Vojtěch Řiháček

FME, IMT DMFP

+420 54114 3457
rihacek@fme.vutbr.cz

Send BUT message

Vojtěch Řiháček

Creative activities

 • DVOŘÁK, M.; ŘIHÁČEK, V.: Přípravek pro odečet hodnot; Funkční vzorek k zpřesnění Erichsenovy zkoušky plechů. A1/1631a. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŘIHÁČEK, V.: Cejchování dráhy; Zařízení pro cejchování indukčních snímačů dráhy. B2/406. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŘIHÁČEK, V.: Měření tlaku; Přípravek pro měření tlakové síly. B2/406. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŘIHÁČEK, V.: Měření tahového zatížení; Přípravek pro měření tahové síly. B2/406. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŘIHÁČEK, V.: Měření kroutícího momentu; Přípravek pro měření kroutícího momentu. B2/406. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŘIHÁČEK, V.: Měření dvouosé napjatosti; Přípravek pro měření dvouosé napjatosti. B2/406. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŘIHÁČEK, V.: Chladící zařízení; Chladící zařízení pro pěchování vzorků za vysokých teplot. Laboratoř pěchovacích zkoušek C1/206. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŘIHÁČEK, V.: Pěchovací nástroj; Nástroj pro pěchovací zkoušky válcových vzorků. Laboratoř pěchovacích zkoušek C1/206. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŘIHÁČEK, V.: Osvětlení mikroskopu; Osvětlení mikroskopu. A1/1331. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŘIHÁČEK, V.: Měření ohybového zatížení; Přípravek pro měření ohybového zatížení. B2/406. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŘIHÁČEK, V.: Časový spínač; Přídavné elektronické zařízení sledující čas při měření tvrdosti. B2/406. (funkční vzorek)
  Detail

 • MRŇA, L.: ÉtaSolar001; Zařízení pro měření tepelné účinnosti solárních absorbérů. Svařovna, budova B. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.