Project detail

Syntéza kvantových teček v planárním uspořádání a jejich funkcionalizace pro optickou detekci proteinů a DNA

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2012

Mark

GPP102/10/P618

Default language

Czech

People responsible

Drbohlavová Jana, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2010-01-01 - not assigned)

Units

Department of Microelectronics
- (2010-01-01 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Postdoktorandské granty
- whole funder (2010-01-01 - not assigned)

Results

HÚSKA, D.; RYVOLOVÁ, M.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; ADAM, V.; TRNKOVÁ, L.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Determination of viral nucleic acids by electrochemical detection array using paramagnetic nanoparticles. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. p. 102-104. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; PRÁŠEK, J.; SOLOVEI, D.; BUŠINOVÁ, P.; PEKÁREK, J. Electrochemical Characterization And Bio Applications Of Ordered Gold Nanowires Prepared By Template Based Technique. Rhodos, Řecko: 2012.
Detail

DRBOHLAVOVÁ, J.; MACHÁČKOVÁ, M.; HRDÝ, R.; SALYK, O.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Self-Ordered TiO2 Quantum Dot Array Prepared via Anodic Oxidation. Nanoscale Research Letters, 2012, vol. 7, no. 1, p. 1-4. ISSN: 1931-7573.
Detail

CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J.; BABULA, P.; ADAM, V.; KIZEK, R. Toxicita nanočástic pro rostliny. LISTY CUKROVARNICKE A REPARSKE, 2010, roč. 126, č. 11, s. 400-401. ISSN: 1210-3306.
Detail

VACULOVIČOVÁ, M.; PEKÁRKOVÁ, J.; JANŮ, L.; DRBOHLAVOVÁ, J.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Biotin-modified glutathione as functionalized coating for bioconjugation of CdTe-based quantum dots. Electrophoresis, 2011, vol. 32, no. 13, p. 1619-1622. ISSN: 0173-0835.
Detail

DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; JANŮ, L.; RYVOLOVÁ, M.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HALASOVÁ, T.; HUBÁLEK, J. Effect of Nucleic Acid and Albumin on Luminescence Properties of Deposited TiO2 Quantum Dots. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2012, vol. 7, no. 2, p. 1424-1432. ISSN: 1452-3981.
Detail

DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; MRAVEC, F.; ČUDEK, P.; VACULOVIČOVÁ, M.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Template Based Fabrication of Titania Quantum Dots Array. In NANOCON 2011 - sborník příspěvků. TANGER spol. s r.o., 2011. p. 362-366. ISBN: 978-80-87294-27-7.
Detail

DRBOHLAVOVÁ, J.; SOLOVEI, D.; HUBÁLEK, J. Fabrication and Characterization of Titania Quantum Dots Array. In XI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2011. p. 101-104. ISBN: 978-80-7375-514-0.
Detail

DRBOHLAVOVÁ, J. Syntéza kvantových teček v planárním uspořádání a jejich funkcionalizace pro optickou detekci proteinů a DNA. Brno: 2011. s. 1-10.
Detail

BEDLEK, M.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. Electrochemical template synthesis of noble metal and semiconducting quantum dots. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 19-20. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

DZURO, M.; SVATOŠ, V.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. TiO2/gold nanocomposite for biosensing applications. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 39-40. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

VALKOVIČOVÁ, J.; HRDÝ, R.; DRBOHLAVOVÁ, J.; HUBÁLEK, J. Electrochemical fabrication of optical biosensor for DNA detection. In XII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. p. 314-316. ISBN: 978-80-7375-618-5.
Detail

VACULOVIČOVÁ, M.; PEKÁRKOVÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; KOPEL, P.; BABULA, P.; HYNEK, D.; ADAM, V.; ECKSCHLAGER, T.; HUBÁLEK, J.; STIBOROVÁ, M.; KAISER, J.; KIZEK, R. Modern Micro and Nanoparticle-Based Imaging Techniques. SENSORS, 2012, vol. 12, no. 11, p. 14792-14820. ISSN: 1424-8220.
Detail

ADAM, V.; HÚSKA, D.; KRYŠTOFOVÁ, O.; CHOMOUCKÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; HUBÁLEK, J.; ZEHNÁLEK, J.; KIZEK, R. In-vivo imaging in plant physiology - new perspectives. In X. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. p. 25-27. ISBN: 978-80-7375-396-2.
Detail

PEKÁRKOVÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; VACULOVIČOVÁ, M.; ŠOBROVÁ, P.; JANŮ, L.; ADAM, V.; HUBÁLEK, J.; KIZEK, R. Quantum dots: Biological and Biomedical Applications. In Quantum Dots: Applications, Synthesis and Characterization. 1. Hauppauge NY, United States of America: Nova Science Publisher, Inc., 2012. p. 193-215. ISBN: 978-1-61942-968-0.
Detail

PEKÁRKOVÁ, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.; MAJZLÍKOVÁ, P.; VACULOVIČOVÁ, M.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HUBÁLEK, J. Synthesis of Glutathione Coated Quantum Dots. In State-of-the-Art of Quantum Dot System Fabrications. 1. Croatia: InTech, 2012. p. 1-18. ISBN: 978-953-51-0649-4.
Detail

DRBOHLAVOVÁ, J.; CHOMOUCKÁ, J.; HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J. Optical detection system based on titania quantum dots modified with gold nanoshells. In NANOCON 2012 - sborník příspěvků. TANGER spol. s r.o., 2012. p. 1-5. ISBN: 978-80-87294-27-7.
Detail

HRDÝ, R.; PRÁŠEK, J.; HUBÁLEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.: zalévací forma; Zalévací forma pro výrobu nanoporézních membrán. LabSensNano, UMEL. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=58. (funkční vzorek)
Detail

HRDÝ, R.; KYNCLOVÁ, H.; HUBÁLEK, J.; PRÁŠEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.: Nanoporézní elektroda; Nanoporézní elektroda. Laboratoř 0.66 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=50. (funkční vzorek)
Detail

HRDÝ, R.; HUBÁLEK, J.; DRBOHLAVOVÁ, J.: Poloautomatická hlava; Poloautomatická anodizační hlava. LabSensNano, UMEL. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=53. (funkční vzorek)
Detail

DRBOHLAVOVÁ, J.; DZURO, M.; HRDÝ, R.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.: TiO2 QDs array; Optický převodník pro detekci biomolekul in vitro. LabSensNano, UMEL T10, N0.66. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=52. (funkční vzorek)
Detail