN FILMS TECHNIQUE. 39. International Symposium on Environmental Analytical Chemistry. 2016.
  Detail

  DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J.; JUREČKOVÁ, Z. Characterization of Czech beer: chemical composition and antioxidant properties. 39. International Symposium on Environmental Analytical Chemistry. 2016.
  Detail

  BUTOROVÁ, L.; POLOVKA, M.; POŘÍZKA, J.; VÍTOVÁ, E. Multi- experimental characterization of selected medical plants growing in the Czech Republic. Book of Abstracts 8th Central European Conference Chemistry towards Biology. Brno, Czech Republic: University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic, 2016. s. 87-87. ISBN: 978-80-7305-777- 0.
  Detail | WWW

  SÁSKOVÁ, D.; POŘÍZKA, J.; KULICH, P.; ŠPANOVÁ, A.; DIVIŠ, P.; RITTICH, B. Silver nanoparticles production with probiotic bacteria. Materials Science Forum, 2016, roč. 851, č. 1, s. 32-36. ISSN: 1662-9752.
  Detail

 • 2015

  OBRUČA, S.; KUČERA, D.; DINGOVÁ, T.; BENEŠOVÁ, P.; POŘÍZKA, J.; MÁROVÁ, I. Biotechnological production of polyhydroxyalkanoates on various lignocellulose- based agricultural wastes. Chemistry and Life 2015, Book of Abstracts. 1. Brno: Fakulta chemická VUT v Brně, 2015. s. 38-39. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  SÁSKOVÁ, D.; POŘÍZKA, J.; ŠPANOVÁ, A.; DIVIŠ, P.; KULICH, P.; RITTICH, B. Silver nanoparticles production with probiotic bacteria. Chemistry and life 2015, Bool of abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. s. 42-43. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J.; VESPALCOVÁ, M.; MATĚJÍČEK, A.; KAPLAN, J. Elemental composition of fruits from different Black elder (Sambucus nigra L.) cultivars grown in the Czech Republic. JOURNAL OF ELEMENTOLOGY, 2015, roč. 20, č. 3, s. 549-557. ISSN: 1644-2296.
  Detail | WWW

  DIVIŠ, P.; CHRISTOVOVÁ, S.; POŘÍZKA, J.; VESPALCOVÁ, M.; MATĚJÍČEK, A. Determination of total polyphenol content and total antioxidant activity of different currant and gooseberry cultivars grown in the Czech republic. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, roč. 13, č. 2, s. 76-77. ISSN: 2336-7210.
  Detail

  CETKOVSKÁ, J.; DIVIŠ, P.; VESPALCOVÁ, M.; POŘÍZKA, J. a kol. Basic nutritional properties of Cornelian cherry (Cornus mas L.) cultivars grown in the Czech Republic. ACTA ALIMENTARIA, 2015, roč. 44, č. 3, s. 357-364. ISSN: 0139-3006.
  Detail

  KŘENOVÁ, A.; MATĚJÍČEK, A.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Antioxidační aktivita vybraných odrůd červených a bílých rybízů. Vědecké práce ovocnářské. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. GC GE, 2015, č. 24, s. 37-42. ISSN: 0231-6900.
  Detail

  KŘENOVÁ, A.; MATĚJÍČEK, A.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Antioxidační aktivita vybraných odrůd černého rybízu. Vědecké práce ovocnářské. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. GC GE, 2015, č. 24, s. 51-55. ISSN: 0231-6900.
  Detail

  OBRUČA, S.; KUČERA, D.; DINGOVÁ, T.; BENEŠOVÁ, P.; POŘÍZKA, J.; MÁROVÁ, I. Biotechnological production of polyhydroxyalkanoates on various lignocellulose-based agricultural wastes. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, roč. 13, č. 2, s. 114-116. ISSN: 2336-7210.
  Detail | WWW

 • 2014

  SUCHÝ, R.; POŘÍZKA, J.; WASSERBAUER, J.; KALINA, L. Reduction of efflorescence in the alkali activated systems. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 318-321. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  KRATOCHVÍLOVÁ, R.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; POŘÍZKA, J.; STŘÍTEŽSKÁ, S. Superabsorbent Polymers for Agricultural Usage. 6th International Conference on Polymer Behaviour, Programme and Abstract Booklet. 2014. s. 47-47.
  Detail

  VOSYNEK, P.; NÁVRAT, T.; PEČ, M.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P. How the Decrease of Collagen or Mineral Affect the Fracture in the Turkey Long Bones. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, roč. 8, č. 12, s. 1753-1756. ISSN: 1307-6892.
  Detail | WWW

  KOUTNÝ, O.; OPRAVIL, T.; POŘÍZKA, J. Application of Metakaoline in Autoclaved Aerated Concrete Technology. Advanced Materials Research, 2014, roč. 2014, č. 1000, s. 174-177. ISSN: 1022-6680.
  Detail | WWW

  KRATOCHVÍLOVÁ, R.; KLUČÁKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; POŘÍZKA, J.; STŘÍTEŽSKÁ, S. Superabsorbent Polymers with the Function of Controlled Release. NANOCON 2014 Conference proceedings. 1. 2014. s. 159-159. ISBN: 978-80-87294-55- 0.
  Detail

 • 2012

  DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Prvková analýza moravských vín a její využití v praxi. In Mikroelementy 2012. 2012. s. 100-106. ISBN: 978-80-86380-63- 6.
  Detail

  DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J.; ŠKAŘUPA, P. Application of ICP- MS and chemometrics for determination of the wine origin. European symposium on atomic spectrometry 2012 - Book of abstracts. 2012. s. 124-124. ISBN: 978-80-223-3292- 7.
  Detail

  POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; OMELKOVÁ, J. Influence of the different farming systems on elemental content of Vitis vinifera and on antioxidant properties of wine. European symposium on atomic spectrometry 2012 - Book of abstracts. 2012. s. 181-181. ISBN: 978-80-223-3292- 7.
  Detail

  CETKOVSKÁ, J.; VESPALCOVÁ, M.; POŘÍZKA, J. Determination of some important nutritive compounds in various cultivars of cornelian cherry fruit. In Studentská odborná konference Chemie a Společnost 2011/12, Sborník příspěvků. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. s. 49-53. ISBN: 978-80-214-4425- 6.
  Detail

  DVOŘÁK, M.; GREGUŠOVÁ, B.; ŠURANSKÁ, H.; TURKOVÁ, K.; POŘÍZKA, J.; VESPALCOVÁ, M.; RITTICH, B. Optimization of the capillary zone electrophoresis method with indirect photometry detection for monitoring of selected organic acid in biotechnological processes. In Studentská odborná konference Chemie je život 2012 - Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. s. 271-275. ISBN: 978-80-214-4644- 1.
  Detail

 • 2011

  POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; OMELKOVÁ, J. Influence of the agriculture on elemental content of vineyard components and total antioxidat activity of Czech wines (pilot study). 2nd International ISEKI_ Food Conference. Milan, Italy: ISEKI Food Association, 2011. s. 232-232. ISBN: 978-88-905-9890- 6.
  Detail

  CETKOVSKÁ, J.; VESPALCOVÁ, M.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Analysis of non traditional fruits (Hippophae Rhamnoides and Cornus Mas). Chemické listy. 2011. s. s1002 (s1002 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail | WWW

  CETKOVSKÁ, J.; VESPALCOVÁ, M.; POŘÍZKA, J.; ŘEZNÍČEK, V. Cornelian cherry (Cornus mas) as a good source of antioxidants. 11th INTERNATIONAL NUTRITION & DIAGNOSTICS CONFERENCE; Book of Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 104-104. ISBN: 978-80-7395-378- 2.
  Detail

  POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; OMELKOVÁ, J. Elemental composition and total antioxidant capacity of Czech wines deriving from grapes growned by different agriculture methods. Chemické listy. 2011. s. s1025 (s1025 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.