Project detail

Adaptivní síťová filtrace kybernetických útoků typu (D)DoS

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2019 Funding: Vnitřní projekty VUT

Mark

VI20172019093

Default language

Czech

People responsible

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (2017-01-01 - not assigned)
Hajný Jan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Malina Lukáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Martinásek Zdeněk, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)

Units

Department of Telecommunications
- (2017-01-01 - not assigned)

Funding resources

-
- whole funder (2017-01-01 - 2019-12-31)

Results

FROLKA, J.; HAJNÝ, J.; SMÉKAL, D. Generátor kybernetických útoků. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 19, č. 2, s. 53-57. ISSN: 1213-1539.
Detail

BLAŽEK, P.; SMÉKAL, D.; MARTINÁSEK, Z. Porovnání technik směrování paketů pro adaptivní filtrační systém DDoS útoků. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 19, č. 5, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

GERLICH, T.; BLAŽEK, P. Srovnání systémů Suricata a Snort pro detekci útoků cílených na odepření služeb. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 19, č. 6, s. 188-194. ISSN: 1213-1539.
Detail

DWIVEDI, A.; MALINA, L.; DZURENDA, P.; SRIVASTAVA, G. Optimized Blockchain Model for Internet of Things based Healthcare Applications. In Proceedings of the 2019 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Budapest, Hungary. Budapest, Hungary: IEEE, 2019. p. 135-139. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

FUJDIAK, R.; BLAŽEK, P.; MIKHAYLOV, K.; MALINA, L.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; BLAŽEK, V. On Track of Sigfox Confidentiality with End-to-End Encryption. In Proceedings of the 13th International Conference on Availability, Reliability and Security. 2018. p. 1-6. ISBN: 978-1-4503-6448-5.
Detail

BACHOREC, J.; MARTINÁSEK, Z.; GERLICH, T. Graficko-uživatelské rozhraní pro systém adaptivní síťové filtrace DoS útoků. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, roč. 21, č. 2, s. 43-49. ISSN: 1213-1539.
Detail

BLAŽEK, P.; GERLICH, T.; MARTINÁSEK, Z. Scalable DDoS Mitigation System. In 42st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2019. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-1864-2. ISSN: 1805-5435.
Detail

BLAŽEK, P.; GERLICH, T.; MARTINÁSEK, Z.; FROLKA, J. Comparison of Linux Filtering Tools for Mitigation of DDoS Attacks. In 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2018. p. 145-149. ISBN: 978-1-5386-4695-3. ISSN: 1805-5435.
Detail