Ing.

Jan Pavlík

Ph.D.

FSI, ÚVSSR VCAM – odborný asistent

+420 54114 2468
pavlik.j@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Pavlík, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • BLECHA, P.; PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.: STD 25; Stand pro výzkum rychlé automatické manipulace s nástroji. FSI VUT v Brně - lab. C1. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=770. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=770, počet stažení: 3
  Detail

 • BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; KOLÍBAL, Z.: Systém. metodika analýzy rizik; Systémová metodika pro stanovení preventivních opatření k předcházení potenciálních rizik. FSI VUT v Brně. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • PAVLÍK, J.; OPL, M.; MATĚJKA, P.; KOLÍBAL, Z.: Paralelní mechanismus; Rovinný paralelní mechanismus. FSI A1/1229c. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=688. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=688, počet stažení: 2
  Detail

 • BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; NOVOTNÝ, T.; SYNEK, M.; PAVLÍK, J.: Lineární servopohon; Laboratorní polohovací zařízení s lineárním motorem. VUT FSI B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=756. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=756, počet stažení: 1
  Detail

 • BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; SYNEK, M.; BLECHA, R.; NOVOTNÝ, T.: 2D pneu. manipulátor; 2D laboratorní pneumaticky řízený manipulátor. VUT FSI B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=745. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=745, počet stažení: 1
  Detail

 • BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; SYNEK, M.; PAVLÍK, J.; NOVOTNÝ, T.: 3D manipulátor; 3D laboratorní manipulátor. VUT FSI B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=740. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=740, počet stažení: 1
  Detail

 • HOLUB, M.; OPL, M.; PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.: TepSnim; Univerzální software pro měření teplotními senzory. ÚVSSR, FSI VUT, Technická 2, 616 69, Brno. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1008. (software)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1008, počet stažení: 1
  Detail

 • HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; OPL, M.; PAVLÍK, J.: GeomM; Sběr a zpracování dat z měření geometrických odchylek. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 61669 BRNO. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=685. (software)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=685, počet stažení: 1
  Detail

 • HOLUB, M.; SÝKORA, J.; PAVLÍK, J.; BRADÁČ, F.; OPL, M.; HUBÍK, V.; MAREK, J.; TŮMA, J.; NOVOTNÝ, T.; BLECHA, P.: LinOsa; Experimentální měřící zařízení pro měření přesnosti polohování. VUT v Brně, FSI, Technická 2, 616 69, Brno. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1232. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1232, počet stažení: 2
  Detail

 • HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; OPL, M.; BRADÁČ, F.: GeomRot; Zařízení pro měření geometrických chyb rotačních stolů. VUT v Brně, FSI, Technická 2, 61669, Brno, Místnost A1/1224. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1022. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=1022, počet stažení: 1
  Detail

 • BRADÁČ, F.; HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; OPL, M.; NOVOTNÝ, T.; TŮMA, Z.: DeltaRobot; Manipulátor na bázi paralelní kinematiky - delta robot s třemi osami. VUT FSI Technická 2 B1/305. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=991. (funkční vzorek)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=991, počet stažení: 1
  Detail

 • PAVLÍK, J.; HOLUB, M.; BRADÁČ, F.; OPL, M.: FPHo software; Měřící software pro analýzu logaritmického dekrementu tlumení. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2, 616 69 Brno. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=685. (software)
  http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=685, počet stažení: 1
  Detail

 • PAVLÍK, J.; PAVLÍK, J.: zvonkový šetřič; Zařízení pro minimalizaci spotřeby elektrického zvonku v režimu standby. Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno ÚVSSR 4. patro dveře 427. (funkční vzorek)
  Detail

 • BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; TŮMA, Z.; PAVLÍK, J.; SMOLÍK, J.; HOZA, M.: Z-15-012; Výsledek na stroji- VUT v Brně #10-2015 (Analýza rizik a celkové bezpečnosti kovacího lisu). ŠMERAL BRNO. (ostatní)
  Detail

 • BLECHA, P.; TŮMA, Z.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; SMOLÍK, J.; MAREK, J.; FRKAL, V.: DV # 10-1 (2015); Výsledek na stroji- TOSHULIN #10-2015 (Aplikace imerzní virtuální reality pro vývoj a analýzy stroje PowerTurn). Virtuální model stroje se nachází na Brněnském pracovišti VCSVTT (NETME Centre, Divize mechatroniky, Sekce výrobních strojů a zařízení, ÚVSSR, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně).. (ostatní)
  Detail

 • BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; TŮMA, Z.; PAVLÍK, J.; SMOLÍK, J.; ZBOŽÍNEK, R.: V-15-013; Výsledek na stroji- TAJMAC-ZPS #10-2015 (funkční bezpečnost stroje). TAJMAC-ZPS, a.s.. (ostatní)
  Detail

 • BLECHA, P.; TŮMA, Z.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; SMOLÍK, J.; KOZLOK, T.: DV # 10-1 (2015); Výsledek na stroji- TOS VARNSDORF #10-2015 (imerzní model stroje v IVR). Virtuální model stroje se nachází na Brněnském pracovišti VC SVTT (NETME Centre, Divize mechatroniky, Sekce výrobních strojů a zařízení, ÚVSSR, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně).. (ostatní)
  Detail

 • HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; VETIŠKA, J.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; MAREK, T.; BRADÁČ, F.; KROUPA, J.; ZUTH, D.; ROSENFELD, J.; VELECKÝ, P.; PETŘIVALSKÝ, P.; VAŠEK, L.; VAŠEK, V.; DOLINAY, V.; CHALUPA, P.; CHUDÁ, H.; NOVÁK, J.: Technologie pro zajištění způsobilosti výroby a zvýšení efektivity v oblasti obrábění velkých obrobků; Technologie pro zajištění způsobilosti výroby a zvýšení efektivity v oblasti obrábění velkých obrobků. Slovácké strojírny, a.s.. (ověřená technologie)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.