Detail produktu

Systémová metodika pro stanovení preventivních opatření k předcházení potenciálních rizik

BLECHA, P. BLECHA, R. BRADÁČ, F. PAVLÍK, J. KOLÍBAL, Z.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Systémová metodika realizace posouzení rizik u výrobních strojů včetně návrhu preventivních opatření snižujících neakceptovatelná rizika.

Datum vzniku

11.09.2006

Umístění

FSI VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty