Ing.

Jan Vetiška

Ph.D.

FSI, ÚVSSR ORR – vedoucí odboru

+420 54114 3423
vetiska@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2013, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
 • 2008, Ing.,Fakulta strojního inženýrství,VUT v Brně, obor Aplikovaná informatika a řízení
 • 2005, Bc., Fakulta strojního inženýrství,VUT v Brně, obor Aplikovaná informatika a řízení

Přehled zaměstnání

 • 2013 - doposud: UVSSR - Odborný asistent
 • 2012 - 2013: UVSSR - Asistent
 • 2013 - doposud: NETME - Junior researcher
 • 2012 - 2012: NETME - Technicko hospodářský pracovník
 • 2009 - 2012: UAI - Technicko hospodářský pracovník

Pedagogická činnost

 • Bakalářské studium - Prvky automatického řízení výrobních strojů (GAS)
 • Bakalářské studium - Stavba výrobních strojů a robotů (6SR)
 • Magisterské studium - Prvky automatického řízení výrobních strojů (GAR)
 • Magisterské studium - Výpočty a simulace v konstrukci strojů (GVK)
 • Magisterské studium - Průmyslové roboty a manipulátory III (GRO)
 • Magisterské studium - Navrhování a programování robotických pracovišť (GNP)

Vědeckovýzkumná činnost

 • 2008 - dosud, Modelování mechatronických soustav
 • 2012 - dosud, Aplikace přístrojů Ballbar QC20-W, Laserinterferometr XL-80, Laser Tracer k diagnostice a zvyšování přesnosti obráběcích strojů

Akademické stáže v zahraničí

 • 2009, vědecko-výzkumný pobyt na TU Chemnitz (4 měsíce)

Projekty

 • 2009 - 2012 Znalosti a dovednosti v mechatronice - transfer inovací do praxe CZ.1.07/2.3.00/09.0162
 • 2009 - 2012 Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství CZ.1.07/2.2.00/07.0406
 • 2010, Vývoj řízení a senzoriky nekonvenčních mechatronických zařízení, FSI-S-10-29
 • 2010, Inovace předmětu Informatika s využitím moderních simulačních nástrojů, FRVŠ 2997/2010 G1
 • 2011, Inovace předmětu Automatizace s využitím moderních simulačních nástrojů, FRVŠ 3058/2011 G1
 • 2011, Návrh experimentálního standu pro analýzu energetické náročnosti posuvových os výrobních strojů, FSI-J-11-16
 • 2011, Synchronizace řízení běhu více DC motorů, FSI-J-11-39
 • 2011 - 2012, Modelování a řízení soustav s redundantní aktuací, FSI-S-11-23
 • 2011 - 2014, Komplexní cenově dostupný řídicí systém leteckých motorů, TA02010259
 • 2014 - 2017, Využití progresivních technologií pro efektivnístavbu obráběcích strojů, TA ČR - program ALFA čtvrtá veřejná soutěž, TA04011406, člen řešitelského týmu
 • 2014 - 2018, Online korekce dráhy průmyslových robotů na základě senzorických dat, TA ČR - program ALFA čtvrtá veřejná soutěž, TA04010421, člen řešitelského týmu
 • 2019 - dosud, Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství - MESTEC

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

186

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

90