Ing.

Aleš Polzer

Ph.D.

FSI, ÚST OTO – odborný asistent

+420 54114 2545
polzer@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Aleš Polzer, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

Vzdělání:

 • 1997, ISŠ COP Olomoucká 61, Brno, obor Mechanik seřizovač pro obráběcí stroje a linky
 • 2002, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Strojírenská technologie
 • 2007, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Strojírenská technologie

 

Další kvalifikace:

 • 2007, absolvent konverzního školení na téma PowerMILL 8 (pořadatel kurzu - Delcam Brno, s.r.o.);
 • 2008, absolvent kurzu Úprava postprocesorů pro PowerMILL (pořadatel kurzu - Delcam Brno, s.r.o.);
 • 2009, absolvent kurzu Traingyng of Trainers - Control system Sinumerik 810D/840D - DIN/ISO, ShopMill, ShopTurn (pořadatel kurzu - Siemens s.r.o.);
 • od roku 2010 absolvent pravidelných (1x ročně) odborných seminářů firmy SECO TOOLS CZ, s.r.o.;
 • 2013, absolvent odborného kurzu Postprocessing in PowerMILL 2013 (pořadatel kurzu -Delcam UK);
 • 2014, absolvent odborného kurzu se zaměřením na měření struktury povrchu a 3D tvaru prostřednictvím mikroskopu Alicona;
 • 2017, absolven odborného školení firmy Siemens - Erlangen, Německo: CNC frézování - Sinumerik; Certifikát: Siemens CNC Training Partner for 1. Train the Trainer and 2. Operate and Programming;
 • 2017, absolven odborného školení firmy Siemens: CNC soustružení - Sinumerik;

Přehled zaměstnání

 • 1.2.2002-30.6.2002, technický pracovník, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění.
 • 1.12.2003-30.9.2005, technický pracovník, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění.
 • 1.10. 2005-30.9.2007, asistent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění.
 • 2006-2013 - redaktor Technického týdeníku.
 • 1.1.2010-30.9.2017, odborný pracovník na projektu EP13900004 (reg. č. CZ.1.05/2.1.00/01.0002), LO1202, NETME Centre.
 • od 1.10. 2007-dosud, odborný asistent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění.

Pedagogická činnost

Garant předmětů vyučovaných na Ústavu strojírenské technologie (FSI, VUT v Brně):

EAC Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění I
EAC-K Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění I
FAC Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění II
FAC-K Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění II
HC1 Aplikace CAD/CAM v technologii I
HC1-A Aplikace CAD/CAM v technologii I
HC1-K Aplikace CAD/CAM v technologii I
HC2 Aplikace CAD/CAM v technologii II
HC2-A Aplikace CAD/CAM v technologii II
HC2-K Aplikace CAD/CAM v technologii II
9SC1 Systémy CAD I
9SC2 Systémy CAD II

 

Vyučující v předmětech Ústavu strojírenské technologie (FSI, VUT v Brně):

 • Obrábění na CNC strojích (EN)
 • Aplikace CAD/CAM v technologii II
 • Aplikace CAD/CAM v technologii obrábění II
 • Application of CAD/CAM in Technology I and II (EN)
 • Systémy CAD I a II

Vedoucí úspěšně obhájených:

- bakalářských prací (31),

- diplomových prací (74).

Vědeckovýzkumná činnost

 • Za hlavní zaměření vědeckovýzkumné činnosti lze považovat rozvoj aplikací CNC obrábění i CAD/CAM technologií.
 • Velkou míru pozornosti věnuji studiu se zaměřením na silové zatížení (aparatura Kistler) při obrábění tvarových ploch např. monolitními frézovacími nástroji s kulovým čelem.
 • Proces obrábění je doprovázen tepelnými změnami, které dále analyzuji prostřednictvím termovizního systému Flir SC2000 a specializovaného softwaru Researcher 2001.
 • Proces obrábění (dynamické změny) analyzuji za použití vysokorychlostní digitální kamery TroubleShooter.
 • Pro studium změn struktury povrchu využívám aparaturu Talysurf Intra 50.

Akademické stáže v zahraničí

 • 2005 - Siemens Germany - Erlangen, Berlin, Bad Neustadt - CNC specialista
 • 2005 - Sandvik - Vídeň, Rakousko
 • 2008 - TAC SIEMENS, Erlangen, Německo - CNC specialista
 • 2008 - Školicí středisko Renishaw UK, New Mills, Wotton under Edge (UK) - Měření na CNC
 • 2009 - ENSAM Cluny, Francie
 • 2009 - DMG - Pfronten, Německo
 • 2010 - ENSAM Cluny, Francie
 • 2011 - ENSAM Cluny, Francie
 • 2012 - ENSAM Cluny, Francie
 • 2013 - Delcam, Birmingham - Postprocesing
 • 2013 - ENSAM Cluny, Francie
 • 2014 - ENSAM Cluny, Francie
 • 2016 - ENSAM Cluny, Francie
 • 2017 - TAC SIEMENS, Erlangen, Německo - CNC specialista

Univerzitní aktivity

 • od r. 2007: Správa fakultních licencí pro CAD/CAM softwary (FSI VUT v Brně).
 • 2009-2016: Manažer nabídky na Fakultě strojního inženýrství (v rámci projektu Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji).
 • od r. 2014: Zástupce ředitele Ústavu strojírenské technologie, FSI VUT v Brně.

Mimouniverzitní aktivity

 • 2006-2009: spolupořadatel celostátní soutěže CNC programátorů s kategoriemi student a profesionál;
 • zakladatel seriálu Příklady úloh CNC obrábění, který vychází na internetových stránkách odborného čtrnáctidenníku Technický týdeník, (2006-2013);
 • zakladatel seriálu Akademie CNC obrábění, který pravidelně vychází v odborném čtrnáctidenníku Technický týdeník, (2009-2013);
 • od roku 2014 předseda hodnotící komise Siemens soutěže v CNC programování (soutěž je mezi studenty i mezi středními školami);

Spolupráce s průmyslem

 • dlouhodobé spolupráce především s firmami: Siemens, s.r.o.; Renishaw, s.r.o.; Delcam Brno, s.r.o., SECO Tools CZ, s.r.o., Festool s.r.o.;

 

 • přednášející ve specializovaném kurzu celoživotního vzdělávání s názvem: Základy moderního CNC programování - řídicí systém Sinumerik 810D/840D.
 • přednášející ve specializovaném kurzu celoživotního vzdělávání s názvem: Pokročilé metody CNC programování - řídicí systém Sinumerik 810D/840D.
 • přednášející ve specializovaném kurzu celoživotního vzdělávání s názvem: Programování řídicího systému Sinumerik 810D/840D profesionálně.

Klíčová slova

 • NC, CNC
 • CAD, CAM
 • Sinumerik, Heidenhain
 • PowerMill, FeatureCAM
 • Productivity+, Renishaw OMV

Projekty

 • 2003: spoluřešitel grantu číslo 101/02/0770.
 • 2004: spoluřešitel projektu MŠMT 262100003 (CEZ J 22/98 262100003) Rozvoj progresivních vysoce přesných strojírenských technologií.
 • Fakultní projekt FSI r. 2004 - Elektronová fázová a strukturní analýza celokarbidových nástrojů (BD 1343040).
 • Fakultní projekt FSI r. 2004 - Komplexní analýza řezivostních vlastností moderních HSS fréz (BD 1343037).
 • 2005: spoluřešitel grantu GAČR 1001/98/0855.
 • Fakultní projekt FSI r. 2005 - Stanovení měrných veličin technologie broušení a fázová analýza HSS k eliminaci křehkého porušování nástrojů (BD 1353063).
 • Fakultní projekt FSI r. 2005 - Rapid prototyping voskových jader pomocí CAD/CAM systémů a CNC technologie (BD 1353065).
 • Fakultní projekt FSI r. 2005 - Matematické modelování tuhnutí odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu (BD 1353071).
 • Fakultní projekt FSI r. 2005 - Vrtání silunimu HSS vrtáky s duplexními a triplexními povlaky (BD 1353062).
 • 2006: spoluřešitel projektu MPO ČR FT-TA 3/072.
 • 2005-2007 projekt ESF reg. č. CZ.04.1.03/3.2.15.1/0075 - Inovace studijních programů bakalářských, magisterských a doktorandských v oborech Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výrobní technologie a průmyslový management.
 • 2006: Projekt FSI:  Studie změny teplotních polí v průběhu vrtání hlubokých otvorů (BD 1363059).
 • 2007: Inovace a rozvoj odborných výukových laboratoří na FSI.
 • Fakultní projekt FSI r. 2007 - Napjatostně-deformační analýza moderních řezných nástrojů.
 • Inovace a rozvoj odborných výukových laboratoří na FSI.
 • 2007: Podpora zvýšení zájmu nadané mládeže o studium technických oborů Realizace technických výrobků s využitím technologií CAD/CAM, CNC a metod Rapid Prototyping.
 • 2008: Rozvojový projekt CSM46: Vytvoření motivujícího prostředí s cílem zvýšit zájem mládeže o studium technických a přírodovědných oborů.
 • 2008: Rovojový projekt ČR-FR: Noví inženýři pro mezinárodní spolupráci ve vysoce produktivním průmyslu
 • Simulace tvorby třísky a opotřebení frézovacích nástrojů pomocí explicitní MKP.
 • 2009-2012+5 let povinné udržitelnosti: Projekt ESF reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0029 - OPUS - vzdělanostní síť k výrobním technologiím
 • 2009-2012+5 let povinné udržitelnosti, projekt ESF reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0017: Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky  zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji.
 • 2009-2011+5 let povinné udržitelnosti, projekt ESF reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0094: Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a transferu technologií.
 • 2010-2014 projekt reg. č. CZ.1.05/2.1.00/01.0002: NETME, NETME Centre.
 • 12/2014-2018 projekt NRTME+, NETME Centre (LO1202).

 • 2011-2013: Výzkum pokročilých metod CNC obrábění pro perspektivní aplikace (FSI-S-11-28).
 • Specifický výzkum 2011-2013 - Výzkum pokročilých metod CNC obrábění pro perspektivní aplikace (FSI-S-11-28)
 • od 2012 Výzkum a vývoj konstrukce a technologie energeticky účinných soudečkových ložisek s mosaznou klecí, ZKL Brno, a.s., program MPO-TIP (FR-TI4/247)
 • Specifický výzkum 2013-2015 - Výzkum pokročilých technologií obrábění pro konkurenceschopné strojírenství. (FSI-S-13-2138).
 • 2012-2013, spoluešitel projektu: Aplikace progresivních technologií a materiálů do oblasti výroby aerosolových nádobek (TA02011362), MORAVIA CANS a.s., program Alfa. 
 • 2015, spolupráce na řešení specifického výzkum FSI s názvem "Stanovení přirozeného přetvárného odporu trubek za podmínek biaxiálního stavu napjatosti"  (FSI-S-14-2394).
 • 2015-2017, odborný spoluřešitel projektu TA ČR - GAMA, projekt TA ČR GAMA PP1 TG01010054 - VUT ŠANCE, Název dílčího projektu: Ventilační zařízení - realizace přihlášek vynálezů - krok ke stabilizaci energetiky.
 • 2015-2019: spoluřešitel projektu TA ČR TE02000032, Advanced Aerostructures Research Centre, WP2 Advanced metal structures.
 • 2016-2018: Výzkum v oblasti moderních výrobních technologií pro specifické aplikace (FSI-S-16-3717).
 • 2018: Spoluřešitel mezifakultního juniorského projektu: Výzkum řezných nástrojů s aktivní částí z polykrystalického diamantu (FCH/FSI-J-18-5404).
 • 2019: Spoluřešitel projektu (Fond vědy FSI): Výzkum v oblasti frézování obecných tvarových ploch materiálu používaného ve zdravotnictví prostřednictvím CNC strojů.
 • 2019-2021: Spoluřešitel projektu Výzkum perspektivních výrobních technologií (FSI-S-19-6014).
 • 2019-2022: Spoluřešitel projektu MP159S28000, Výzkum a vývoj pokročilé výr. technologie pro výrobu axiálních soudečkových ložisek s vyšší užitnou hodnotou.
 • 2019-2021: Spoluřešitel projektu MP139S27000, Aplikace nových technologií povrchových úprav v kovovém obalovém průmyslu.
 • 2020-2022: Spoluřešitel projektu Vývoj nového konvertoru RFID labelů za použití kolaborativních robotů ve společnosti PROFIPRINT spol. s r.o.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

16

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1

Citace ostatní (bez autocitací)

19