Publication detail

Syntéza kvantových teček v planárním uspořádání a jejich funkcionalizace pro optickou detekci proteinů a DNA

Original Title

Syntéza kvantových teček v planárním uspořádání a jejich funkcionalizace pro optickou detekci proteinů a DNA

Czech Title

Syntéza kvantových teček v planárním uspořádání a jejich funkcionalizace pro optickou detekci proteinů a DNA

Language

cs

Original Abstract

Dílčí zpráva popisuje výsledky syntézy, charakterizace, fluorescenčního měření a biofunkcionalizace kvantových teček oxidu titaničitého dosažené za rok 2011 v rámci postoktorského projektu.

Czech abstract

Dílčí zpráva popisuje výsledky syntézy, charakterizace, fluorescenčního měření a biofunkcionalizace kvantových teček oxidu titaničitého dosažené za rok 2011 v rámci postoktorského projektu.

Documents

BibTex


@techreport{BUT88414,
  author="Jana {Drbohlavová}",
  title="Syntéza kvantových teček v planárním uspořádání a jejich funkcionalizace pro optickou detekci proteinů a DNA",
  annote="Dílčí zpráva  popisuje výsledky syntézy, charakterizace, fluorescenčního měření a biofunkcionalizace kvantových teček oxidu titaničitého dosažené za rok 2011 v rámci postoktorského projektu.",
  chapter="88414",
  year="2011",
  month="december",
  pages="1--10",
  type="report"
}