Publication detail

STAVEBNĚ TECHNICKÁ A ENERGETICKÁ ANALÝZA PANELOVÉHO BYTOVÉHO FONDU ANALÝZA PILOTNÍCH SOUBORŮ VYBRANÝCH PANELOVÝCH SOUSTAV V REGIONU ÚMČ BRNO SLATINA A MĚSTA SVITAVY

Original Title

STAVEBNĚ TECHNICKÁ A ENERGETICKÁ ANALÝZA PANELOVÉHO BYTOVÉHO FONDU ANALÝZA PILOTNÍCH SOUBORŮ VYBRANÝCH PANELOVÝCH SOUSTAV V REGIONU ÚMČ BRNO SLATINA A MĚSTA SVITAVY

Czech Title

STAVEBNĚ TECHNICKÁ A ENERGETICKÁ ANALÝZA PANELOVÉHO BYTOVÉHO FONDU ANALÝZA PILOTNÍCH SOUBORŮ VYBRANÝCH PANELOVÝCH SOUSTAV V REGIONU ÚMČ BRNO SLATINA A MĚSTA SVITAVY

Language

cs

BibTex


@techreport{BUT65203,
  author="Petr {Štěpánek} and Jiří {Hirš} and Leonora {Marková} and Milan {Vlček} and Jana {Korytárová} and Vít {Hromádka} and Alena {Tichá} and Dušan {Vojtěch} and Ivan {Moudrý} and Ivana {Kozubíková} and Sylva {Bantová} and Josef {Klouda} and Radka {Weiszová} and Günter {Gebauer} and Karel {Čupr} and Ladislav {Bárta} and Helena {Horká} and Lea {Treuová} and Alena {Mudráková} and Martin {Mikolášek} and Bohuslav {Zmek} and Petr {Šimůnek}",
  title="STAVEBNĚ TECHNICKÁ A ENERGETICKÁ ANALÝZA PANELOVÉHO BYTOVÉHO FONDU ANALÝZA PILOTNÍCH SOUBORŮ VYBRANÝCH PANELOVÝCH SOUSTAV V REGIONU ÚMČ BRNO SLATINA A MĚSTA SVITAVY",
  chapter="65203",
  year="2004",
  month="november",
  type="report"
}