Publication detail

Vývoj typologie bydlení: Sociální bydlení - formy komunitního bydení

Original Title

Vývoj typologie bydlení: Sociální bydlení - formy komunitního bydení

Czech Title

Vývoj typologie bydlení: Sociální bydlení - formy komunitního bydení

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá bytovou výstavbou na principu Baugruppe. Jedná se o formu sdíleného bydlení pro specifickou skupinu lidí.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá bytovou výstavbou na principu Baugruppe. Jedná se o formu sdíleného bydlení pro specifickou skupinu lidí.

BibTex


@inproceedings{BUT115337,
 author="Marta {Bímová}",
 title="Vývoj typologie bydlení: Sociální bydlení - formy komunitního bydení",
 annote="Příspěvek se zabývá bytovou výstavbou na principu Baugruppe. Jedná se o formu sdíleného bydlení pro specifickou skupinu lidí.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury",
 booktitle="Sborník příspěvků PhD Workshop 2015",
 chapter="115337",
 doi="10.13164/PhD.FA2015.3",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury",
 year="2015",
 month="july",
 pages="16--19",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury",
 type="conference paper"
}