Product detail

Optický převodník pro detekci biomolekul in vitro

DRBOHLAVOVÁ, J. DZURO, M. HRDÝ, R. SVATOŠ, V. HUBÁLEK, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Převodník je tvořen polem vysoce uspořádaných kvantových teček z oxidu titaničitého vyrobených nelitografickou elektrochemickou metodou pomocí nanoporézní masky z oxidu hlinitého. TiO2 kvantové tečky jsou připraveny rychlou a přesnou anodickou oxidací tenké titanové vrstvy napařené na křemíkový, případně jiný substrát. Volbou anodizačních podmínek lze nastavit velikost kvantových teček a tím určit vlnovou délku jejich emise (v případě TiO2 v rozmezí UV/VIS). Povrch těchto kvantových teček lze dále modifikovat (např. tenkou zlatou slupkou) či funkcionalizovat (např. streptavidinem a následně biotinylovaným oligonukleotidem) pro cílené navázání biomolekul jako jsou peptidy, proteiny či nukleové kyseliny, za účelem jejich selektivní detekce. Detekce probíhá spektroskopicky sledováním intenzity fluorescenčního záření TiO2 kvantových teček ve viditelné oblasti elektromagnetického záření před a po navázání biomolekul na jejich povrch.

Keywords

kvantové tečky, oxid titaničitý, nanoporézní šablona, anodizace, fluorescence, detekce biomolekul

Create date

14.12.2012

Location

LabSensNano, UMEL T10, N0.66

www

Documents