Publication detail

Dvouúrovňové faktoriální plány pro empirické studium kauzality

Original Title

Dvouúrovňové faktoriální plány pro empirické studium kauzality

Czech Title

Dvouúrovňové faktoriální plány pro empirické studium kauzality

Language

cs

Original Abstract

Dvouúrovňové faktoriální plány jsou účinné techniky použitelné pro určení procesních nebo konstrukčních proměnných a určení, na jakých úrovních by tyto proměnné měly být nastaveny, aby byl optimalizován výkon systému nebo procesu. Statistický návrh experimentu poskytuje proceduru pro plánování experimentů za účelem získání dat použitelných pro vytváření objektivních závěrů.

Czech abstract

Dvouúrovňové faktoriální plány jsou účinné techniky použitelné pro určení procesních nebo konstrukčních proměnných a určení, na jakých úrovních by tyto proměnné měly být nastaveny, aby byl optimalizován výkon systému nebo procesu. Statistický návrh experimentu poskytuje proceduru pro plánování experimentů za účelem získání dat použitelných pro vytváření objektivních závěrů.

BibTex


@inproceedings{BUT8372,
 author="Radovan {Novotný}",
 title="Dvouúrovňové faktoriální plány pro empirické studium kauzality",
 annote="Dvouúrovňové faktoriální plány jsou účinné techniky použitelné pro určení procesních nebo konstrukčních proměnných a určení, na jakých úrovních by tyto proměnné měly být nastaveny, aby byl optimalizován výkon systému nebo procesu. Statistický návrh experimentu poskytuje proceduru pro plánování experimentů za účelem získání dat použitelných pro vytváření objektivních závěrů.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Elektrotechnika a informatika 2003",
 chapter="8372",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2003",
 month="october",
 pages="100",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}