Publication detail

Comparing routing techniques for adaptive filtering system of DDoS attacks

BLAŽEK, P. SMÉKAL, D. MARTINÁSEK, Z.

Original Title

Porovnání technik směrování paketů pro adaptivní filtrační systém DDoS útoků

Czech Title

Porovnání technik směrování paketů pro adaptivní filtrační systém DDoS útoků

English Title

Comparing routing techniques for adaptive filtering system of DDoS attacks

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Kybernetický útok DDoS (Distributed Denial of Service) patří mezi nejničivější útoky na internetu. Jedná se o útok, při kterém dochází k přetížení daného serveru nebo linky a tím pádem dojde k odepření služeb pro uživatele. Do útoku je zapojeno více než dvě desítky zařízení pro lepší efektivitu útoku. Popularita DDoS v posledních letech stoupá. Útoky se zesilují a kombinují různé techniky pro obcházení ochran proti těmto útokům. Proto je hlavním cílem našeho výzkumu navrhnout řešení, u kterého je možné, při útoku DDoS, navyšovat filtrační kapacitu lineárně. Cílem je vytvořit obranný systém ve formě přenosného softwarového obrazu, který může být nainstalován na bežné hardwarové zařízení. Během útoku DDoS budou tyto servery použity jako filtry tohoto útoku. Toto řešení je vhodné aplikovat v datových centech pro eliminaci nevýhod komerčního řešení.

Czech abstract

Kybernetický útok DDoS (Distributed Denial of Service) patří mezi nejničivější útoky na internetu. Jedná se o útok, při kterém dochází k přetížení daného serveru nebo linky a tím pádem dojde k odepření služeb pro uživatele. Do útoku je zapojeno více než dvě desítky zařízení pro lepší efektivitu útoku. Popularita DDoS v posledních letech stoupá. Útoky se zesilují a kombinují různé techniky pro obcházení ochran proti těmto útokům. Proto je hlavním cílem našeho výzkumu navrhnout řešení, u kterého je možné, při útoku DDoS, navyšovat filtrační kapacitu lineárně. Cílem je vytvořit obranný systém ve formě přenosného softwarového obrazu, který může být nainstalován na bežné hardwarové zařízení. Během útoku DDoS budou tyto servery použity jako filtry tohoto útoku. Toto řešení je vhodné aplikovat v datových centech pro eliminaci nevýhod komerčního řešení.

English abstract

DDoS (Distributed Denial of Service) cyber-attack is one of the most devastating attacks on the Internet, an attack that overloads a server or line, thus denying user services. More than two dozen devices are involved in the attack to improve attack efficiency. The popularity of DDoS has risen in recent years. Attacks intensify and combine various techniques to circumvent the protections against these attacks. Therefore, the main objective of our research is to propose a solution that can increase the filtering capacity linearly when attacking DDoS. The aim is to create a defense system as a portable software image that can be installed on a common hardware device. During the DDoS attack, these servers will be used as filters for this attack. This solution should be applied in data centers to eliminate the disadvantages of a commercial solution.

Keywords

cyber attacks; DoS; DDoS; filtering; modular system

Released

31.10.2017

Publisher

International Society for Science and Engineering, o.s.

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

8

Pages count

8

BibTex


@article{BUT135470,
 author="Petr {Blažek} and David {Smékal} and Zdeněk {Martinásek}",
 title="Porovnání technik směrování paketů pro adaptivní filtrační systém DDoS útoků",
 annote="Kybernetický útok DDoS (Distributed Denial of Service) patří mezi nejničivější útoky na internetu. Jedná se o útok, při kterém dochází k přetížení daného serveru nebo linky a tím pádem dojde k odepření služeb pro uživatele. Do útoku je zapojeno více než dvě desítky zařízení pro lepší efektivitu útoku. Popularita DDoS v posledních letech stoupá. Útoky se zesilují a kombinují různé techniky pro obcházení ochran proti těmto útokům. Proto je hlavním cílem našeho výzkumu navrhnout řešení, u kterého je možné, při útoku DDoS, navyšovat filtrační kapacitu lineárně. Cílem je vytvořit obranný systém ve formě přenosného softwarového obrazu, který může být nainstalován na bežné hardwarové zařízení. Během útoku DDoS budou tyto servery použity jako filtry tohoto útoku. Toto řešení je vhodné aplikovat v datových centech pro eliminaci nevýhod komerčního řešení.",
 address="International Society for Science and Engineering, o.s.",
 chapter="135470",
 howpublished="online",
 institution="International Society for Science and Engineering, o.s.",
 number="5",
 volume="19",
 year="2017",
 month="october",
 pages="1--8",
 publisher="International Society for Science and Engineering, o.s.",
 type="journal article"
}