Publication detail

Graphical user interface for adaptive network filtration of DoS attacks

BACHOREC, J. MARTINÁSEK, Z. GERLICH, T.

Original Title

Graficko-uživatelské rozhraní pro systém adaptivní síťové filtrace DoS útoků

Czech Title

Graficko-uživatelské rozhraní pro systém adaptivní síťové filtrace DoS útoků

English Title

Graphical user interface for adaptive network filtration of DoS attacks

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Rizika kybernetických útoků na informační a komunikační systémy české státní správy, komerčních firem i běžných koncových uživatelů jsou v dnešní době reálná a nepředstavují pouze teoretickou hrozbu. Nejčastěji používanou technikou kybernetických útoku jsou útoky typu DoS (Denial of Service), které představují útoky cílené na odepření služeb. Článek popisuje výzkum, návrh a implementaci grafického uživatelského rozhraní pro systém adaptivní síťové filtrace kybernetických útoků DoS, který je provozován v datacentru poskytovatele webhostingových služeb. Hlavním cílem systému je snížit dopad těchto útoků. Navržené rozhraní umožňuje přehledně zobrazit základní parametry DoS útoků a interpretovat dopad na jednotlivá hardwarová zařízení. Výsledkem je vhodné řízení hardwarových zdrojů ochranného systému k získání nejefektivnějšího potlačení dopadu DoS útoků.

Czech abstract

Rizika kybernetických útoků na informační a komunikační systémy české státní správy, komerčních firem i běžných koncových uživatelů jsou v dnešní době reálná a nepředstavují pouze teoretickou hrozbu. Nejčastěji používanou technikou kybernetických útoku jsou útoky typu DoS (Denial of Service), které představují útoky cílené na odepření služeb. Článek popisuje výzkum, návrh a implementaci grafického uživatelského rozhraní pro systém adaptivní síťové filtrace kybernetických útoků DoS, který je provozován v datacentru poskytovatele webhostingových služeb. Hlavním cílem systému je snížit dopad těchto útoků. Navržené rozhraní umožňuje přehledně zobrazit základní parametry DoS útoků a interpretovat dopad na jednotlivá hardwarová zařízení. Výsledkem je vhodné řízení hardwarových zdrojů ochranného systému k získání nejefektivnějšího potlačení dopadu DoS útoků.

English abstract

In recent years, the intensity of Distributed Denial of Service attacks (DDoS) attacks has been rapidly increasing and the attackers combine more often different techniques of DDoS to bypass the protection. The main goal of our research project is to propose a DDoS solution that allows to increase the filtering capacity linearly. In the article, we propose and implement a graphical user interface for our DDoS defending system that operates in a data center of service provider. The main goal of the defending system is to mitigate the impact of these attacks. Designed interface shows the basic information about the attacks and interprets the impact on individual hardware resources.

Keywords

Denial of service attacks, DoS, DDoS, protection, data center.

Released

30.04.2019

Publisher

International Science and Engineering Society, o.s.

Location

Brno

Pages from

43

Pages to

49

Pages count

7

BibTex


@article{BUT157349,
 author="Jan {Bachorec} and Zdeněk {Martinásek} and Tomáš {Gerlich}",
 title="Graficko-uživatelské rozhraní pro systém adaptivní síťové filtrace DoS útoků",
 annote="Rizika kybernetických útoků na informační a komunikační systémy české státní správy, komerčních firem i běžných koncových uživatelů jsou v dnešní době reálná a nepředstavují pouze teoretickou hrozbu. 
Nejčastěji používanou technikou kybernetických útoku jsou útoky typu DoS (Denial of Service), které představují útoky cílené na odepření služeb. 
Článek popisuje výzkum, návrh a implementaci grafického uživatelského rozhraní pro systém adaptivní síťové filtrace kybernetických útoků DoS, který je provozován v datacentru poskytovatele webhostingových služeb. 
Hlavním cílem systému je snížit dopad těchto útoků.
 Navržené rozhraní umožňuje přehledně zobrazit základní parametry DoS útoků a interpretovat dopad na jednotlivá hardwarová zařízení.
Výsledkem je vhodné řízení hardwarových zdrojů ochranného systému k získání nejefektivnějšího potlačení dopadu DoS útoků.",
 address="International Science and Engineering Society, o.s.",
 chapter="157349",
 howpublished="online",
 institution="International Science and Engineering Society, o.s.",
 number="2",
 volume="21",
 year="2019",
 month="april",
 pages="43--49",
 publisher="International Science and Engineering Society, o.s.",
 type="journal article"
}