Publication detail

Generator of cyber attacks

FROLKA, J. HAJNÝ, J. SMÉKAL, D.

Original Title

Generátor kybernetických útoků

Czech Title

Generátor kybernetických útoků

English Title

Generator of cyber attacks

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá bezpečností počítačových sítí založených na protokolové sadě TCP/IP, konkrétně testováním odolnosti proti DDoS útokům a nástroji na generování škodlivého provozu. V článku jsou analyzovány vybrané nástroje, Hping3, Mausezahn a Trafgen. Dále jsou pro tyto nástroje uvedeny výsledky porovnávacích měření. Na základě získaných výsledků z experimentálních testů, je hlavním přínosem článku návrh vlastního nástroje pro generování DDoS útoků a jeho následné výkonnostní testování pro jednotlivé útoky. Vytvořený nástroj také obsahuje unikátní webové rozhraní pro jeho snadnější ovládání.

Czech abstract

Článek se zabývá bezpečností počítačových sítí založených na protokolové sadě TCP/IP, konkrétně testováním odolnosti proti DDoS útokům a nástroji na generování škodlivého provozu. V článku jsou analyzovány vybrané nástroje, Hping3, Mausezahn a Trafgen. Dále jsou pro tyto nástroje uvedeny výsledky porovnávacích měření. Na základě získaných výsledků z experimentálních testů, je hlavním přínosem článku návrh vlastního nástroje pro generování DDoS útoků a jeho následné výkonnostní testování pro jednotlivé útoky. Vytvořený nástroj také obsahuje unikátní webové rozhraní pro jeho snadnější ovládání.

English abstract

The article deals with the security of computer networks based on TCP / IP protocol suite, in particular, testing the resistance to DDoS attacks and tools for generating malicious traffic. In the article the selected tools Hping3, Mausezahn and Trafgen are analyzed. For these tools the results of comparative measurements are presented. Based on the results of the experimental tests, the main contribution of this paper is design and implementation of the new tool for generation of DDoS attacks and its subsequent performance testing for individual attacks. The tool also has a unique web interface for its easier usage.

Keywords

Attack, DoS, flood, Trafgen, DoSgen

Released

30.04.2017

Pages from

53

Pages to

57

Pages count

5

URL

BibTex


@article{BUT135130,
 author="Jakub {Frolka} and Jan {Hajný} and David {Smékal}",
 title="Generátor kybernetických útoků",
 annote="Článek se zabývá bezpečností počítačových sítí založených na protokolové sadě TCP/IP, konkrétně testováním odolnosti proti DDoS útokům a nástroji na generování škodlivého provozu. V článku jsou analyzovány vybrané nástroje, Hping3, Mausezahn a Trafgen. Dále jsou pro tyto nástroje uvedeny výsledky porovnávacích měření. Na základě získaných výsledků z experimentálních testů, je hlavním přínosem článku návrh vlastního nástroje pro generování DDoS útoků a jeho následné výkonnostní testování pro jednotlivé útoky. Vytvořený nástroj také obsahuje unikátní webové rozhraní pro jeho snadnější ovládání.",
 chapter="135130",
 howpublished="online",
 number="2",
 volume="19",
 year="2017",
 month="april",
 pages="53--57",
 type="journal article"
}