Ing.

Aleš Polzer

Ph.D.

FSI, ÚST OTO – odborný asistent

+420 54114 2545
polzer@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Aleš Polzer, Ph.D.

Publikace

 • 2020

  POLZER, A.; ŠEBESTA, V.; TRČKA, T. 5-Axis Dry Milling of Bottom of Pocket by Ball and Circle-Segment End Mills. MM Science Journal, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 3740-3744. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  SEDLÁK, J.; VOCÍLKA, O.; SLANÝ, M.; CHLADIL, J.; POLZER, A.; VARHANÍK, M. Desing and Production of Eye Prosthesis Using 3D Printing. MM Science Journal, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 3806-3812. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

 • 2019

  POLZER, A.; KŘEHLÍK, L.; TRČKA, T. End Mills with PCD Inserts Including Integral Chip Breaker. MM Science Journal, 2019, č. 1, s. 2808-2813. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  TRČKA, T.; POLZER, A.; PALOVČÍK, J.; ŠOUKAL, F. End Milling of Ti-6Al-4V Alloy by PCD Inserts with Laser-Machined Integral Chipbreaker. MM Science Journal, 2019, č. 3, s. 2987-2997. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

 • 2018

  TRČKA, T.; POLZER, A.; SEDLÁK, J. Shoulder End Mills with PCD Inserts Sharpened by Different Electrical Technologies. MM Science Journal, 2018, č. 4, s. 2536-2542. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  SEDLÁK, J.; OSIČKA, P.; CHLADIL, J.; JAROŠ, A.; POLZER, A. Residual stress when face milling aluminium alloys. MM Science Journal, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 2530-2535. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  TRČKA, T.; POLZER, A.; SEDLÁK, J. End Mills with PCD Inserts Sharpened by Different Electrical Technologies. MM Science Journal, 2018, č. 1, s. 2192-2197. ISSN: 1805-0476.
  Detail | WWW

  SEDLÁK, J.; OPRŠÁL, R.; POLZER, A.; JAROŠ, A.; CHLADIL, J. A special tool for making a detail of the T-groove. Manufacturing TECHNOLOGY, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 117-123. ISSN: 1213-2489.
  Detail | WWW

 • 2017

  SEDLÁK, J.; POLZER, A.; CHLADIL, J.; SLANÝ, M.; JAROŠ, A. Reverse Engineering Method Used for Inspection of Stirrer´ s Gearbox Cabinet Prototype. MM Science Journal, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 1877-1882. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  SEDLÁK, J.; POLZER, A.; CHLADIL, J.; SLANÝ, M.; JAROŠ, A. Shape Inspection of Gear Prototypes Using Reverse Engineering Method. Manufacturing TECHNOLOGY, 2017, roč. 2017, č. 6, s. 945-952. ISSN: 1213-2489.
  Detail | WWW

  SEDLÁK, J.; MALÁŠEK, J.; ONDRA, M.; POLZER, A. Construction of Mechanic Regulation of Turbine Ventilator using Whirling Turbine. Manufacturing TECHNOLOGY, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 242-250. ISSN: 1213-2489.
  Detail | WWW

 • 2016

  SEDLÁK, J.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P. Aplikace moderní aditivní technologie Rapid Prototyping pro výrobu prototypu ozubených kol. Brno: 2016. s. 1-6.
  Detail

  SEDLÁK, J.; MALÁŠEK, J.; ONDRA, M.; POLZER, A. Construction of Mechanic Regulation of Turbine Ventilator using Half- Flap. Manufacturing TECHNOLOGY, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 1364-1370. ISSN: 1213-2489.
  Detail | WWW

  SEDLÁK, J.; BACHORÍK, P.; JAROŠ, A.; POLZER, A.; KALIVODA, M. Application of Modern Technologies in Production Design of Car Component Prototype. MM Science Journal, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 1387-1391. ISSN: 1803-1269.
  Detail | WWW

  SEDLÁK, J.; TROPP, P.; CHLADIL, J.; KOUŘIL, K.; POLZER, A.; OSIČKA, K. Analysis of Selected Aspects of Turned Bearing Rings Regarding Required Workpiece Quality. Manufacturing TECHNOLOGY, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 612-622. ISSN: 1213-2489.
  Detail | WWW

  SEDLÁK, J.; MALÁŠEK, J.; ONDRA, M.; POLZER, A. Development and Production of Prototype Model of Axial Fan. Manufacturing TECHNOLOGY, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 436-444. ISSN: 1213-2489.
  Detail | WWW

  SEDLÁK, J.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P. Digitalizace prototypů ozubených kol pomocí optického skeneru ATOS Compact Scan 2M. Brno: 2016. s. 1-24.
  Detail

 • 2015

  POLZER, A.; DUFKOVÁ, K.; POKORNÝ, P. ON THE MODERN CNC MILLING WITH A COMPENSATION OF CUTTING TOOLS AND THIN- WALLED WORKPIECE DEFLECTIONS. Journal of Machine Engineering, 2015, č. 3, s. 41-49. ISSN: 1895- 7595.
  Detail

  POLZER, A. Deformace stopkových frézovacích nástrojů při obrábění. MM Průmyslové spektrum, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 32-33. ISSN: 1212- 2572.
  Detail | WWW

 • 2014

  POLZER, A. Moderní CNC frézování s kompenzací deformace řezného nástroje. In Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB- TU Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 2014. s. 1-10. ISBN: 978-80-248-3518- 1.
  Detail

  SLIWKOVÁ, P.; PÍŠKA, M. Parametry povrchu, tribologické testy a řezný výkon povlakovaných HSS Parametry povrchu, tribologické testy a řezný výkon povlakovaných HSS závitníků při obrábění a tváření ocelí. Povrcháři, 2014, roč. Volume 9, č. 1, s. 28-31. ISSN: 1802- 9833.
  Detail

  POLZER, A.; PÍŠKA, M.; DUFKOVÁ, K. On the Modern CNC Milling With a Compensation of Cutting Tools Deflections. In DAAAM International Science Book 2014. 1. Vienna: DAAAM International Publishing, 2014. s. 311-322. ISBN: 978-3-901509-98- 8.
  Detail | WWW

  PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.; POLZER, A. Parametry povrchu, tribologické testy a řezný výkon povlakovaných HSS závitníků při obrábění a tváření ocelí. In Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. 1. Jaroměř: TISK AS, s.r.o., 2014. s. 102-108. ISBN: 978-80-87583-11- 1.
  Detail

 • 2013

  PÍŠKA, M.; POLZER, A.; FIALA, Z. On the effective milling of large workpieces. In Procedings of the International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies, NEWTECH 2013. 1. Stockholm, Sweeden: Universitetsservice US AB, 2013. s. 149-158. ISBN: 978-91-7501-892- 8.
  Detail | WWW

 • 2012

  PÍŠKA, M.; POLZER, A. Kostní implantáty na míru - prodlužme si mládí. MM Průmyslové spektrum, 2012, roč. 2012, č. 7, 8, s. 38-39. ISSN: 1212- 2572.
  Detail | WWW

  PÍŠKA, M.; POLZER, A. ON THE ADVANCED PVD COATINGS FOR THREADING IN AUSTENITIC STEEL. In Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium. 1. Zadar: TU Vienna, 2012. s. 831-834. ISBN: 978-3-901509-91- 9.
  Detail

  PÍŠKA, M.; POLZER, A. ON THE ADVANCED PVD COATINGS FOR THREADING IN AUSTENITIC STEEL. Annals of DAAAM, 2012, roč. Volume 23, č. No1, s. 831-834. ISSN: 2304- 1382.
  Detail

  PÍŠKA, M.; POLZER, A. Programování moderních CNC strojů - Výukové texty ke kurzům. Programování moderních CNC strojů - Výukové texty ke kurzům. 1. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno, 2012. s. 1-70. ISBN: 978-80-214-4519- 2.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Aplikace CAD/ CAM v technologii. Aplikace CAD/ CAM v technologii. 1. Brno: 2012. s. 1-348.
  Detail | WWW

 • 2011

  PÍŠKA, M.; POLZER, A. Optimalizace výrobních procesů ve výrobní praxi. In Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi. 1. Zlín: ČSOP, VM 2011, 2011. s. 339-347. ISBN: 978-80-260-0023- 5.
  Detail

  ZOUHAR, J.; MADAJ, M.; SEDLÁK, J.; POLZER, A. FEM Machining Simulation Using LS- DYNA. In The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering. 1. Brno: LITERA BRNO, 2011. s. 121-126. ISBN: 978-80-214-4267- 2.
  Detail

  PÍŠKA, M.; POLZER, A.; POLZEROVÁ, D. Nové poznatky z povlakování maticových závitníků pro obrábění austenitických ocelí. In Sborník přednášek a prezentací. Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. 1. Jaroměř: TISK AS, s.r.o., 2011. s. 4-9. ISBN: 978-80-904502-9-5.
  Detail

  POLZER, A.; VAŠÍK, P. Progresivní frézování. In Vysoce přesné technologie obrábění; Programování moderních CNC strojů. 1. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno, 2011. s. 91-92. ISBN: 978-80-214-4352- 5.
  Detail | WWW

  PÍŠKA, M.; POLZER, A. Optimalizace technologických procesů ve výrobní praxi. In Vysoce přesné technologie obrábění; Programování moderních CNC strojů. 1. Brno: 2011. s. 79-90. ISBN: 978-80-214-4352- 5.
  Detail | WWW

  PÍŠKA, M.; DVOŘÁČEK, J.; SIZOVA, A.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.; FOREJT, M. On the Cutting Performance of Nano-(Tix,Al1-x) N PVD Coatings. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6). Key Engineering Materials (web). Pavel Šandera. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství: Repropress, Srbská 53, Brno, 2011. s. 395-398. ISBN: 978-80-214-4112- 5. ISSN: 1662- 9795.
  Detail

  PÍŠKA, M.; SLANÝ, M.; POLZER, A. Vysoce přesné technologie obrábění; Programování moderních CNC strojů. Vysoce přesné technologie obrábění; Programování moderních CNC strojů. 1. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno, 2011. s. 1-153. ISBN: 978-80-214-4352- 5.
  Detail | WWW

  SLANÝ, J.; POLZER, A.; PÍŠKA, M. On the effective reaming of austenitic steels with cermet reamers and flood cooling. In Proceedings of the SPS 11. 1. Lund: The Swedish Production Academy, 2011. s. 228-234. ISBN: 978-91-86401-05- 4.
  Detail | WWW

  PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLANÝ, M.; POLZEROVÁ, D. NEWTECH 2011. The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering. 1. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno, 2011. s. 1-267. ISBN: 978-80-214-4267- 2.
  Detail | WWW

 • 2010

  PÍŠKA, M.; DVOŘÁKOVÁ, J.; POLZER, A. Ústav strojírenské technologie. Brno: 2010. s. 1-24.
  Detail | WWW

  PÍŠKA, M.; POLZER, A.; LADECKÝ, T. Prototyping by Single Point Incremental Forming. Kovárenství, 2010, roč. 2010, č. 38, s. 37-40. ISSN: 1213- 9289.
  Detail | WWW

  PÍŠKA, M.; SLANÝ, M.; MADAJ, M.; POLZER, A. Vliv procesních kapalin na aktivní a pasivní silové složky při vrtání, řezání závitů a vystružování. Technický týdeník, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 13-17. ISSN: 0040- 1064.
  Detail

  DVOŘÁČEK, J.; POLZER, A.; ZOUHAR, J.; SEDLÁK, J.; PÍŠKA, M. On the Application of the PVD Hard Coatings for Ball Milling of Shaped Surfaces. Internet Journal of Engineering and Technology, 2010, roč. 1, č. 1, s. 11-18. ISSN: 1338- 2357.
  Detail

  PÍŠKA, M.; DVOŘÁČEK, J.; SIZOVA, A.; SEDLÁK, J.; POLZER, A.; FOREJT, M. On the Cutting Performance of Nano-(Ti,Al) N PVD Coatings. Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6). Pavel Šandera. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství: Repropress, Srbská 53, Brno, 2010. s. 118-118. ISBN: 978-80-214-4112- 5.
  Detail

  PÍŠKA, M.; SLANÝ, M.; MADAJ, M.; POLZER, A. Vliv procesní kapaliny na aktivní a pasivní silové složky při vrtání, řezání závitů a vystružování. In Mazání v moderním průmyslovém podniku. Novotného lávka, Praha 5: Česká strojnická společnost, 2010. s. 10-15. ISBN: 978-80-02-02237- 4.
  Detail

 • 2009

  POLZER, A. Produktivní vrtání hlubokých otvorů (až 30D bez přerušení posuvu). Technický týdeník, 2009, roč. 57, č. 2, s. 1-11. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  PÍŠKA, M.; ZOUHAR, J.; POLZER, A. Stress- strain analysis of end milling HSS cutters reflecting the wear process. CIRP Annual Meeting 2009. 2009-01-29/5. 3. Paříž, Francie: CIRP, 2009. s. 1-6.
  Detail

  POLZER, A. Praktický příklad č. 3. Technický týdeník, 2009, roč. 57, č. 5, s. 1-16. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Integrace měření do procesů třískového obrábění. Technický týdeník, 2009, roč. 57, č. 7, s. 1-10. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Akademie CNC obrábění (2). Technický týdeník. Praha: SpringerMedia CZ, 2009. s. 7-7. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Akademie CNC obrábění (1). Technický týdeník. Praha: SpringerMedia CZ, 2009. s. 7-7. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Akademie CNC obrábění (4). Technický týdeník. Praha: SpringerMedia CZ, 2009. s. 7-7. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Akademie CNC obrábění (3). Technický týdeník. Praha: SpringerMedia CZ, 2009. s. 7-7. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Akademie CNC obrábění (5). Technický týdeník. Praha: SpringerMedia CZ, 2009. s. 7-7. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Akademie CNC obrábění (6). Technický týdeník. Praha: SpringerMedia CZ, 2009. s. 7-7. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Integrace CNC obrábění do procesů měření. Technický týdeník, 2009, roč. 57, č. 11, s. 1-13. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Akademie CNC obrábění (7). Technický týdeník. Praha: SpringerMedia CZ, 2009. s. 7-7. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Akademie CNC obrábění (8). Technický týdeník. Praha: SpringerMedia CZ, 2009. s. 7-7. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Akademie CNC obrábění (9). Technický týdeník. Praha: SpringerMedia CZ, 2009. s. 7-7. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Akademie CNC obrábění (10). Technický týdeník. Praha: SpringerMedia CZ, 2009. s. 7-7. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Akademie CNC obrábění (11). Technický týdeník. Praha: SpringerMedia CZ, 2009. s. 7-7. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Akademie CNC obrábění (12). Technický týdeník. Praha: SpringerMedia CZ, 2009. s. 7-7. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Akademie CNC obrábění (13). Technický týdeník. Praha: SpringerMedia CZ, 2009. s. 7-7. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Akademie CNC obrábění (14). Technický týdeník. Praha: SpringerMedia CZ, 2009. s. 7-7. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Akademie CNC obrábění (15). Technický týdeník. Praha: SpringerMedia CZ, 2009. s. 7-7. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Akademie CNC obrábění (16). Technický týdeník. Praha: SpringerMedia CZ, 2009. s. 7-7. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Akademie CNC obrábění (17). Technický týdeník. Praha: SpringerMedia CZ, 2009. s. 7-7. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  PÍŠKA, M.; POLZER, A.; CIHLÁŘOVÁ, P.; POLZEROVÁ, D. On the Structural Integrity of the nano- PVD Coatings Applied On Cutting Tools. In Damage and Fracture Mechanics Failure Analysis of Engineering Materials and Structures. 1. Netherland: Springer, 2009. s. 195-204. ISBN: 978-90-481-2668- 2.
  Detail

  PÍŠKA, M.; POLZER, A.; POLZEROVÁ, D. Quality and Cutting Performance of Nanocomposite Coatings. ICCE- 17. 1. Honolulu: University of New Orleans, 2009. s. 389-389. ISBN: none.
  Detail

  PÍŠKA, M.; ZOUHAR, J.; POLZER, A. On the precise shoulder milling with an optimized 4- axis CNC machining. In Moderní výrobní technologie pro 21. století. 1. Brno: CERM, 2009. s. 43-47. ISBN: 978-80-214-3914- 6.
  Detail

  PÍŠKA, M.; POLZER, A.; POLZEROVÁ, D. Quality and Cutting Performance of Nanocomposite Coatings. 1. Honolulu: University of New Orleans, 2009. s. 1 (1 s.). ISBN: 270545.
  Detail

  PÍŠKA, M.; ZOUHAR, J.; POLZER, A. Precise Shoulder Milling with an Optimised 4-axis CNC- Toolpath Generation. Technologies in Machine Building, 2009, roč. XXVII, č. 2009, s. 165-168. ISSN: 1221- 4566.
  Detail

  PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLANÝ, M. Moderní výrobní technologie pro 21 století. Moderní výrobní technologie pro 21. století. 1. Brno: Akademická nakladatelství CERM, s.r.o., 2009. s. 1-232. ISBN: 978-80-214-3914- 6.
  Detail | WWW

 • 2008

  POLZER, A. Technologie vrtání v IR spektru. Technický týdeník, 2008, roč. 56, č. 6, s. 1-11. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Možnosti softwaru SinuTrain. Technický týdeník, 2008, roč. 56, č. 6, s. 1-11. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  ZOUHAR, J.; POLZER, A.; CIHLÁŘOVÁ, P. Napjatostně- deformační analýza moderních řezných nástrojů. In FSI Junior konference. CD- ROM. Brno: Vysoké uční technické v Brně, FSI, 2008. s. 118-125. ISBN: 978-80-214-3565- 0.
  Detail

  POLZER, A. Pokročilé metody programování č. 2. Technický týdeník, 2008, roč. 56, č. 24, s. 1-10. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Pokročilé metody programování č. 1. Technický týdeník, 2008, roč. 56, č. 22, s. 1-10. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.; POLZEROVÁ, D. On the Structural Integrity of the nano- PVD Coatings Applied On Cutting Tools. In AIQ - ICF 2008. 2008. Alžírská lidovědemokratická republika: 2008. s. 1-8. ISBN: 978-90-481-2668- 2.
  Detail

  PÍŠKA, M.; POLZER, A. New Hard Nano- Crystalline Coatings for Cutting Tools and Their Testing. Výrobné inžinierstvo, 2008, roč. 7, č. 2, s. 69-71. ISSN: 1335- 7972.
  Detail

  PÍŠKA, M.; POLZER, A. Testování procesní kapaliny RENOFORM TRS 150. In Mazaní v moderním průmyslovém podniku. Praha: 2008. s. 22-32. ISBN: 978-80-02-02041- 7.
  Detail

  PÍŠKA, M.; POLZER, A. New Hard Nano- Crystalline Coatings for Cutting Tools and Their Testing. In Nové smery vo výrobných technológiách 2008. IKARO Prešov: 2008. s. 236-239. ISBN: 978-80-553-0044- 3.
  Detail

  POLZER, A. Nové možnosti NC programování řídicího systému Sinumerik. Technický týdeník, 2008, roč. 56, č. 20, s. 1-11. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Praktický příklad č. 2. Technický týdeník, 2008, roč. 56, č. 15, s. 1-13. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Praktický příklad č. 1. Technický týdeník, 2008, roč. 56, č. 14, s. 1-11. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Možnosti ovládacích panelů obráběcích strojů. Technický týdeník, 2008, roč. 56, č. 9, s. 1-11. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Obrábění & měření. Technický týdeník, 2008, roč. 56, č. 26, s. 1-8. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  FOREJT, M.; POLZER, A.; PÍŠKA, M. The influence of cutting conditions and chip form for cutting- off operations with modern tools. In TRANSFER 2008. Trenčín: Digital Graphic, 2008. s. 33-33. ISBN: 978-80-8075-357- 3.
  Detail

  MADAJ, M.; SEDLÁK, J.; SLANÝ, M.; POLZER, A. Cutting Tool Performance and Geometrical Analysis of Progressive HSS Drills. In TRANSFER 2008. Trenčín: Digital Graphic, 2008. s. 51-51. ISBN: 978-80-8075-357- 3.
  Detail

 • 2007

  KOVÁČ, M.; KUZMA, Z.; POLZER, A. Matematické modelování tuhnutí odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu. In FSI Junior konference 2005. Brno: FSI VUT v Brně, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-3365- 6.
  Detail

  CIHLÁŘOVÁ, P.; POLZER, A.; JULIŠ, M. Vrtání silunimu HSS vrtáky s duplexními a triplexními PVD povlaky. In FSI Junior konference 2005. Brno: FSI VUT v Brně, 2007. s. 16-20. ISBN: 978-80-214-3365- 6.
  Detail

  PÍŠKA, M.; POLZER, A. Vliv technologie výbrusu na množství zbytkového austenitu. In Frézování IV. Brno: FSI VUT v Brně, 2007. s. 115-122. ISBN: 80-214-3239- X.
  Detail

  POLZER, A. Frézování a vrtání na soustruhu. Technický týdeník, 2007, roč. 55, č. 6, s. 1-10. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  PÍŠKA, M.; POLZER, A. FRÉZOVÁNÍ IV. FRÉZOVÁNÍ IV. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 1-205. ISBN: 80-214-3239- X.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Monolitní frézovací nástroje pro efektivní obrábění kovových materiálů bez použití chlazení. Brno: VUTIUM, 2007. s. 1-30.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Detaily při programování řídicího systému Sinumerik. Technický týdeník, 2007, roč. 55, č. 16, s. 1-9. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Možnosti programování cyklu CYCLE95 v systému ShopTurn. Technický týdeník, 2007, roč. 55, č. 15, s. 1-11. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. ShopTurn Open V 06.04. Technický týdeník, 2007, roč. 55, č. 13, s. 1-9. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. ShopTurn Open verze 06.04. Technický týdeník, 2007, roč. 55, č. 3, s. 1-10. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Frézovací a vrtací cykly v ShopMillu. Technický týdeník, 2007, roč. 55, č. 11, s. 1-10. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Monolitní frézovací nástroje pro efektivní obrábění kovových materiálů bez použití chlazení. Brno: 2007. s. 1-108.
  Detail | WWW

 • 2006

  CIHLÁŘOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; POLZER, A. The effect of extrernal and internal cooling on drilling process. In IX. medzinárodné sympózium INTERTRIBO 2006. Vysoké Tatry - Stará Lesná: KONGRES management s.r.o., 2006. s. 64-67. ISBN: 80-969365-7- 3.
  Detail

  POLZER, A. Křivka typu "spline" v systému SinuTrain. Technický týdeník, 2006, roč. 54, č. 13, s. 1-13. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. CAD systém jako součást systémů Sinumerik. Technický týdeník, 2006, roč. 54, č. 14, s. 1-9. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Parametrické programování a skoky v NC programech. Technický týdeník, 2006, roč. 54, č. 17, s. 1-10. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Dílenské programování v systému ShopTurn. Technický týdeník, 2006, roč. 54, č. 23, s. 1-10. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A. Dílenské programování v systému ShopMill. Technický týdeník, 2006, roč. 54, č. 24, s. 1-12. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  POLZER, A.; PÍŠKA, M. Workpiece Thermal Fields when Machining in Dry and Wet Cooling Environment. In IX. medzinárodné sympózium INTERTRIBO 2006. 006. Vysoké Tatry - Stará Lesná: KONGRES management s.r.o., 2006. s. 60-63. ISBN: 80-969365-7- 3.
  Detail

  POLZER, A. Trapézový závit v systému Sinumerik 810D. Technický týdeník, 2006, roč. 54, č. 12, s. 1-7. ISSN: 0040- 1064.
  Detail | WWW

  CIHLÁŘOVÁ, P.; POLZER, A. Cutting performance of ball coated cemented carbide cutters. In HONEYWELL EMI 2005. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulta informačních technologií a Fakulta strojního inženýrství, 2006. s. 153-157. ISBN: 80-214-2942- 9.
  Detail

  KOVÁČ, M.; POLZER, A. Numerical Simulation of Investment Casting and Measuring Thermal fields. In 13th International Students Day of Metallurgy Leoben. 13th International Students Day of Metallurgy Leoben: Asmet, 2006. s. 241-248. ISBN: 3-901384-18- 9.
  Detail

  KOVÁČ, M.; POLZER, A.; VEVERKA, A. Numerical Simulation of The Investment Casting. In International 46th Foundry Conference in Portoroz. International 46th Foundry Conference in Portoroz (SLO): Družstvo livarjev Slovenije, 2006. s. 44-44.
  Detail

  SEDLÁK, J.; POLZER, A.; ŠMÍD, O. Rapid Prototyping voskových jader pomocí CAD/ CAM systémů a CNC technologie. In Brno: FSI VUT v Brně, 2006.
  Detail

 • 2005

  POLZER, A.; CIHLÁŘOVÁ, P.; VAŠÍK, P. Elektronová fázová a strukturní analýza celokarbidových nástrojů. In FSI Junior konference 2004. Brno: FSI VUT v Brně, 2005. s. 1-6. ISBN: 80-214-2934- 8.
  Detail

  POLZER, A.; CIHLÁŘOVÁ, P.; POSPÍŠILOVÁ, S. Stanovení měrných veličin technologie broušení a fázová analýza HSS k eliminaci křehkého porušování nástrojů. In FSI Junior konference 2005. Brno: FSI VUT v Brně, 2005. s. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-214-3365- 6.
  Detail

  CIHLÁŘOVÁ, P.; POLZER, A.; VAŠÍK, P. Komplexní analýza řezivostních vlastností moderních HSS fréz. In FSI Junior konference 2004. Brno: FSI VUT v Brně, 2005. s. 10-14. ISBN: 80-214-2934- 8.
  Detail

  POLZER, A. Rozvoj monolitních frézovacích nástrojů pro efektivní obrábění kovových materiálů bez použití chlazení. In Mezinárodní vědecká konference. Ostrava: VŠB TU Ostrava, fakulta strojní, 2005. s. 27-27. ISBN: 80-248-0895- 1.
  Detail

  PÍŠKA, M., POLZER, A. Analýza plochy řezu vznikající při obrábění frézou s kulovým čelem. In Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2005. s. 214-217. ISBN: 80-248-0951- 6.
  Detail

 • 2004

  POLZER, A.; PÍŠKA, M. Force analysis of up and down milling with end solid mills. In CO-MAT- TECH 2004. Trnava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2004. s. 165-165. ISBN: 80-227-2121- 2.
  Detail

 • 2003

  PÍŠKA, M., POLZER, A. Studie řezivosti hrubovacích fréz z produkce ZPS-FN, a.s., Zlín. In Frézování III. Brno: VUT FSI v Brně, Ústav srojíenské technologie, 2003. s. 145-160. ISBN: 80-214-2436- 2.
  Detail

  PÍŠKA, M., POLZER, A. Opotřebení povlakovaných celokarbidových fréz při obrábění zušlechtěných ocelí za sucha. In International Tools Conference "TOOLS 2003". Zlín: UTB ve Zlíně, 2003. s. 40-40. ISBN: 80-7318-135- 5.
  Detail

  PÍŠKA, M., POLZER, A. Opotřebení povlakovaných celokarbidových fréz při obrábění zušlechtěných ocelí za sucha. In International Tools Conference "TOOLS 2003". Zlín: UTB ve Zlíně, 2003. s. 40-40. ISBN: 80-7318-135- 5.
  Detail

  PÍŠKA, M., HUMÁR, A., POLZER, A., CIHLÁŘOVÁ, P. Drilling of glass fibre reinforced plastics: Cutting forces and wear. In TRANSFER 2003. Trenčín: GC-TECH, Ing. Peter Gerši, 2003. s. 345-353. ISBN: 80-8075-001- 7.
  Detail

  PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P. FRÉZOVÁNÍ III. Frézování III. 1. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., nám. Republiky 15, 614 00 Brno, 2003. s. 1-178. ISBN: 80-214-2436- 2.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.