Project detail

Výzkum a vývoj vodou chlazeného vibračního roštu

Duration: 01.09.2018 — 31.12.2021

On the project

Hlavním cílem projektu je navrhnout, vyprojektovat a vyrobit plně funkční vodou chlazený vibrační rošt s vhodným pohazováním paliva. Zvýšíme tak konkurenceschopnost firmy. Přínosy nového roštu jsou 1) nižší celkové náklady na dodávku kotle a kratší doba dodávky, 2) možnost optimalizace roštu pro každou zakázku, 3) nižší emise produkované kotlem, 4) zvýšení účinnosti kotle.

Keywords
Vibrační rošt; Pohazovač paliva; Emisní limity; Účinnost; Primární vzduch; Sekundární vzduch; Pohazovací vzduch;

Mark

TK01020168

Default language

Czech

People responsible

Milčák Pavel, Ing. - fellow researcher
Baláš Marek, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Energy Institute
- (2018-07-01 - 2020-06-30)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

- whole funder (2018-09-01 - 2020-12-31)

Results

BALÁŠ, M. Přestup tepla v roštnici. 2019. s. 1-26.
Detail

BALÁŠ, M. Konstrukční řešení roštu a pohazovačů paliva. 2019. s. 1-42.
Detail