Publication detail

Přestup tepla v roštnici

BALÁŠ, M.

Original Title

Přestup tepla v roštnici

Czech Title

Přestup tepla v roštnici

Language

cs

Original Abstract

Zpráva obsahuje souhrn výsledků matematického modelování sdílení tepla na roštnici plánovaného posuvného roštu. Poznatky geometrie i výpočtových přístupů vycházejí z literární rešerše provedené v rámci zprávy "Konstrukční řešení roštu a pohazovačů paliva". Zpráva slouží jako podklad pro řešení problematiky vodou chlazených roštů v rámci projektu TAČR TK01020168 "Výzkum a vývoj vodou chlazeného vibračního roštu".

Czech abstract

Zpráva obsahuje souhrn výsledků matematického modelování sdílení tepla na roštnici plánovaného posuvného roštu. Poznatky geometrie i výpočtových přístupů vycházejí z literární rešerše provedené v rámci zprávy "Konstrukční řešení roštu a pohazovačů paliva". Zpráva slouží jako podklad pro řešení problematiky vodou chlazených roštů v rámci projektu TAČR TK01020168 "Výzkum a vývoj vodou chlazeného vibračního roštu".

Documents

BibTex


@techreport{BUT162666,
  author="Marek {Baláš}",
  title="Přestup tepla v roštnici",
  annote="Zpráva obsahuje souhrn výsledků matematického modelování sdílení tepla na roštnici plánovaného posuvného roštu. Poznatky geometrie i výpočtových přístupů vycházejí z literární rešerše provedené v rámci zprávy "Konstrukční řešení roštu a pohazovačů paliva".
Zpráva slouží jako podklad pro řešení problematiky vodou chlazených roštů v rámci projektu TAČR TK01020168 "Výzkum a vývoj vodou chlazeného vibračního roštu".",
  chapter="162666",
  howpublished="print",
  year="2019",
  month="december",
  pages="1--26",
  type="report"
}