Ing.

Jan Pavlík

Ph.D.

FSI, ÚVSSR VCAM – odborný asistent

+420 54114 2468
pavlik.j@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Pavlík, Ph.D.

Publikace

 • 2018

  TŮMA, J.; HOLUB, M.; HUZLÍK, R.; PAVLÍK, J. Calculation of component durability based on simulation model. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). Brno: Brno University of Technolgy, 2018. s. 477-481. ISBN: 978-80-214-5543-6.
  Detail

 • 2016

  PAVLÍK, J.; SYNEK, M.; BRADÁČ, F. Zpracování výrobní dokumentace podle Studie automatizace výrobního podniku. Brno: Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, 2016.
  Detail

 • 2015

  PAVLÍK, J.; KOLÍBAL, Z. Zpracování studie automatizace výrobního procesu firmy MEZ. Brno: Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, 2015.
  Detail

 • 2014

  BLECHA, P.; TŮMA, Z.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Odborná zpráva o ověření jednotlivých úrovní vizualizační platformy pro podporu IVS v IVR (V-14-087). Brno: VUT v Brně, 2014.
  Detail

  PAVLÍK, J.; BILÍK, M.; PAVLÍK, J. Vývoj náhonu pojezdu střechy stadionu. Brno: Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, 2014.
  Detail

  BLECHA, P.; TŮMA, Z.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Odborná zpráva o vizualizaci jednoduchých výrobních systémů ( V-14-001). Brno: VUT v Brně, 2014.
  Detail

 • 2013

  BLECHA, P.; NOVOTNÝ, T.; TŮMA, Z.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Odborná zpráva o návrhu úrovní vizualizační platformy pro podporu IVS v IVR (V-13-081). Brno: VUT v Brně, 2013.
  Detail

 • 2012

  BLECHA, P.; NOVOTNÝ, T.; TŮMA, Z.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Odborná zpráva o identifikaci požadavků na efektivní práci v prostředí 3D imerzní virtuální reality (V-12-083). Brno: VUT v Brně, 2012.
  Detail

  BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; NOVOTNÝ, T.; KOLÍBAL, Z. Odborná zpráva o metodice řešení funkční bezpečnosti strojů (V-12-084). Brno: VUT v Brně, 2012.
  Detail

 • 2011

  HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; OPL, M.; BLECHA, P. IDENTIFICATION OF GEOMETRIC ERRORS OF ROTARY AXES IN MACHINE TOOLS. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. Varšava: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2011. s. 213-217. ISBN: 978-3-642-23243- 5.
  Detail

  PAVLÍK, J. PROBLEMATIKA RYCHLÉ AUTOMATICKÉ VÝMĚNY NÁSTROJŮ U OBRÁBĚCÍCH STROJŮ. Brno: VUT v Brně, 2011.
  Detail

  HOLUB, M.; OPL, M.; PAVLÍK, J.; KOLÍBAL, Z. DELTA - robot with parallel kinematics. MM Science Journal, 2011, roč. 2011, č. Special Edition, s. 186-189. ISSN: 1803- 1269.
  Detail

  PAVLÍK, J. PROBLEMATIC OF FAST AUTOMATIC TOOL CHANGE BY WORKING MACHINERY. MM Science Journal, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 1-5. ISSN: 1803- 1269.
  Detail

  HOLUB, M.; PAVLÍK, J.; OPL, M.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; KOZUBÍK, J.; COUFAL, J. DELTA - a robot with parallel kinematics. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances. Varšava: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2011. s. 445-452. ISBN: 978-3-642-23243- 5.
  Detail

 • 2010

  NOVOTNÝ, T.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.; PAVLÍK, J.; OPL, M. Závěrečná zpráva projektu 2.4. 1. Praha: VCSVTT, 2010.
  Detail

 • 2009

  MATĚJKA, P.; PAVLÍK, J.; OPL, M.; KOLÍBAL, Z.; KNOFLÍČEK, R. Mechatronic Backlash- Free System for Planar Positioning. In Recent Advances in Mechatronics 2008- 2009. Berlin: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2009. s. 377-382. ISBN: 978-3-642-05021- 3.
  Detail

 • 2008

  PAVLÍK, J.; KOLÍBAL, Z.; KUBELA, T.; POCHYLÝ, A. Modern methods of solving complex kinematical structures of robots and manipulators. In RAAD 2007: Programme and Book of Abstracts. RAAD 2007. Ljubljana - Slovenia: University of Ljubljana, 2008. s. 378-383. ISBN: 978-961-243-067- 2.
  Detail

 • 2007

  PAVLÍK, J.; OPL, M.; BLECHA, R. Systémy AVN, AVO a manipulace s třískami. In Obráběcí stroje na EMO Hannover 2007. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2007. s. 117-125. ISBN: 978-80-903421-7- 0.
  Detail

  BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Závěrečná zpráva projektu 1.2. 4. č.zprávy V-07- 050. Praha: VCSVTT, 2007.
  Detail

  BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J.; KOLÍBAL, Z.; POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; BLECHA, P.; BLECHA, R. ROBOTIC MANIPULATORS FOR TOOLS MANIPULATION. In Summaries Volume. Bratislava: SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, BRATISLAVA, 2007. s. 162- 1 (162-6 s.)ISBN: 978-80-227-2677- 1.
  Detail

 • 2006

  BLECHA, P.; POCHYLÝ, A.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.; KUBELA, T.; PAVLÍK, J. Závěrečná zpráva projektu 1.2. 4. Závěrečná zpráva projektu 1.2. 4 v roce 2006. NE. Brno: 2006.
  Detail

  BLECHA, P., PAVLÍK, J., BLECHA, R., BRADÁČ, F. Systémy automatizace OS, systémy AVN, AVO, manipulace s třískami a polotovary. In Seminář SpOS a VCSVTT: Obráběcí stroje na EMO Hannover 2005. Praha: ČVUT Praha - VCSVTT, 2006. s. 119 ( s.)ISBN: 80-903421-5- 9.
  Detail

  PAVLÍK, J. Fast automatic tool change. In Book of Abstracts - 4th International PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD2006. Plzeň: Západočeská univerzita Plzeň, 2006. s. 67-68. ISBN: 80-7043-486- 4.
  Detail

 • 2005

  BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Závěrečná zpráva projektu 1.2.4: Rychlá automatická manipulace. č.zprávy V-05- 077. Praha: VCSVTT, 2005.
  Detail

  BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.; PAVLÍK, J. Závěrečná zpráva projektu 1.2. 4. Závěrečná zpráva projektu 1.2. 4 v roce 2005. NE. Brno: 2005.
  Detail

 • 2004

  KOLÍBAL, Z.; BLECHA, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Studie kinematických struktur nového typu "Automatizované manipulace s nástroji". Brno: VCSVTT, 2004.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.