Patent detail

Systém automatického řízení letu pro lehké sportovní letouny

CHUDÝ, P. DITTRICH, P. RYDLO, K. KOLONIČNÝ, A.

Patent type

Patent

Abstract

Vynález se týká systému automatického řízení letu pro lehké sportovní letouny obsahující primární letový displej s dotykovým uživatelským rozhraním napojeným na řídicí systém letounu s manuálními a automatickými prostředky pro řízení letu a se sítí palubních snímačů systémových, letových a navigačních dat a dále obsahující multifunkční displej. Primární letový displej s dotykovým uživatelským rozhraním obsahuje první mikropočítač v podobě system on chip, který je napojen na zobrazovač s plošným dotykovým senzorem, který tvoří zobrazovací a ovládací plochu primárního letového displeje, přičemž system on chip je dále spojen s real-time mikrokontrolérem a primární letový displej je dále pomocí konektorů napojen na datovou síť letounu, ve které je zařazena soustava elektromechanických aktuátorů k automatickému ovládání řídicích ploch letadla, automatickému ovládání propulze v režimu automatického řízení letu a k automatickému ovládání vyvážení.

Keywords

autopilot, primární letový displej s dotykovým uživatelským rozhraním, multifunkční displej, navigace, řízení, mikrokontrolér, elektromechanický aktuátor, automatickému ovládání propulze, automatické ovládání vyvážení

Patent number

306074

Date of registration

15.06.2016

Owner

Vysoké učení technické v Brně

www

Documents