Ing.

František Milichovský

Ph.D., MBA, DiS.

FP, ÚM – odborný asistent

+420 54114 3782
milichovsky@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS.

Výuka

Garantované předměty

IBiscPInternational Supply Chain Management
Anglicky, letní, FP, ÚM
BMREEMarket Research
Anglicky, zimní, FP, ÚM
BMREMarket Research
Anglicky, zimní, FP, ÚM
KrlrPReverse logistics in retail
Anglicky, zimní, FP, ÚM
SrlPReverzní logistika
Česky, letní, FP, ÚM
SrlKReverzní logistika
Česky, letní, FP, ÚM

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021

Vyučované předměty

BMREEMarket Research
Cvičení, Přednáška, Anglicky, zimní, FP, ÚM
BMREMarket Research
Cvičení, Přednáška, Anglicky, zimní, FP, ÚM
OmoPMezinárodní obchod
Cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FP, ÚM
SopPObchodní podnikání
Přednáška, Cvičení, Česky, zimní, FP, ÚM
BopvPOrganizace přípravy výroby
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FP, ÚM
RplPPodniková logistika
Cvičení s počítačovou podporou, Česky, letní, FP, ÚM
KrlrPReverse logistics in retail
Přednáška, Anglicky, zimní, FP, ÚM
SrlPReverzní logistika
Cvičení, Přednáška, Česky, letní, FP, ÚM
OroPŘízení obchodu
Cvičení, Přednáška, Česky, letní, FP, ÚM

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021