Ing.

Jan Vetiška

Ph.D.

FSI, ÚVSSR ORR – vedoucí odboru

+420 54114 3423
vetiska@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; BŘEZINA, T.: AMB přípravek; Vývojový přípravek aktivního magnetického ložiska. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/amb. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/amb, počet stažení: 1
  Detail

 • HOUŠKA, P.; VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.: MotorKit; Modulární zařízení pro vývoj řízení elektrických pohonů. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/motorkit. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/motorkit, počet stažení: 1
  Detail

 • HUZLÍK, R.; HOUŠKA, P.; ONDRŮŠEK, Č.; VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, V.: Datalogger DS1; DATALOGGER PRO MĚŘENÍ NA ROTUJÍCÍCH ČÁSTECH DS1. VUT, FEKT, UVEE A3-707. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php. (funkční vzorek)
  http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fkvz.php, počet stažení: 3
  Detail

 • HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.: absoluteHallSensors; Absolutní lineární snímač polohy pro Stewartovu platformu. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/, počet stažení: 2
  Detail

 • ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.: RSSP1; Řídicí systém Stewartovy platformy. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Ridici_system_Stewartovy_platformy.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/stewart/vzorky/FV_Ridici_system_Stewartovy_platformy.pdf, počet stažení: 2
  Detail

 • VETIŠKA, J.; HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.: AMB přípravek_r2; Řídicí systém aktivního magnetického ložiska. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Rizeni_magnetickeho_loziska.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Rizeni_magnetickeho_loziska.pdf, počet stažení: 2
  Detail

 • VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.; HOUŠKA, P.; BŘEZINA, T.: MotorKit_r2; Mechatronické DAQ moduly pro MotorKit. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Mechatronicke_DAQ_moduly_pro_MotorKit.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Mechatronicke_DAQ_moduly_pro_MotorKit.pdf, počet stažení: 4
  Detail

 • ANDRŠ, O.; HOUŠKA, P.; VETIŠKA, J.; BŘEZINA, T.: 4LCS; Řídicí systém čtyřnohého kráčivého robotu. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/walking-robots/FV_Ridici_system_ctyrnoheho_kraciveho_robotu.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/walking-robots/FV_Ridici_system_ctyrnoheho_kraciveho_robotu.pdf, počet stažení: 2
  Detail

 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; BŘEZINA, T.: kalibrator lin snímačů; Zařízení pro automatizovanou kalibraci snímačů polohy. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/lin-sensors. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/lin-sensors, počet stažení: 1
  Detail

 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.: temperatureController; Regulátor teploty s webovým rozhraním. ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/Temperature_controller_with_web_interface.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/Temperature_controller_with_web_interface.pdf, počet stažení: 1
  Detail

 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.: mini-swing; Sériový manipulátor se dvěma stupni volnosti a rotačním koncovým efektorem. ÚAI, FSI VUT v Brne; Technická 2 A1/713. (funkční vzorek)
  Detail

 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.: forceSensors; Snímač síly pro lineární pohon Stewartovy platformy. ÚAI, FSI VUT v Brne; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Snimac_sily_pro_linearni_pohon_Stewartovy_platformy.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Snimac_sily_pro_linearni_pohon_Stewartovy_platformy.pdf, počet stažení: 1
  Detail

 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.: accelerometer dataloger; Datalogger pro měření a záznam vibrací mechanických soustav. ÚAI, FSI VUT v Brne; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Datalogger_pro_mereni_a_zaznam_vibraci_mechanickych_soustav.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/Datalogger_pro_mereni_a_zaznam_vibraci_mechanickych_soustav.pdf, počet stažení: 1
  Detail

 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.: machine-3D; Univerzální kartézský stoj. ÚAI, FSI VUT v Brne; Technická 2 A1/713. URL: http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/machine-3D.pdf. (funkční vzorek)
  http://uai.fme.vutbr.cz/mechatronika/FV/machine-3D.pdf, počet stažení: 1
  Detail

 • HOLUB, M.; TŮMA, J.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.; SÝKORA, J.; SELINGEROVÁ, S.: Exp_osa; Experimentální stand pro analýzu energetické náročnosti posuvových os výrobních strojů Experimentální stand pro analýzu energetické náročnosti posuvových os výrobních strojů. VUT v Brně, FSI, Technická 2896/2, Brno Místnost: B1/317. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1265. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1265, počet stažení: 1
  Detail

 • VETIŠKA, V.; ONDRŮŠEK, Č.; HOUŠKA, P.; HUZLÍK, R.; VETIŠKA, J.: Datalogger DS2; Měření teploty rotoru synchronního generátoru. Laboratoř elektrických strojů UVEE FEKT VUT v Brně. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
  http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • VETIŠKA, V.; PATOČKA, M.; HOUŠKA, P.; ONDRŮŠEK, Č.; HUZLÍK, R.; VETIŠKA, J.: Datalogger DS3; Měření proudu v budícím vinutí synchronního generátoru. Laboratoř elektrických strojů UVEE FEKT VUT v Brně. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
  http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky, počet stažení: 2
  Detail

 • TŮMA, J.; HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; BRADÁČ, F.: ZJ-1/2/500; Jednoosá zatěžovací jednotka. VUT v Brně, FSI, Technická 2896/2, Brno hala - C1/118. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1345. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1345, počet stažení: 1
  Detail

 • HADAŠ, Z.; VETIŠKA, V.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; HUZLÍK, R.: VEH 29Hz; Vibration Energy Harvester ESPOSA. FSI, VUT v Brně A2/712. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
  http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky, počet stažení: 2
  Detail

 • VETIŠKA, V.; VETIŠKA, J.; ONDRŮŠEK, Č.; HUZLÍK, R.: DS4; Měření teploty a proudu na rotoru synchronního stroje. Laboratoř elektrických strojů UVEE FEKT VUT v Brně. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
  http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky, počet stažení: 2
  Detail

 • VETIŠKA, J.; VETIŠKA, V.; HADAŠ, Z.: VS_2; Vibrační zařízení pro testování hltičů vibrací. ÚVSSR - B1/312. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
  http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • VETIŠKA, J.; VETIŠKA, V.; ANČÍK, Z.; HADAŠ, Z.: TT1; Tester termoelektrických generátorů. ÚVSSR - B1/312. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
  http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • KNOBLOCH, J.; HOLUB, M.; VETIŠKA, J.: LTk-S01; Stojan pro LaserTracker. VUT v Brně, FSI, Technická 2, 616 69, Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • VETIŠKA, J.; HOLUB, M.: Malý podstavec; Montážní přípravek pro LaserTRACER. Laboratoř C1. (funkční vzorek)
  Detail

 • ANČÍK, Z.; JANÁK, L.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J.: BTEG; Modul zálohování napájení kritických obvodů EEC na bázi termoelektrického generátoru. FSI VUT v Brně, A4/716. (funkční vzorek)
  Detail

 • KNOBLOCH, J.; MAREK, T.; NĚMEC, Z.; VETIŠKA, J.: ZJ-2/10; Jednoosá zatěžovací jednotka pro měření statické tuhosti. VUT v Brně, FSI, Technická 2896/2, Brno hala - C1/118. (funkční vzorek)
  Detail

 • DOSTÁL, L.; VALENTA, J.; VETIŠKA, J.: Driver D3; Automatizovaný ovladač provozuschopností s elektrickým proudem s vyhodnocením poruchových stavů. T14-A1.10. (funkční vzorek)
  Detail

 • HOLUB, M.; VETIŠKA, J.; KNOBLOCH, J.; MINÁŘ, P.; BLECHA, P.: Certifikát ESOS; Metodický postup efektivní stavby obráběcích strojů. VUT, FSI, Technická 2896/2. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; MAREK, T.; BRADÁČ, F.; KROUPA, J.; ZUTH, D.; ROSENFELD, J.; VELECKÝ, P.; PETŘIVALSKÝ, P.; VAŠEK, L.; VAŠEK, V.; DOLINAY, V.; CHALUPA, P.; CHUDÁ, H.; NOVÁK, J.: Technologie pro zajištění způsobilosti výroby a zvýšení efektivity v oblasti obrábění velkých obrobků; Technologie pro zajištění způsobilosti výroby a zvýšení efektivity v oblasti obrábění velkých obrobků. Slovácké strojírny, a.s.. (ověřená technologie)
  Detail

 • VETIŠKA, J.; BRAŽINA, J.; KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.: TN01000071/09-V1; EXPERIMENTÁLNÍ ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ S VALIDOVANÝM VIRTUÁLNÍM MODELEM. Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69, Brno Laoboratoř ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky - Budova C1/118. (funkční vzorek)
  Detail

 • POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; VETIŠKA, J.; BRAŽINA, J.; SINGULE, V.: TN01000071/09-V2; EXPERIMENTÁLNÍ ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ PRO OBRÁBĚNÍ S VYUŽITÍM OBROBKOVÉ SONDY. Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69, Brno Laoboratoř ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky - Budova C1/118. (funkční vzorek)
  Detail

 • VETIŠKA, J.; POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; SINGULE, V.; BRAŽINA, J.: TN01000071/9-V3; Experimentální robotické pracoviště pro obrábění s externími nástroji. Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69, Brno Laoboratoř ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky - Budova C1/118. (funkční vzorek)
  Detail

 • VETIŠKA, J.; POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; SINGULE, V.; BRAŽINA, J.: TN01000071/9-V4; Experimentální robotické pracoviště pro broušení/odjehlování. Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69, Brno Laoboratoř ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky - Budova C1/118. (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.