doc. Ing.

Vít Hromádka

Ph.D.

FCE – associate professor

+420 54114 8641
hromadka.v@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D.

Publications

 • 2019

  VAŘBUCHTA, P.; HROMÁDKA, V. Index of Development: Influence of City Plan Limits. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Conference Series, 2019. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; NAVRÁTIL, M. Sustainable Development in Public Investments. In International Scientific Conference "People, Buildings and Environment 2018 (PBE). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Velká Británie: IOP Conference Series, 2019. p. 1-7. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW

  VAŘBUCHTA, P.; HROMÁDKA, V. Index of Development and its Impact on Private Sector. In International Scientific Conference "People, Buildings and Environment 2018 (PBE). IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Velká Británie: IOP Conference Series, 2019. p. 1-6. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW

  BUREŠOVÁ, E.; HROMÁDKA, V. STANOVENÍ HODNOTY PROJEKTU PRO NAVÝŠENÍ NEMOVITÉHO MAJETKU. In Juniorstav 2019. Brno: VUT v Brně, FAST, 2019. p. 590-595. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  VAŘBUCHTA, P.; HROMÁDKA, V. INDEX DEVELOPMENTU: HODNOCENÍ PERIFERNÍ ČÁSTI MĚSTA BRNA A JEJÍ POROVNÁNÍ S CENTRÁLNÍ ČÁSTÍ MĚSTA BRNA. In Juniorstav 2019. Brno: VUT v Brně, FAST, 2019. p. 596-600. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. Analýza honocení ekonomické efektivnosti projektů dopravní infrastrukttury. Nehnuteľnosti a bývanie, 2019, vol. 2, no. 2018, p. 9-13. ISSN: 1336-944X.
  Detail | WWW

  FUNK, T.; HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J. New Methodology for Railway Infrastructure Evaluation and its Impact. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Conference Series, 2019. p. 1-10. ISSN: 1757-8981.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; DUFEK, Z.; VÍTKOVÁ, E. Technical and Economic Evaluation of River Navigation. In Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic. Springer Water. Cham: Springer, Cham, 2019. p. 379-401. ISBN: 978-3-030-18362-2.
  Detail | WWW

 • 2018

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; DUFEK, Z. Use of Multi-Criteria Analysis for Selecting a Desirable Project Solution Variant of Making an Important Waterway Navigable. In Planning and organisation in modern construction – selected aspects. Kraków, Poland: Politechnika Krakowska, 2018. p. 121-144. ISBN: 978-83-65991-42-3.
  Detail | WWW

  VAŘBUCHTA, P.; VESELÝ, A.; HROMÁDKA, V. ZÁPLAVOVÉ LIMITY ROZVOJOVÝH PLOCH MĚSTA BRNA. In Juniorstav 2018. Brno: VUT v Brně, FAST, 2018. p. 991-994. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  HROMÁDKA, V. Riziková analýza projektů dopravní infrastruktury. In Konference dopravní infrastruktura 2017. Praha: Agentura VIACO, 2018. p. 144-147.
  Detail | WWW

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; SABO, J. Economic evaluation of the brownfields revitalisation. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Volume 18, Ecology, Economics, Education and Legislation, Issue: 5.3. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM, 2018. p. 287-294. ISBN: 978-619-7408-48-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; PUCHÝŘ, B.; BUREŠOVÁ, E. Public interest within projects of trafficly significant water structures. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Volume 18, Ecology, Economics, Education and Legislation, Issue: 5.3. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM, 2018. p. 639-646. ISBN: 978-619-7408-48-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J. Methodological Approach for the Economic Evaluation of Specific Projects on Waterways. In 33rd International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Managerial Issues in Modern Business", Book of Proceedings. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Chorvatsko: Varazdin Development Entrepreneurship Agency, 2018. p. 103-108. ISSN: 1849-7535.
  Detail | WWW

  VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; KUSÁK, J. Impact of the Organization of the Association of Companies on the Economy of Participants. In 33rd International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Managerial Issues in Modern Business", Book of Proceedings. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Chorvatsko: Varazdin Development Entrepreneurship Agency, 2018. p. 61-70. ISSN: 1849-7535.
  Detail | WWW

  KORYTÁROVÁ, J.; RUDOLECKÁ, M.; HROMÁDKA, V. Socio-Economic Impacts of Transport Infrastructure Projects on Regional Development. In 34th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "XVIII International Social Congress (ISC - 2018)", Book of Proceedings. Book Series: International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin, Chorvatsko: Varazdin Development Entrepreneurship Agency, 2018. p. 215-220. ISSN: 1849-7535.
  Detail | WWW

  DUFEK, Z.; KORYTÁROVÁ, J.; APELTAUER, T.; HROMÁDKA, V.; FIALA, P.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J.; AIGEL, P.; VÝSKALA, M.; NOVÝ, M. Veřejné stavební investice. Praha: Leges, 2018. 392 p. ISBN: 978-80-7502-322-3.
  Detail

  DVOŘÁČKOVÁ, Š.; HROMÁDKA, V. Návrh metodiky pro posouzení projektu v rámci municipalit. Nehnuteľnosti a bývanie, 2018, vol. 1, no. 2018, p. 7-14. ISSN: 1336-944X.
  Detail

 • 2017

  KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P.; VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V. Management input of variables in case of management accounting. In 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, Book 1, Vol 5. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 591-598. ISBN: 978-619-7408-17-1. ISSN: 2367-5659.
  Detail

  VAŘBUCHTA, P.; KOVÁŘOVÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E. Risk variables in evaluation of transport projects. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, vol. 236, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V. Development of Financial Indicators of Construction Companies in the Czech Republic within the Crisis. In 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 233-240. ISBN: 978-619-7408-15-7. ISSN: 2367-5659.
  Detail

  VAŘBUCHTA, P.; KOVÁŘOVÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E. Environmental Impact of Transportation Infrastructure in Project Assessment. In 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 105-110. ISBN: 978-619-7408-25-6. ISSN: 2367-5659.
  Detail

  FUNK, T.; HROMÁDKA, V. Economic impacts of railway infrastructure projects and their evaluation. In 4th Internationa multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2017. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Albena, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 335-342. ISBN: 978-619-7408-25-6. ISSN: 2367-5659.
  Detail

  VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; ONDRUŠKOVÁ, E. Value of Construction Company and its Dependence on Significant Variables. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, vol. 251, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E. Life-Cycle Costs in Economic Analysis of Road Infrastructure Projects. In 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ORGANIZATION, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT IN CONSTRUCTION - CONFERENCE PROCEEDINGS. Záhřeb: Croatian Association for Construction Management, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, 2017. p. 316-323. ISBN: 978-953-8168-21-5.
  Detail | WWW

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Posouzení Rezortní metodiky pro hodnocení efektivnosti projektů dopravních staveb. 2017.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E. ZÁSADA 3E PŘI REALIZACI VEŘEJNÝCH STAVEBNÍCH INVESTIC V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH A V PRAXI. Právo a bezpečnost, 2017, no. 1, p. 47-55. ISSN: 2336-5323.
  Detail

  KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P.; VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V. ŘÍZENÍ VSTUPNÍCH VELIČIN V RÁMCI MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ A JEJICH DOPAD NA CELKOVÝ VÝVOJ STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, FAST, 2017. p. 1-8. ISBN: 978-80-214-5462- 0.
  Detail

  SRBA, M.; HROMÁDKA, V. Analýza dopadů v rámci optimalizace procesu rozhodování o výběru veřejného projektu ve stavebnictví. Nehnuteľnosti a bývanie, 2017, vol. 1, no. 2017, p. 1-9. ISSN: 1336-944X.
  Detail

 • 2016

  KORYTÁROVÁ, J.; DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; MARKOVÁ, L. Vzorový plán obnovy pro objekty Polikliniky v Novém Městě na Moravě (č. p. 12 + 449). Brno: 2016. p. 1-72.
  Detail

  VAŘBUCHTA, P.; HROMÁDKA, V. NEW TYPE OF TRANSPORTATION – PROJECT HYPERLOOP. In PBE PhD FORUM 2016. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. p. 79-86. ISBN: 978-80-214-5407- 1.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; VAŘBUCHTA, P.; KOVÁŘOVÁ, H.; LABUDEK, L.; HOLÁ, M. IMPACT OF NEW APPROACHES ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC EVALUATION METHODOLOGY FOR TRANSPORT INFRASTRUCTURE PROJECTS IN THE CZECH REPUBLIC. In ICTTE BELGRADE 2016 - PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND, TRANSPORT ENGINEERING. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, 2016. p. 861-867. ISBN: 978-86-916153-3- 8.
  Detail

  BARTOŠ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; WALDHANS, M. RISK ANALYSIS OF INVESTMENT IN WATERWAY INFRASTRUCTURE. In ICTTE BELGRADE 2016 - PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND, TRANSPORT ENGINEERING. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade, 2016. p. 737-743. ISBN: 978-86-916153-3- 8.
  Detail

  PLEBANKIEWICZ, E.; LEŚNIAK, A.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KOCOURKOVÁ, G. Estimating the value of public construction works in Poland and the Czech Republic. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 2016, vol. 25, no. 2, p. 206-219. ISSN: 1732-9353.
  Detail

  BARTOŠ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; NOVÝ, M. The Application of Project Management in Pre- Investment Phase of a Construction Project. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Book 2. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Sofie, Bulharsko: SGEM International Multidisciplinary Scienticic Conference on Social Sciences and Arts, 2016. p. 593-600. ISBN: 978-619-7105-74- 2. ISSN: 2367-5659.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KOVÁŘOVÁ, H.; VAŘBUCHTA, P. Environmental impacts in the evaluation of transport infrastructure projects. In 16th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2016, Book 5. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofie, Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM, 2016. p. 201-208. ISBN: 9786197105674. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; ZÁHORSKÁ, H.; BARTOŠ, M. ALGORITHM FOR THE RISK MANAGEMENT IN THE CONSTRUCTION COMPANY USING MODERN METHODS. In People, Buildings and Environment 2016 (PBE2016). PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT v Brně, FAST, 2016. p. 262-270. ISSN: 1805-6784.
  Detail

 • 2015

  HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; VÍTKOVÁ, E.; HANÁK, T. Efficiency and risks of megaprojects in the Czech Republic. In Advances in Civil Engineering andBuilding Materials IV. Hong Kong: Taylor and Francis Group, London, UK, 2015. p. 237-241. ISBN: 9781138000889.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, L.; BÁRTŮ, D.; ŠPIROCH, M.; ADLOFOVÁ, P. Risk of Megaprojects in Transport Infrastructure. In Advances in Civil Engineering and Building Materials IV. Hongkong: Taylor and Francis Group, London, UK, 2015. p. 223-227. ISBN: 9781138000889.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Oponentní posudek Záměru projektu I/57 Valašské Meziříčí - Jarcová, obchvat. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. p. 1-25.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Posouzení záměru projektu investiční akce I/35 Lešná - Palačov. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. p. 1-22.
  Detail

  HOLÁ, M.; HROMÁDKA, V. STANOVENÍ VÝZNAMNOSTI RIZIK PŮSOBÍCÍ NA INVESTIČNÍ PROJEKTY. In Juniorstav 2015. Brno: VUT v Brně, FAST, 2015. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; ZÁHORSKÁ, H.; BÁRTŮ, D. Risk Analysis and its Importance in Economic Valuation of Large Infrastructure Projects. Conference proceedings (International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, IRC-....), 2015, no. 1, p. 1-9. ISSN: 2410- 5465.
  Detail

  DUFEK, Z.; HROMÁDKA, V.; APELTAUER, T.; APELTAUER, J.; SEELMANN, H.; DRÁB, A.; VŠETEČKA, M.; VÍTKOVÁ, E.; ZÁHORSKÁ, H.; KOZUBÍK, J. KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH INVESTIC DO ROZVOJE INFRASTRUKTURY VODNÍCH CEST VHODNÝCH PRO NÁKLADNÍ VNITROZEMSKOU DOPRAVU V ČR. Brno: 2015.
  Detail

  SHASHKO, M.; HROMÁDKA, V. ANALÝZA SYSTEMU SDÍLENÍ KOL V ČR. In Juniorstav 2015. Brno: VUT V Brně, FAST, 2015. p. 1-10. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

  DVOŘÁČKOVÁ, Š.; HROMÁDKA, V. ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ PPP PROJEKTŮ V ČR. In Juniorstav 2015. Brno: VUT v Brně, FAST, 2015. p. 1-9. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

  SHASHKO, M.; HROMÁDKA, V. Economic Analysis of Bike Sharing System. In OTMC Confernce 2015. Zagreb, Chorvatsko: Croatian Association for Construction Management, 2015. p. 461-469. ISBN: 978-953-7686-05- 5.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; SHASHKO, M. Risk and Efficiency of Bicycle Paths. Procedia Computer Science, 2015, no. 64, p. 758-763. ISSN: 1877- 0509.
  Detail

  SKALICKÝ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; PUCHÝŘ, B.; HROMÁDKA, V. Komparace hodnotové analýzy a Altmanova indexu při posuzování finančního zdraví podniku. In QUAERE 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. p. 1-9. ISBN: 978-80-87952-10- 8.
  Detail

  ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V. Economic Evaluation of Investment in Development of Waterway Infrastructure. In MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: Magnanimitas, Hradec Králové, 2015. p. 1-8. ISBN: 978-80-87952-12- 2.
  Detail

 • 2014

  HOLÁ, M.; ADLOFOVÁ, P.; HROMÁDKA, V. PŘÍPADOVÁ STUDIE HODNOCENÍ RIZIK INVESTIČNÍHO PROJEKTU S VYUŽITÍM PROGRAMU ORACLE CRYSTAL BALL. In Juniorstav 2014. Brno: VUT FAST, 2014. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
  Detail

  VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; RACLAVSKÝ, J. ECONOMIC ANALYSIS OF THE GREYWATER TREATMENT PROJECT. In International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2014 (PBE2014). PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT v Brně, FAST, EKŘ, 2014. p. 478-484. ISBN: 978-80-214-5050- 9. ISSN: 1805- 6784.
  Detail

  BÁRTŮ, D.; HROMÁDKA, V. ÚDRŽBA NÍZKOENERGETICKÉHO A PASIVNÍHO DOMU. In Juniorstav 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. The Economic Evaluation of Megaprojects – Social and Economic Impacts. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2014, vol. 2014, no. 119, p. 495-502. ISSN: 1877- 0428.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Expertní oponentní posudek na záměr projektu investiční akce I/20 Losiná, obchvat. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. p. 1-19.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Expertní oponentní posudek na aktualizaci záměru projektu investiční akce silnice I/34 Lišov- Vranín. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. p. 1-20.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Expertní oponentní posudek Hodnocení ekonomické efektivnosti souboru staveb R3 Třebonín - Dolní Dvořiště, státní hranice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. p. 1-20.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Expertní oponentní posudek na aktualizaci záměru projektu investiční akce D3 0309/I Bošilec- Ševětín. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. p. 1-22.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Expertní oponentní posudek Závěrečné zprávy o hodnocení ekonomické efektivnosti stavby Technicko-ekonomické studie R52 Pohořelice - st. hranice ČR/ Rakousko. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. p. 1-23.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Expertní oponentní posudek Ekonomického hodnocení efektivnosti souboru staveb R7 Slaný- Bitozeves. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. p. 1-27.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Oponentní posudek Studie ekonomické efektivnosti D11/R11 Hradec Králové - státní hranice ČR/ PL. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. p. 1-28.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Expertní oponentní posusek ekonomické části záměru projektu modelem HDM-4 pro rychlostní komunikaci R55 v úseku Olomouc - Staré Město. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. p. 1-24.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Posouzení aktualizace záměru projektu akce I/11 Opava, severní obchvat - západní část. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 1-20.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Posouzení záměru projektu investiční akce I/67 Bohumín - Karviná. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 1-19.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, L. Economic Efficiency of Large- Scale Infrastructure Projects in the Czech Republic. In Proceedings of the Second International Conference on Traffic and Transport Engineering (ICTTE). Belgrade, Serbia: Scientific Research Center ltd Belgrade, 2014. p. 608-615. ISBN: 978-86-916153-2- 1.
  Detail

  ADLOFOVÁ, P.; HROMÁDKA, V. Negative Effects Arising from Investment. In PBE PhD FORUM 2014. Brno: VUT v Brně,FAST, EKŘ, 2014. p. 221-226. ISBN: 978-80-214-5050- 9.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Posouzení Studie ekonomické efektivnosti R4 Skalka - Mirotice, rozšíření. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 1-22.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; RADIMSKÝ, M.; MATUSZKOVÁ, R. Oponentní posudek Záměru projektu I/69 Vsetín, rampa Mostecká. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 1-20.
  Detail

  DABBAS, H.; HROMÁDKA, V. HELPFUL METHODOLOGY FOR INVESTORS TO RETROFIT BUILDING INTO ENERGY- SAVING BUILDING. In PBE PhD FORUM 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, EKŘ, 2014. p. 25-32. ISBN: 978-80-214-5050- 9.
  Detail

  SKALICKÝ, M.; ZÁHORSKÁ, H.; HROMÁDKA, V.; PUCHÝŘ, B. RISK PROJECTS AND THEIR SHARE IN THE OCCURRENCE OF CRISIS IN A COMPANY. In PBE PhD FORUM 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, EKŘ, 2014. p. 84-92. ISBN: 978-80-214-5050- 9.
  Detail

  SHASHKO, M.; HROMÁDKA, V. DIFFERENCES IN CONSTRUCTION COSTS BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE UKRAINE. In PBE PhD FORUM 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, EKŘ, 2014. p. 93-101. ISBN: 978-80-214-5050- 9.
  Detail

  MUŠKÁT, P.; HROMÁDKA, V. MARKETING SYSTEMS OF SMALL AND MEDIUM CONSTRUCTION ENTERPRISES. In PBE PhD FORUM 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, EKŘ, 2014. p. 155-162. ISBN: 978-80-214-5050- 9.
  Detail

  BÁRTŮ, D.; HROMÁDKA, V. WHY SHOULD STATE REALIZE PASSIVE AND LOW-ENERGY BUILDINGS FOR THEIR OWN USE?. In PBE PhD FORUM 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, EKŔ, 2014. p. 180-185. ISBN: 978-80-214-5050- 9.
  Detail

  BÁRTŮ, D.; HROMÁDKA, V.; GROSSMANN, J.; KORYTÁROVÁ, J. Případová studie hodnocení ekonomické efektivnosti zateplení a výměny oken bytového domu. In Juniorstav 2014. Brno: VUT v Brně, FAST, 2014. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
  Detail

 • 2013

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. USING REAL OPTIONS FOR EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS. In Innovative trends in construction and real estate sector. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2013. p. 1-11. ISBN: 978-80-227-3932- 0.
  Detail

  HOLÁ, M.; HROMÁDKA, V. USE OF THE ORACLE CRYSTAL BALL IN THE EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS. In Innovative trends in construction and real estate sector. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2013. p. 1-8. ISBN: 978-80-227-3932- 0.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. VMO, Ring Road, Brno. In The Megaproject Portfolio. Megaprojects. Leeds, UK: University of Leeds, 2013. p. 307-317. ISBN: 978-0-9576805-0- 0.
  Detail

  HOLÁ, M.; HROMÁDKA, V. ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. p. 805-810. ISBN: 978-80-87952-00- 9.
  Detail

  VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. Support Work Experience of Students in Civil Engineering. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2013, vol. 2013, no. 93, p. 1940-1944. ISSN: 1877- 0428.
  Detail

  ADLOFOVÁ, P.; KORYTÁROVÁ, J.; HOLÁ, M.; HROMÁDKA, V. STANOVENÍ VÝZNAMNOSTI STRATEGICKÝCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ VYBRANÝCH ČÁSTÍ VELKÉHO MĚSTSKÉHO OKRUHU BRNO. In JUNIORSTAV 2013. Brno: VUT, FAST, 2013. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-4670- 0.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; HANÁK, T.; VÍTKOVÁ, E. RISK ANALYSIS IN RELATION TO CONSTRUCTION COMPANY ECONOMY. In 11. OTMC. Zagreb: FCE University of Zagreb, 2013. p. 104-112. ISBN: 978-953-7686-04- 8.
  Detail

 • 2012

  HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; KOZUMPLÍKOVÁ, L.; SRBA, M. Whole life costs of construction respecting externalities. In IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering (id 20205). Košice: FCE TUKE, 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-553-0905- 7.
  Detail

  PEŠTUKOVÁ, M.; HROMÁDKA, V. BUILDING ORDER MANAGEMENT IN THE BUILDING COMPANY. In Baťova konference ve Zlíně. Zlín: Tomáš Baťa University, 2012. p. 1-7. ISBN: 978-80-7454-138- 4.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; DUFEK, Z. Large City Circle Road Brno. Organization, Technology & Management in Construction: An International Journal, 2012, vol. 2012, no. 3, p. 584-592. ISSN: 1847- 6228.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J. SUPPORT OF "GREEN" ENERGY IN THE CZECH REPUBLIC. In People, buildings and envoronment 2012. PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT. Brno: VUT v Brně, FAST, 2012. p. 180-187. ISBN: 978-80-214-4618- 2. ISSN: 1805- 6784.
  Detail

  VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V.; HANÁK, T.; KORYTÁROVÁ, J. Conditions for Economic and Financial Capability of Supplier in Public Procurement Management. In Enterprise and Competitive Environment 2012. Brno: 2012. p. 32-35. ISBN: 978-80-87106-54- 9.
  Detail

  ADLOFOVÁ, P.; HROMÁDKA, V. HUMAN RESOURCES APPRAISAL FOR POTENTIAL ONWARD USE. In 8 th Internacional Bata Conference. Zlín: Tomáš Baťa University, 2012. p. 1-6. ISBN: 978-80-7454-013- 4.
  Detail

 • 2011

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; PUCHÝŘ, B.; HRABINCOVÁ, D.; HANÁK, T.; MARKOVÁ, L.; GALATÍKOVÁ, M.; STEHNO, P.; MAZÁNEK, K.; KINDERMANN, T.; RUDY, V.; JEDLIČKA, L. Management rizik souvisejících s dodávkou stavebního díla. První. První. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2011. 148 p. ISBN: 978-80-7204-725-3.
  Detail

  VÍTKOVÁ, E.; HROMÁDKA, V. IMPORTANCE OF FINANCIAL ANALYSIS IN VALUATION OF ECONOMIC SUBJECT. Terra Spectra, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 1-6. ISSN: 1338- 0370.
  Detail

  MARKOVÁ, L.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÝ, M.; HROMÁDKA, V. Náklady životního cyklu stavby. 2011. 2011. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2011. 125 p. ISBN: 978-80-7204-762- 8.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; KINDERMANN, T. Vývoj nákladů při realizaci stavebního díla. Stavební obzor, 2011, vol. 20, no. 3, p. 92-96. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

 • 2010

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. Building Life Cycle Economic Impacts. In Management and Service Science (MASS), 2010 International Conference. China, Wuhan: MASS 2010, 2010. p. 1-4. ISBN: 978-1-4244-5326- 9.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. Assessment of the flood damages on the real estate property in the Czech Republic area. Agricultural Economics (AGRICECON), 2010, vol. 56, 2010, no. 7, p. 317-324. ISSN: 0139- 570X.
  Detail

 • 2009

  HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA OSÍDLENÝCH ÚZEMÍ A JEJÍ EFEKTIVNOST. Nehnuteľnosti a bývanie, 2009, vol. 4, no. 2009/ 2, p. 27-36. ISSN: 1336- 944X.
  Detail

 • 2008

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L. Determination of Land Property Index for residential areas. Nehnuteľnosti a bývanie, 2008, vol. 3, no. 2008/ 1, p. 63-72. ISSN: 1336- 944X.
  Detail

  TICHÁ, A.; AIGEL, P.; HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; NOVÝ, M. Optimalizace technickoekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla. CERM. CERM. Brno: Akademické nakl. CERM, 2008. 196 p. ISBN: 978-80-7204-599- 0.
  Detail

 • 2007

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; TICHÁ, A. Podklady pro stanovení územního majetkové ukazatele. In Cena, životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. p. 33-38. ISBN: 978-80-214-3403- 5.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L. Materiálové substituce a životní cyklus budovy. In Cena, životnost a ekonomická efektivnost stavebního díla. práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Brno: VUT v Brně, FAST, 2007. p. 43-48. ISBN: 978-80-214-3403- 5.
  Detail

  MARKOVÁ, L.; TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. Material Substitution and Building Life Cycle Costs. In Proceedings of the Fourth International Conference on Construction in the 21st Century. Gold Coast, Australia: CITC-IV, USA, 2007. p. 17-22.
  Detail

  HROMÁDKA, V. Vliv reformy veřejných financí na náplň vybraných předměrů studijného programu stavebního inženýrství. In Modernizace výuky FAST VUT v Brně. Práce a studie Ústavu stavební ekonoky a řízení. Brno: CERM,sr.o., 2007. p. 13-16. ISBN: 978-80-7204-564- 8.
  Detail

  HROMÁDKA, V.; KORYTÁROVÁ, J. Veřejné stavební investice. Brno: VUT FAST Brno, 2007.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; AIGEL, P.; HANÁK, T.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L.; PUCHÝŘ, B.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; TICHÁ, A. Povodně a nemovitý majetek v území. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení FAST VUT v Brně. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení FAST VUT v Brně. Brno: CERM, 2007. 181 p. ISBN: 978-80-7204-573- 0.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L. Stanovení územního majetkového ukazatele ploch pro bydlení. In Lidé, stavby a příroda 2007. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a práce. Brno: CERM,s.r.o., 2007. p. 53-62. ISBN: 978-80-7204-545- 7.
  Detail

 • 2006

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L. Náklady životního cyklu budov. In Cena a životní cyklus stavebního díla. Brno: VUT FAST Brno, 2006. p. 85-90. ISBN: 80-214-3189- X.
  Detail

  MARKOVÁ, L.; HROMÁDKA, V. Materials of Building from Secondary Raw Materials and their Influence onto an Economic Lifetime of Building. In ACE 2006 - Book of abstracts. Istanbul: Yildiz Technical Univerzity, Istanbul, Turkey, 2006. p. 427-427. ISBN: 975-461-415- 6.
  Detail

  HROMÁDKA, V. Ekonomická analýza veřejných projektů. Nehnuteľnosti a bývanie, 2006, vol. 4, no. 2006/ 2, p. 155-167. ISSN: 1336- 944X.
  Detail

  TICHÁ, A.; HROMÁDKA, V.; ŠANCOVÁ, L.; PROCHÁZKA, P. Stanovení reprezentanta vybraných stavebních objektů pro výpočet územního majetkového ukazatele. In lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb. Brno: akademické nakl. CERM, 2006. p. 190-195. ISBN: 80-7204-475- 3.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. Inovace předmětů Veřejné investice a Veřejné finance. In Sborník přízoěvků z mezinárodní vědecké konference Nové trendy - nové nápady 2006. Znojmo: SVŠE Znojmo, 2006. p. 68-77. ISBN: 80-239-8268- 0.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. Hodnocení ekonomické efektivnosti protipovodńových opatření. In Lidé, stavba a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT BRno. Brno: akademické nakl. CERM, 2006. p. 139-144. ISBN: 80-7204-475- 3.
  Detail

 • 2005

  HROMÁDKA, V. Faktory ovlivňující ekonomickou efektivnost veřejných investičních projektů. In Soborník z konference. Bratislava: Vydavatelství STU v Bratislavě, 2005. p. 94-97. ISBN: 80-227-2276- 6.
  Detail

  MARKOVÁ, L.; TICHÁ, A.; KORYTÁROVÁ, J.; NOVÁKOVÁ, J.; WALDHANS, M.; HROMÁDKA, V.; NOVÝ, M. DT 10: Ekonomické aspekty použití nových stavebních hmot s odpady. Garant : Prof.Ing.Rostislav Drochytka, CSc. 2005.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; MARKOVÁ, L.; HROMÁDKA, V. Krajské vzdělávací centrum pro podnikatele. 2005.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V. Stavební hodnoty majetku záplavového území Šumického potoka v obci Pohořelice. In Sborník příspěvků Lidé, stavby a příroda. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT v Brně. Brno: CERM s.r.o., 2005. p. 96-100. ISBN: 80-7204-415- X.
  Detail

 • 2004

  HROMÁDKA, V. Význam programových doplňků operačních programů pro podávání žádostí o financování projektů ze strukturálních fondů EU. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004. p. 304 ( p.)
  Detail

  HROMÁDKA, V. Oceňování sociálně- ekonomických užitků veřejných investičních projektů. In 5. medzinárodne vedecké sympózium Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. Bratislava: 2004. p. 59 ( p.)ISBN: 80-227-2111- 5.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, Jana; MARKOVÁ, Leonora; HROMÁDKA, Vít. Janáčkovo kulturní centrum. 2004.
  Detail

  HROMÁDKA, V. Reálné opce a jejich využití při hodnocení investičních projektů. In Konkurenceschopnost na evropském stavebním trhu. Zadávání, oceňování, hodnocení a řízení stavebních zakázek. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2004. p. 60 ( p.)ISBN: 80-214-2836- 8.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., HIRŠ, J., MARKOVÁ, L., VLČEK, M., KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V., TICHÁ, A., VOJTĚCH, D., MOUDRÝ, I., KOZUBÍKOVÁ, I., KLÍMOVÁ, S., KLOUDA, J., TICHAVSKÁ, R., GEBAUER, G., ČUPR, K., BÁRTA, L., HORKÁ, H., TREUOVÁ, L., MUDRÁKOVÁ, A., MIKOLÁŠEK, M., ZMEK, B., ŠIMŮNEK, P. STAVEBNĚ TECHNICKÁ A ENERGETICKÁ ANALÝZA PANELOVÉHO BYTOVÉHO FONDU ANALÝZA PILOTNÍCH SOUBORŮ VYBRANÝCH PANELOVÝCH SOUSTAV V REGIONU ÚMČ BRNO SLATINA A MĚSTA SVITAVY. Brno: 2004.
  Detail

 • 2003

  HROMÁDKA, V. Rozdílové ukazatele na bázi zisku v hodnocení ekonomické výkonnosti firmy. In 4. medzinárodné vedecké sympozium, Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektov. Bratislava: Katedra ekonomiky a riadienia stavebníctva, 2003. p. 81 ( p.)ISBN: 80-227-1929- 3.
  Detail

 • 2002

  HROMÁDKA, V. Přístupy pro hodnocení finanční situace firmy a jejich vypovídací schopnost. In 4. odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2002. p. 48 ( p.)ISBN: 80-214-2067- 7.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.