Project detail

Chytrý autopilot

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2013

On the project

Cílem projektu je návrh digitálního „chytrého autopilota" pro letouny a létající zařízení kategorie LSA a ULL. Hlavní výhodou „chytrého autopilota" je, v porovnání se stávajícími, komerčně dostupnými řešeními, implementace nových bezpečnostních prvků integrujících ochranu letové obálky a včleňující moderní přístupy k procesu automatického řízení letu lehkého letounu.

Description in English
The goal of the proposed project is to design a "Smart Autopilot", applicable to the LSA and Microlight aircraft. The main
advantage of the Smart Autopilot is, when compared to the state of the art, commercially available solutions, the
implementation of new safety features that integrate flight envelope protection and include new approaches to automatic
flight control.

Keywords
chytrý autopilot, automatické digitální řízení letu, avionika, řídící software, ekologická technologie, bezpečnost provedení letu,

Key words in English
smart autopilot, automatic digital flight control system, avionics, control software, environmentally friendly technology, flight safety

Mark

TA01010678

Default language

Czech

People responsible

Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. - fellow researcher
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D., MBA - principal person responsible

Units

Faculty of Information Technology
- (2012-04-20 - not assigned)
Department of Computer Graphics and Multimedia
- (2011-01-01 - 2013-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- whole funder (2011-01-01 - 2013-12-31)

Results

DITTRICH, P. Identification of Flight Parameters of Light Sport Aircraft. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. Volume 3. Brno: Brno University of Technology, 2012. p. 464-468. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

CHUDÝ, P.; LEITAO, M.; STROSCHER, F.; VLK, J. Evolution Driven Controller Design for Aeroservoelastic Aircraft. In Conference Proceeding Series (GNC/AFM/MST). AIAA Modeling and Simulation Technologies (MST) Conference. Boston, MA: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2013. p. 1-17. ISBN: 978-1-62993-153-1.
Detail

DITTRICH, P. Application of Kalman Filter to oversampled data from Global Position System. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Volume 3. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 580-584. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

CHUDÝ, P.; RZUCIDŁO, P. Real-Time Simulations of Environmentaly Friendly Flight Control System. In 9th IEEE international Symposium on Applied Machine Inteligence and Informatics. SAMI 2011. Smolenice: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011. p. 161-164. ISBN: 978-1-4244-7428-8.
Detail

CHUDÝ, P.; VLK, J.; DITTRICH, P. Evolution Assisted Flight Control System Design. In Proceedings of 32nd Digital Avionics Systems Conference. Syracuse, NY: IEEE Computer Society, 2013. p. 1-9. ISBN: 978-1-4799-1536-1.
Detail

CHUDÝ, P.; VLK, J.; DITTRICH, P. Prototyping Framework for Digital Flight Control System. In Proceedings of 32nd Digital Avionics Systems Conference. Syracuse, NY: IEEE Computer Society, 2013. p. 1-12. ISBN: 978-1-4799-1536-1.
Detail

RZUCIDŁO, P.; CHUDÝ, P.; RYDLO, K. Simulation and Prototyping of FCS for Sport Aircraft. Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal, 2013, vol. 2013, no. 85, p. 400-415. ISSN: 0002-2667.
Detail

CHUDÝ, P.; VLK, J.; DITTRICH, P.; RZUCIDŁO, P. HW in-the-Loop Simulation of a Light Aircraft Autopilot. In Conference Proceeding Series (GNC/AFM/MST). Boston, MA: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2013. p. 1-11. ISBN: 978-1-62993-153-1.
Detail

CHUDÝ, P.; DITTRICH, P.; RZUCIDŁO, P. HIL Simulation of a Light Aircraft Flight Control System. In Proceedings of the 31st Digital Avionics Systems Conference. Williamsburg, VA: IEEE Computer Society, 2012. p. 1-11. ISBN: 978-1-4673-1699-6.
Detail

POLOK, L.; BARTOŇ, R.; CHUDÝ, P.; KRŠEK, P.; SMRŽ, P.; DITTRICH, P. Analýza rychlosti algoritmu pro vykreslování terénu. In Proceedings of the 31st Digital Avionics Systems Conference. Williamsburg, VA, USA: IEEE Computer Society, 2012. s. 1-7. ISBN: 978-1-4673-1699-6.
Detail

CHUDÝ, P.; RZUCIDŁO, P. Simulation and prototyping of control and navigation system for light sport aircraft. In 7th International Conference "Supply on the Wings". Frankfurt am Main: airtec GmbH, 2012. p. 1-20. ISBN: 978-3-942939-05-8.
Detail

CHUDÝ, P.; RZUCIDŁO, P. Analysis of Interactions between Pilot-Operator and Advanced Flight Control System. Solid State Phenomena, 2012, vol. 1, no. 2, p. 101-108. ISSN: 1662-9779.
Detail

DITTRICH, P.; CHUDÝ, P. Application of Kalman Filter to oversampled data from Global Position System. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 0-0. ISSN: 1802-4564.
Detail

CHUDÝ, P.; RYDLO, K. Intuitive flight display for light aircraft. In AIAA. Portland: Curran Associates, Inc., 2011. p. 1-10. ISBN: 978-1-61839-453-8.
Detail

CHUDÝ, P.; DITTRICH, P.; RYDLO, K.; KOLONIČNÝ, A.; Vysoké učení technické v Brně: Systém automatického řízení letu pro lehké sportovní letouny. 306074, patent. (2016)
Detail

DITTRICH, P.; RYDLO, K.; CHUDÝ, P.: EMA SW; Digitální řízení elektromechanického aktuátoru. Laboratoř Aeroworks (místnost L209), Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.cz?id=348. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/348/. (software)
Detail

DITTRICH, P.; CHUDÝ, P.; RYDLO, K.: A/P SW; Řídicí systém autopilota. Laboratoř Aeroworks (místnost L209), Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.cz?id=347. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/347/. (software)
Detail

CHUDÝ, P.; DITTRICH, P.; RYDLO, K.; KOLONIČNÝ, A.: PFD; Hardwarová platforma "chytrého autopilota". Laboratoř Aeroworks (místnost L209), Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.cz?id=339. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/339/. (prototyp)
Detail

CHUDÝ, P.; DITTRICH, P.; RYDLO, K.; KOLONIČNÝ, A.: Chytrý autopilot; Chytrý autopilot. Laboratoř Aeroworks (místnost L209), Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.cz?id=338. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/338/. (prototyp)
Detail

CHUDÝ, P.; DITTRICH, P.; KOLONIČNÝ, A.: ADC; AirData Computer. Laboratoř Aeroworks (místnost L209), Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.cz?id=300. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/300/. (funkční vzorek)
Detail

CHUDÝ, P.; DITTRICH, P.; KOLONIČNÝ, A.: ATU; Autotrim Unit. Laboratoř Aeroworks (místnost L209), Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.cz?id=299. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/299/. (funkční vzorek)
Detail

ŠIMEK, V.; RŮŽIČKA, R.; CHUDÝ, P.: CAN_GyroBoard; Modul inerciální navigační jednotky. Laboratoř Aeroworks (místnost L209), Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brnohttp://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.cz?id=246. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/246/. (funkční vzorek)
Detail

ŠIMEK, V.; RŮŽIČKA, R.; CHUDÝ, P.: CAN_ControlPanel; Panel ovládání autopilota. Laboratoř Aeroworks (místnost L209), Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brnohttp://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.cz?id=245. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/245/. (funkční vzorek)
Detail

CHUDÝ, P.; DITTRICH, P.; KOLONIČNÝ, A.: PMU; Propulsion monitoring unit. Laboratoř Aeroworks (místnost L209), Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php.cz?id=298. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/298/. (funkční vzorek)
Detail

Link