Publication detail

Konstrukční řešení roštu a pohazovačů paliva

BALÁŠ, M.

Original Title

Konstrukční řešení roštu a pohazovačů paliva

Czech Title

Konstrukční řešení roštu a pohazovačů paliva

Language

cs

Original Abstract

Zpráva obsahuje souhrn dostupných informací o běžně používaných typech roštů a jejich komponent. Zpráva je zaměřena především na posuvné, vibrační a vratisuvné rošty, které se běžně používají v kotlích pro spalování biomasy a odpadů. Zpráva slouží jako podklad pro řešení problematiky vodou chlazených roštů v rámci projektu TAČR TK01020168 "Výzkum a vývoj vodou chlazeného vibračního roštu".

Czech abstract

Zpráva obsahuje souhrn dostupných informací o běžně používaných typech roštů a jejich komponent. Zpráva je zaměřena především na posuvné, vibrační a vratisuvné rošty, které se běžně používají v kotlích pro spalování biomasy a odpadů. Zpráva slouží jako podklad pro řešení problematiky vodou chlazených roštů v rámci projektu TAČR TK01020168 "Výzkum a vývoj vodou chlazeného vibračního roštu".

Documents

BibTex


@techreport{BUT162665,
  author="Marek {Baláš}",
  title="Konstrukční řešení roštu a pohazovačů paliva",
  annote="Zpráva obsahuje souhrn dostupných informací o běžně používaných typech roštů a
jejich komponent. Zpráva je zaměřena především na posuvné, vibrační a vratisuvné rošty,
které se běžně používají v kotlích pro spalování biomasy a odpadů.
Zpráva slouží jako podklad pro řešení problematiky vodou chlazených roštů v rámci
projektu TAČR TK01020168 "Výzkum a vývoj vodou chlazeného vibračního roštu".",
  chapter="162665",
  howpublished="print",
  year="2019",
  month="november",
  pages="1--42",
  type="report"
}