Project detail

Workshop doktorandů FA VUT v Brně 2015

Duration: 01.06.2015 — 31.12.2015

On the project

Setkání studentů doktorského studia na FA VUT v Brně konané za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků. Studenti budou prezentovat dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na aktuálně zpracovávané téma. Každý ze studentů vytvoří současně grafický poster velikosti B1, který bude prezentovat téma dizertační práce na společné výstavě. Porota složená z interních i externích odborníků poskytne studentům okamžitou zpětnou vazbu a případně navrhne další směřování výzkumu. Akce navazuje na každoroční doktorské konference FA VUT v Brně ale směřuje spíše k vzájemné výměně zkušeností a poznatků napříč jednotlivými tématy disertčních prací.

Description in English
The purpose of the doctoral workshop organized at the Faculty of Architecture at the Brno University of Technology in June 2015 is to create a new discussion platform for our PhD students. It is accompanied with peer-review process, poster exhibition and edition of the Conference Proceedings.

Keywords
PhD, Workshop, architektura, urbanismus

Key words in English
PhD, Workshop, architecture, urban design

Mark

RP_VS/2015/4

Default language

Czech

People responsible

Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
- principal person responsible (2015-06-01 - 2015-12-24)
Stříteský Pavel, Ing. arch.
- fellow researcher (2015-06-01 - 2015-12-24)

Units

Department of Theory
- (2015-06-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT
- whole funder (2015-06-01 - 2015-12-31)

Results

BÍMOVÁ, M. Vývoj typologie bydlení: Sociální bydlení - formy komunitního bydení. In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015. s. 16-19. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

PALACKÝ, J.; STŘÍTESKÝ, P. PhD Workshop studentů doktorského studia 2015. PhD Workshop 2015. Fakulta architektury VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-106. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

KOŽELOUHOVÁ, A. Udržitelnost bydlení a bytové výstavby. In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015. s. 40-43. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

PALACKÝ, J. Člověk a prostor ve středu zájmu. In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015. s. 8-11. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

DOFKOVÁ, J. Českoslovenští architekti v SSSR. In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. 2015. s. 28-31. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

FERENC, J. Proměna příměstkých venkovských sídel. In Sborník příspěvků PhD Worskhop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015. s. 32-35. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

DOBROVOLNÝ, P. Navrhování budov s ohledem na recyklaci. In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015. s. 24-27. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

LIČKOVÁ, N. Hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaných územích. In Sborník příspěvků PhD workshop 2015. 2015. s. 1-25. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

ŠŤASTA, J. Aspekty světla v sakrální architektuře. In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015. s. 80-83. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

Toman, R. Aspekty bydlení ve výškových budovách, definované na základě analýzy a pozorování čínských měst. In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015. s. 84-87. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

FERENC, K. Analýza suburbanizace v kontextu příměstkých vesnic. In Sborník příspěvků PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké účení technické v Brně, Fakulta architektury, 2015. s. 36-39. ISBN: 978-80-214-5217-6.
Detail

PALACKÝ, J.; STŘÍTESKÝ, P.: PhD Workshop studentů doktorského studia 2015. galerie MINI, FA VUT v Brně (03.06.2015)
Detail