Detail produktu

Experimentálně-výpočtové stanovení lomově-mechanických parametrů pomocí inverzní analýzy s využitím neuronových sítí

NOVÁK, D. KERŠNER, Z. LEHKÝ, D. ŠIMONOVÁ, H. HAVLÍKOVÁ, I. ŘOUTIL, L. FRANTÍK, P. SCHMID, P.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Tato metodika ukazuje postup, jakým lze stanovit lomově-mechanické charakteristiky kvazikřehkých kompozitů na cementové bázi.

Klíčová slova

lomově-mechanické parametry, inverzní analýza, neuronové sítě

Datum vzniku

31.12.2014

Umístění

Ústav stavební mechaniky, Veveří 95, 602 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek