Ing.

František Milichovský

Ph.D., MBA, DiS.

FP, ÚM – odborný asistent

+420 54114 3782
milichovsky@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS.

Patenty

  • 2021

    průmyslový vzor
    MILICHOVSKÝ, F.; MRÁČEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská: O trůn Marmana. 008456800-0001, průmyslový vzor. (2021)
    Detail