Publication detail

Navrhování budov s ohledem na recyklaci

Original Title

Navrhování budov s ohledem na recyklaci

Czech Title

Navrhování budov s ohledem na recyklaci

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá problematikou recyklace ve stavebnictví s důrazem na nosné konstrukce staveb. Východiskem je popis stávající praxe – především používaných postupů demolice, třídění materiálů a jejich zpracování. Na základě sebraných údajů stanovuje základní zásady dobrého návrhu budovy s ohledem na budoucí recyklaci.

Czech abstract

Článek se zabývá problematikou recyklace ve stavebnictví s důrazem na nosné konstrukce staveb. Východiskem je popis stávající praxe – především používaných postupů demolice, třídění materiálů a jejich zpracování. Na základě sebraných údajů stanovuje základní zásady dobrého návrhu budovy s ohledem na budoucí recyklaci.

BibTex


@inproceedings{BUT115448,
 author="Petr {Dobrovolný}",
 title="Navrhování budov s ohledem na recyklaci",
 annote="Článek se zabývá problematikou recyklace ve stavebnictví s důrazem na nosné konstrukce staveb. Východiskem je popis stávající praxe – především používaných postupů demolice, třídění materiálů a jejich zpracování. Na základě sebraných údajů stanovuje základní zásady dobrého návrhu budovy s ohledem na budoucí recyklaci.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury",
 booktitle="Sborník příspěvků PhD Workshop 2015",
 chapter="115448",
 doi="10.13164/phd.fa2015.1",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury",
 year="2015",
 month="july",
 pages="24--27",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury",
 type="conference paper"
}