Publication detail

Zvyšování užitných vlastností povlaků předevší vystavených kryogenním teplotám

Original Title

Zvyšování užitných vlastností povlaků předevší vystavených kryogenním teplotám

Czech Title

Zvyšování užitných vlastností povlaků předevší vystavených kryogenním teplotám

Language

cs

Original Abstract

Měření lomové houževnatosti při teplotě okolí a teplotě tekutého dusíku u povlaků kovů a keramiky. Materiály v kryogenní technice. Návrh zkušebního zařízení.

Czech abstract

Měření lomové houževnatosti při teplotě okolí a teplotě tekutého dusíku u povlaků kovů a keramiky. Materiály v kryogenní technice. Návrh zkušebního zařízení.

Documents

BibTex


@techreport{BUT57058,
 author="Jaroslav {Kubíček} and Jarmila {Houdková} and Vojtěch {Řiháček} and Ladislav {Žák}",
 title="Zvyšování užitných vlastností povlaků předevší vystavených kryogenním teplotám",
 annote="Měření lomové houževnatosti při teplotě okolí a teplotě tekutého dusíku u povlaků kovů a keramiky. Materiály v kryogenní technice.
Návrh zkušebního zařízení.
",
 address="-",
 booktitle="Zvyšování užitných vlastností povlaků vystavených kryogenním teplotám",
 chapter="57058",
 edition="1",
 institution="-",
 year="2003",
 month="december",
 pages="1--21",
 publisher="-",
 type="report"
}