Project detail

Adaptivní síťová filtrace kybernetických útoků typu (D)DoS

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2019 Funding: Vnitřní projekty VUT

Mark

VI2VS/541

Default language

Czech

People responsible

Vrba Kamil, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (2017-01-01 - not assigned)
Hajný Jan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Malina Lukáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)
Martinásek Zdeněk, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2017-01-01 - 2019-12-31)

Units

Department of Telecommunications
- (2017-01-01 - not assigned)

Funding resources

-
- whole funder (2017-01-01 - 2019-12-31)

Results

FROLKA, J.; HAJNÝ, J.; SMÉKAL, D. Generátor kybernetických útoků. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 19, č. 2, s. 53-57. ISSN: 1213-1539.
Detail

BLAŽEK, P.; SMÉKAL, D.; MARTINÁSEK, Z. Porovnání technik směrování paketů pro adaptivní filtrační systém DDoS útoků. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 19, č. 5, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

FUJDIAK, R.; BLAŽEK, P.; MIKHAYLOV, K.; MALINA, L.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.; BLAŽEK, V. On Track of Sigfox Confidentiality with End-to-End Encryption. In Proceedings of the 13th International Conference on Availability, Reliability and Security. 2018. p. 1-6. ISBN: 978-1-4503-6448-5.
Detail

BLAŽEK, P.; GERLICH, T.; MARTINÁSEK, Z.; FROLKA, J. Comparison of Linux Filtering Tools for Mitigation of DDoS Attacks. In 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2018. p. 145-149. ISBN: 978-1-5386-4695-3. ISSN: 1805-5435.
Detail

GERLICH, T.; BLAŽEK, P. Srovnání systémů Suricata a Snort pro detekci útoků cílených na odepření služeb. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 19, č. 6, s. 188-194. ISSN: 1213-1539.
Detail