Project detail

Optimalizace technologického procesu s využitím techniky DOE

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2003

On the project

Technika plánovaného experimentu (DOE) může být použita k řešený různých problémů při plánování jakosti, optimalizaci technologického procesu, návrhu robustních procesů či produktů atp. Primárním cílem tohoto projektu je vytvořit laboratorní úlohu prezentující roli technik DOE v optimalizaci technologického procesu.

Description in English
Design of experiment (DOE) is the technique which can be used to solve various problems: quality planning, technological process optimisation, robust process or product design etc. The primary goal of this project is to create the case study for presenting the DOE role in technological process optimisation.

Keywords
plán, experiment, empirický, model

Key words in English
design, experiment, empirical, model

Default language

Czech

People responsible

Novotný Radovan, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2002-04-09 - not assigned)
Kazelle Jiří, prof. Ing., CSc.
- fellow researcher (2003-10-02 - not assigned)

Units

Department of Microelectronics
- (2002-04-09 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2002-04-09 - not assigned)

Results

NOVOTNÝ, R. Experimental Design for Quality Evaluation and Improvement. In Quality 2003. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2003. p. D-9 ( p.)ISBN: 80-02-01558-4.
Detail

NOVOTNÝ, R. Burn-in process empirical evaluation. In Proceedings of 9-th Conference and Competition Student EEICT 2003. Brno: Zdeněk Novotný, 2003. p. 500 ( p.)ISBN: 80-214-2379-X.
Detail

KAZELLE, J., NOVOTNÝ, R. Východiska hodnocení stability a způsobilosti procesů koncepcí six sigma. In Technické aspekty zabezpečování jakosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 7 ( s.)ISBN: 80-214-2291-2.
Detail

FIEDLER, R., NOVOTNÝ, R. Měřítka výtěžnosti osazování desek plošných spojů v pojetí koncepce six sigma. In Technické aspekty zabezpečování jakosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 15 ( s.)ISBN: 80-214-2291-2.
Detail

NOVOTNÝ, R. Empirical Modelling for Optimisation Purposes. In 20-the Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Győr: Scientific Sosiety of Mechanical Engineering, 2003. p. 64 ( p.)ISBN: 9639058203.
Detail

NOVOTNÝ, R., JAKUBA, M. Aplikace plánovaného experimentu v optimalizaci hodnot znaků jakosti dosahovaných technologickým procesem. In Technické aspekty zabezpečování jakosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 29 ( s.)ISBN: 8021422912.
Detail

NOVOTNÝ, R., BRADÍK, J. Řízení a zabezpečování jakosti. Brno: Zdeněk Novotný, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 8021424605.
Detail

NOVOTNÝ, R. Dvouúrovňové faktoriální plány pro empirické studium kauzality. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 100 ( s.)ISBN: 8070829931.
Detail

NOVOTNÝ, R. Microelectronic structure reliability evaluation using response surface methodology. In 10th Electronic Devices and Systems Conference 2003. Brno: Zdeněk Novotný, 2003. p. 166 ( p.)ISBN: 8021424524.
Detail

NOVOTNÝ, R. Statistická analýza malých výběrů s využítím dvouparametrického Weibullova rozdělení. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 135 ( s.)ISBN: 8021424974.
Detail

NOVOTNÝ, R. Plánování a vyhodnocení experimentů s využitím dvouúrovňových faktoriálních plánů. In Analyza dat 2003/II - sbornik prednasek. Pardubice: Trilobyte, 2003. s. 141 ( s.)
Detail

NOVOTNÝ, R. Optimalizace technologického procesu s využitím techniky DOE. Q magazín, 2003, roč. 2003, č. 6, s. 245 ( s.)ISSN: 1213-0451.
Detail

NOVOTNÝ, R. Evaluace hodnot parametrů jakosti malých výběrů s využitím Weibullova rozdělení. In Technické aspekty zabezpečování jakosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 74 ( s.)ISBN: 8021422912.
Detail