Detail projektu

Výzkum a vývoj vodou chlazeného vibračního roštu

Období řešení: 01.09.2018 — 31.12.2021

O projektu

Hlavním cílem projektu je navrhnout, vyprojektovat a vyrobit plně funkční vodou chlazený vibrační rošt s vhodným pohazováním paliva. Zvýšíme tak konkurenceschopnost firmy. Přínosy nového roštu jsou 1) nižší celkové náklady na dodávku kotle a kratší doba dodávky, 2) možnost optimalizace roštu pro každou zakázku, 3) nižší emise produkované kotlem, 4) zvýšení účinnosti kotle.

Klíčová slova
Vibrační rošt; Pohazovač paliva; Emisní limity; Účinnost; Primární vzduch; Sekundární vzduch; Pohazovací vzduch;

Označení

TK01020168

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Baláš Marek, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Milčák Pavel, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Energetický ústav
- spolupříjemce (01.07.2018 - 30.06.2020)
První brněnská strojírna, a.s.
- příjemce (01.07.2018 - 30.06.2020)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

- plně financující (2018-09-01 - 2020-12-31)

Výsledky

BALÁŠ, M. Přestup tepla v roštnici. 2019. s. 1-26.
Detail

BALÁŠ, M. Konstrukční řešení roštu a pohazovačů paliva. 2019. s. 1-42.
Detail