Publication detail

Proměna příměstkých venkovských sídel

Original Title

Proměna příměstkých venkovských sídel

Czech Title

Proměna příměstkých venkovských sídel

Language

cs

Original Abstract

Většina českých, moravských a slezských venkovských obcí se potýká s vleklými problémy, mezi které patří oslabení jejich primární agrární funkce (a neatraktivita takového způsobu obživy pro mladší generace), změna složení obyvatelstva (odchod původních obyvatel do měst a příchod "obyvatel na přespání"), snížená kupní síla vesnice (v důsledku nízkých platův zemědělství či místní malovýrobě a nedostatku jiných pracovních příležitostí), nedostačující dopravní infrastruktura, nevyjasněné majetkové vztahy, ztráta vlastní identity vinou blízkosti jádrového města a neřízená suburbanizace, která proměnuje vsi i jejich okolí.

Czech abstract

Většina českých, moravských a slezských venkovských obcí se potýká s vleklými problémy, mezi které patří oslabení jejich primární agrární funkce (a neatraktivita takového způsobu obživy pro mladší generace), změna složení obyvatelstva (odchod původních obyvatel do měst a příchod "obyvatel na přespání"), snížená kupní síla vesnice (v důsledku nízkých platův zemědělství či místní malovýrobě a nedostatku jiných pracovních příležitostí), nedostačující dopravní infrastruktura, nevyjasněné majetkové vztahy, ztráta vlastní identity vinou blízkosti jádrového města a neřízená suburbanizace, která proměnuje vsi i jejich okolí.

BibTex


@inproceedings{BUT124642,
 author="Jonáš {Ferenc}",
 title="Proměna příměstkých venkovských sídel",
 annote="Většina českých, moravských a slezských venkovských obcí se potýká s vleklými problémy, mezi které patří oslabení jejich primární agrární funkce (a neatraktivita takového způsobu obživy pro mladší generace), změna složení obyvatelstva (odchod původních obyvatel do měst a příchod "obyvatel na přespání"), snížená kupní síla vesnice (v důsledku nízkých platův zemědělství či místní malovýrobě a nedostatku jiných pracovních příležitostí), nedostačující dopravní infrastruktura, nevyjasněné majetkové vztahy, ztráta vlastní identity vinou blízkosti jádrového města a neřízená suburbanizace, která proměnuje vsi i jejich okolí.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury",
 booktitle="Sborník příspěvků PhD Worskhop 2015",
 chapter="124642",
 doi="10.13164/PHD.FA2015.7",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury",
 year="2015",
 month="july",
 pages="32--35",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury",
 type="conference paper"
}