Ing.

Jan Pavlík

Ph.D.

FSI, ÚVSSR VCAM – odborný asistent

+420 54114 2468
pavlik.j@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Pavlík, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2004, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Stavba výrobních strojů a zařízení
 • 2011, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2006-2011, tech. pracovník, Výzkumné centrum automatické manipulace, ÚVSSaR, FSI VUT v Brně
 • 2011-dosud, odborný asistent, ÚVSSR, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Vedení bakalářských prací z výrobních strojů a robotiky
 • Vedení diplomových prací z výrobních strojů
 • cvičení ”Semestrální projekt”
 • civčení a přednášky "Výpočty a simulace v konstrukci strojů"
 • civčení a přednášky "Výrobní stroje a zařízení"

Vědeckovýzkumná činnost

 • 2006 - dosud, Rychlá automatická manipulace
 • 2006 - dosud, Vývoj a konstrukce strojních zařízení
 • 2010 - dosud, MKP analýza strojník zařízení

Spolupráce s průmyslem

 • 2011 - dosud, Konstrukce slévárenských zařízení, Gifos s.r.o.
 • 2012 - 2015, Odborná expertíza,Semperflex Optimit, spol. s r.o.
 • 2013, MKP analýza odlitku skříně, AŽD Praha s.r.o.
 • 2014 - dosud, MKP analýzy konstrukčních uzlů lisů, DIEFFENBACHER - CZ, hydraulické lisy, s.r.o.
 • 2014, Studie náhonů střechy stadionu, EST Stage Technology, a s.
 • 2015 - 2016, Vývoj automatické montážní linky, MEZ spol. s r.o.
 • 2016, Odborná expertíza, POL-AGRO TRADING ZT s.r.o
 • 2017, Odborná expertíza, Polfin Ploština s.r.o.
 • 2017, Studie automatizace přípravy polotovarů, Rotana a.s.
 • 2018, Studie modernizace manipulačního zařízení linky RAW, TRIANGOLO spol. s r. o.
 • 2018, Návrh poloautomatické linky pro balení operačních tamponu, B & M InterNets, s.r.o.
 • 2018 - dosud, Zvyšování výrobní přesnosti - Uherský Brod - Slováceké strojírny, a.s.

Klíčová slova

 • Obráběcí stroje
 • Výrobní stroje
 • Konstrukce satrojů
 • Vývoj strojů
 • MKP analýza

Projekty

 • 2004, Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii
 • 2005-2011, Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
 • 2010, Výzkum a vývoj (VaV) nekonvenčních manipulátorů a robotů
 • 2011-2013, Enviromentální a bezpečnostní aspekty vývoje, výroby a provozu strojů
 • 2014-2016, GREEN PRODUCTION – PRODUCTION MACHINEs AND EQUIPMENTs
 • 2018- dosud,Vývoj zařízení pro identifikaci stopových prvků brzdné stopy, MPO, TRIO č. FV30224
 • 2019 - dosud, Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství - MESTEC, TN01000071, člen řešitelského týmu

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

0