Vojtěch Řiháček

FME, IMT DMFP

+420 54114 3457
rihacek@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Vojtěch Řiháček

Publications

  • 2004

    PODANÝ, K.; ŘIHÁČEK, V. Měření neelektrických veličin pomocí tenzometrických snímačů. 2004.
    Detail

  • 2003

    KUBÍČEK, J.; HOUDKOVÁ, J.; ŘIHÁČEK, V.; ŽÁK, L. Zvyšování užitných vlastností povlaků předevší vystavených kryogenním teplotám. Zvyšování užitných vlastností povlaků vystavených kryogenním teplotám. 1. FSI VUT v Brně: -, 2003. p. 1-21.
    Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.