Ing.

Jan Vetiška

Ph.D.

FSI, ÚVSSR ORR – vedoucí odboru

+420 54114 3423
vetiska@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  HOLUB, M.; JANKOVÝCH, R.; VETIŠKA, J.; ŠRÁMEK, J.; BLECHA, P.; SMOLÍK, J.; HEINRICH, P. Experimental Study of the Volumetric Error Effect on the Resulting Working Accuracy—Roundness. Applied Sciences - Basel, 2020, roč. 10, č. 18, s. 1-18. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VETIŠKA, J.; HOLUB, M.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; BRAŽINA, J.; STANĚK, V.; KROUPA, J.; TŮMA, Z. Industry 4.0 in Educational Process. In Digital Conversion on the Way to Industry 4.0. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Switzerland: Springer, Cham, 2020. s. 324-332. ISBN: 978-3-030-62783-6. ISSN: 2195-4356.
  Detail | WWW

  BRAŽINA, J.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.; HOLUB, M.; STANĚK, V. Virtual commissioning as part of the educational process. In 19th MECHATRONIKA 2020. Prague: 2020. s. 311-317. ISBN: 978-1-7281-5601-9.
  Detail | WWW

 • 2019

  HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J. Effect of position of temperature sensors on the resulting volumetric accuracy of the machine tool. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2019, roč. 2020, č. 150, s. 1-8. ISSN: 0263-2241.
  Detail | WWW

  SMILEK, J.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J.; BEEBY, S. Rolling mass energy harvester for very low frequency of input vibrations. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2019, č. 125, s. 215-228. ISSN: 0888-3270.
  Detail | WWW

 • 2018

  MAREK, J.; KOLÍBAL, Z.; NOVOTNÝ, L.; MAREK, T.; HOLUB, M.; BLECHA, P.; VETIŠKA, J.; ROMAN, D.; SVOBODA, J.; ŠOOŠ, Ĺ.; HERMANSKÝ, D. Konstrukce CNC obráběcích strojů IV. In Konstrukce CNC obráběcích strojů IV. Praha: MM publishing, s.r.o, 2018. s. 1-427. ISBN: 978-80-906310-8-3.
  Detail

 • 2017

  HOLUB, M.; BLECHA, P.; VETIŠKA, J.; MAREK, T.; BRADÁČ, F.; KNOBLOCH, J.; MINÁŘ, P.; FIALA, Z.; ZBOŽÍNEK, R. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016. Brno: 2017. s. 3-16.
  Detail

  HOLUB, M.; BLECHA, P.; VETIŠKA, J.; MAREK, T.; BRADÁČ, F. Výzkumná zpráva popisující dosažené výsledky za rok 2016. Brno: 2017. s. 5-89.
  Detail

  HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.; VALA, M. APPLICATION ON-THE-FLY MEASUEREMENT OF CNC MACHINE TOOLS. MM Science Journal, 2017, č. December, s. 2085-2089. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  KŠICA, F.; VETIŠKA, J.; HADAŠ, Z. Methodology for predicting dynamic behaviour of machine tools based on a virtual model. In Engineering Mechanics 2017. Engineering mechanics 2014. 1. Svratka: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, 2017. s. 534-537. ISBN: 978-80-214-5497-2. ISSN: 1805-8248.
  Detail

 • 2016

  HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; PERNIKÁŘ, J.; MAREK, T.; KNOBLOCH, J.; MINÁŘ, P.; ZBOŽÍNEK, R. Výzkumná zpráva popisující dosažené výsledky testování přístrojového vybavení na obráběcích stojích. Brno: 2016. s. 6-188.
  Detail

  HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; KNOBLOCH, J.; MINÁŘ, P. Analysis of Machine Tool Spindles under Load. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 2016, č. 821, s. 608-613. ISSN: 1662- 7482.
  Detail

  ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; HOLUB, M.; KOVÁŘ, J. Model Based Design of Fuel Pump Control. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 2016, č. 821, s. 601-607. ISSN: 1662- 7482.
  Detail | WWW

  HADAŠ, Z.; VETIŠKA, V.; VETIŠKA, J.; KREJSA, J. Analysis and efficiency measurement of electromagnetic vibration energy harvesting system. Microsystem Technologies, 2016, roč. 22, č. 7, s. 1767-1779. ISSN: 0946-7076.
  Detail | WWW

 • 2015

  KOTEK, L.; HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; HADAŠ, Z.; BLECHA, P. Non-invasive displacement measurement of lightweight structures under dynamic excitations. In ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE). American Society of Mechanical Engineers (ASME), 2015. s. 5-11. ISBN: 978-0-7918-4648-3.
  Detail

  ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J.; SINGULE, V. VYUŽITÍ KOSIMULAČNÍHO MODELOVÁNÍ PŘI NÁVRHU ŘÍZENÍ MECHATRONICKÝCH SOUSTAV. In Zborník príspevkov z konferencie SEKEL 2015. 1. Tatranská Štrba: Žilinská univerzita v Žilině, Elektrotechnická fakulta, 2015. s. 7-12. ISBN: 978-80-554-1089- 0.
  Detail

  HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; KNOBLOCH, J.; MINÁŘ, P. Analysis of Machine Tool Spindle under Load. In Engineering mechanics 2015 - extended abstracts. 2015. s. 94-95. ISBN: 978-80-86246-42- 0.
  Detail

  BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.; VETIŠKA, J. Improvement of heavy machine tool dynamics by passive dynamic vibration absorber. MM Science Journal, 2015, roč. 4, č. 4, s. 838-845. ISSN: 1805-0476.
  Detail

  HOLUB, M.; HRDINA, J.; VAŠÍK, P.; VETIŠKA, J. Three-axes error modeling based on second order dual numbers. Journal of Mathematics in Industry, 2015, roč. 5, č. 2, s. 1-11. ISSN: 2190-5983.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.; VETIŠKA, J. Machine Tool Behavior Improvement Using Vibration Neutralizer and Absorber. Acta Mechanica Slovaca, 2015, roč. 19, č. 4, s. 6-12. ISSN: 1335- 2393.
  Detail

  VETIŠKA, J.; HADAŠ, Z.; HOLUB, M. Multidisciplinary Multi- Body Modeling of Machine Tools. In Engineering mechanics 2015 - extended abstracts. 2015. s. 344-345. ISBN: 978-80-86246-42- 0.
  Detail

  ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; HOLUB, M.; KOVÁŘ, J. Model Based Design of Fuel Pump Control. In Engineering Mechanics 2015 Extended Abstracts. First edition, 2015. ŽĎAS, a.s. Žďár nad Sázavou: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015. s. 10-11. ISBN: 978-80-86246-42- 0.
  Detail

  HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; PERNIKÁŘ, J.; MAREK, T.; KNOBLOCH, J.; MINÁŘ, P.; ZBOŽÍNEK, R. Výzkumná zpráva popisující proběhlé testy a analyzující dosažené výsledky. Brno: 2015. s. 9-78.
  Detail

  HOLUB, M.; VETIŠKA, J. Posouzení obráběcího stroje FRP 300 ASV/ A10. Brno: 2015.
  Detail

  JANÁK, L.; ANČÍK, Z.; VETIŠKA, J.; HADAŠ, Z. Thermoelectric Generator Based on MEMS Module as an Electric Power Backup in Aerospace Applications. Materials Today: Proceedings, 2015, roč. 2, č. 2, s. 865-870. ISSN: 2214-7853.
  Detail

  BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.; VETIŠKA, J.; MAREK, J. Initial assessment of multi- mass absorber influence on machine tool vibrations. In Advanced mechatronis solutions. Advances in Intelligent Systems and Computing. Switzerland: Springer International Publishing AG Switzerland, 2015. s. 201-207. ISBN: 978-3-319-23921- 7. ISSN: 2194- 5357.
  Detail

 • 2014

  HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J. Energy Harvesting Analysis of Body Motion as Energy Source for Biomedical Devices. In Engineering mechanics 2014. Engineering mechanics 2014. 1. Brno: Brno University of Technology & IT AS CR, 2014. s. 204-207. ISBN: 978-80-214-4871-1. ISSN: 1805-8248.
  Detail

  KOTEK, L.; HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; ŠUBRT, K.; HADAŠ, Z.; BLECHA, P. Comparison of Suitability of Tracking Marks for Optical Measurement of Displacement. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 489-493. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail | WWW

  BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.; MAREK, J.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J. SIMULATION ASSESSMENT OF SUPPRESSION OF MACHINE TOOL VIBRATIONS. In Engineering mechanics 2014. 1. 2014. s. 104-107. ISBN: 978-80-214-4871-1.
  Detail

  HOLUB, M.; HADAŠ, Z.; BLECHA, P.; VETIŠKA, J.; SINGULE, V. ENERGY ANALYSIS OF ENERGY HARVESTING FROM MACHINE TOOL VIBRATIONS. MM Scinece Journal, 2014, roč. 2014, č. March, s. 462-465. ISSN: 1805- 0476.
  Detail

  ŠTETINA, J.; BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J.; HADAŠ, Z. Multibody Model of Heavy Machine Tool. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 266-270. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail | WWW

  HOLUB, M.; VETIŠKA, J. LaserTRACER - Volumetrická přesnost obráběcích strojů. Brno: infocube s.r.o., 2014. s. 76-77.
  Detail | WWW

 • 2013

  BŘEZINA, T.; BŘEZINA, L.; MAREK, J.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J. Simulation Assessment of Suspension of Tool Vibrations during Machining. In Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances. 1. Springer, 2013. s. 273-282. ISBN: 978-3-319-02294- 9.
  Detail

  ANDRŠ, O.; HADAŠ, Z.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J.; SINGULE, V. Model-Based Design of Mobile Platform with Integrated Actuator – Design with Respect to Mechatronic Education. In MECHATRONICS 2013: RECENT TECHNOLOGICAL AND SCIENTIFIC ADVANCES. 1. Springer, 2013. s. 891-988. ISBN: 978-3-319-02294- 9.
  Detail

  HOLUB, M.; MICHALÍČEK, M.; VETIŠKA, J.; MAREK, J. Prediction of Machining Accuracy for Vertical Lathes. In Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances. 1. Springer International Publishing Switzerland: Spinger, 2013. s. 41-48. ISBN: 978-3-319-02294- 9.
  Detail

 • 2012

  VETIŠKA, J.; HADAŠ, Z. Using of Simulation Modelling for Developing of Active Damping System. In 2012 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion. Sorrento: 2012. s. 1199-1204. ISBN: 978-1-4673-1300- 1.
  Detail

  HADAŠ, Z.; VETIŠKA, V.; SINGULE, V.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J. Energy Harvesting from Mechanical Shocks Using A Sensitive Vibration Energy Harvester. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2012, roč. 2012, č. 9, s. 1-7. ISSN: 1729- 8806.
  Detail

  HADAŠ, Z.; BŘEZINA, T.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; BŘEZINA, L. SIMULATION MODELLING OF MECHATRONIC SYSTEM WITH FLEXIBLE PARTS. In 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, EPE- PEMC 2012 ECCE Europe. 1. Novi Sad, Serbia: EPE- PEMC Council, 2012. s. LS2e.1- 1 (LS2e.1-7 s.)ISBN: 978-1-4673-1971- 3.
  Detail

  HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J.; JURIGA, J. Stability Analysis of Cutting Process Using of Flexible Model in ADAMS. In Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2012. 1. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 5-10. ISBN: 978-80-01-04987- 7.
  Detail

  BŘEZINA, T.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J. Simulation Behavior of Machine Tool on the Base of Structural Analysis in Multi- Body System. In Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2012. 1. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 347-350. ISBN: 978-80-01-04987- 7.
  Detail

 • 2011

  BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J.; HADAŠ, Z. SIMULATION MODELLING OF MACHINE TOOLS WITH FLEXIBLE PARTS AS MECHATRONIC SYSTEM. In Proceedings of the International Conference on Advances in Mechatronics 2011 (AIM 11). 1. Brno: Expertia o.p.s., 2011. s. 99-104. ISBN: 978-80-7231-848- 3.
  Detail

  BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J.; HADAŠ, Z.; BŘEZINA, L. Simulation Modelling and Control of Mechatronic Systems with Flexible Parts. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. Berlin: Springer, 2011. s. 569-578. ISBN: 978-3-642-23243- 5.
  Detail

  BŘEZINA, T.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J. Using of Co-simulation ADAMS- SIMULINK for Development of Mechatronic Systems. In PROCEEDINGS OF 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHATRONICS. Trenčín: AD University of Trencin, 2011. s. 59-64. ISBN: 978-80-8075-476- 1.
  Detail

  BŘEZINA, T.; ANDRŠ, O.; BŘEZINA, L.; HADAŠ, Z.; HOUŠKA, P.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J. VIRTUAL DESIGN OF INDUSTRIAL MANIPULATOR USING MECHATRONIC APPROACH. In Proceedings of the International Conference on Advances in Mechatronics 2011 (AIM 11). 1. Brno: Expertia o.p.s., 2011. s. 105-110. ISBN: 978-80-7231-848- 3.
  Detail

  HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J. Mechatronic approach to absolute position sensors design. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. 1. Varšava: Springer, 2011. s. 219-226. ISBN: 978-3-642-23243- 5.
  Detail

 • 2010

  VETIŠKA, J.; BŘEZINA, T. Eliminace samobuzených kmitů řezného procesu návrh regulátoru. Strojárstvo/ Strojírenství, 2010, roč. 14, č. 5, s. 8/ 1 (8/3 s.)ISSN: 1335- 2938.
  Detail

  BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J.; HOUŠKA, P.; BLECHA, P. Control method for elimination of self- excited oscilations during turning. Solid State Phenomena, 2010, roč. 2010, č. 164, s. 171-176. ISSN: 1012- 0394.
  Detail

  VETIŠKA, J.; BŘEZINA, T. ELIMINACE SAMOBUZENÝCH KMITŮ ŘEZNÉHO PROCESU NÁVRH REGULÁTORU. In AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI 2010. Košice: 2010. s. 19- 1 (19-4 s.)ISBN: 978-80-553-0347- 5.
  Detail

 • 2009

  BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J.; BLECHA, P.; HOUŠKA, P. ELIMINATION OF SELF- EXCITED OSCILLATIONS IN A MACHINING PROCESS. In 1. 1. Trenčín: AD University of Trenčín, 2009. s. 201-205. ISBN: 978-80-8075-394- 8.
  Detail

  VETIŠKA, J.; HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.; BLECHA, P. Design of the controller for elimination of self- excited oscillations. In Recent advances in Mechatronics 2008- 2009. Berlin: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2009. s. 395-400. ISBN: 978-3-642-05021- 3.
  Detail

  ANDRŠ, O.; BŘEZINA, L.; VETIŠKA, J. POSITION CONTROL IMPLEMENTATION OF A LINEAR MECHANICAL ACTUATOR. In Book of Abstracts 12th International Conference on Mechatronics Mechatronika 2009. 1. Trenčín: AD University of Trenčín, 2009. s. 43-46. ISBN: 978-80-8075-394- 8.
  Detail

  BŘEZINA, T.; VETIŠKA, J. Elimination of self excited oscillations via changes in the thickness of chips. In The 5th International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM- 2009. 1. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2009. s. 124-126. ISBN: 978-9955-28-493- 2.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.