Project detail

Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2020

On the project

Předmětem projektu je ustanovení Národního centra kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství. Konsorcium NCK bude tvořit 6 pracovišť z řad výzkumných organizací (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce) a 19 firemních/podnikových pracovišť. Předmětem projektu bude realizace kolaborativního (kooperativního) výzkumu pracovišť smluvních stran dle vymezené výzkumné agendy v oblasti mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství. Strategická výzkumná agenda NCK také předpokládá rozvoj různých forem kooperace vedle samotné výzkumné účinné spolupráce skrze dílčí projekty v rámci kooperativního/kolaborativního výzkumu.

Keywords
NCK; Národní centrum kompetence 1; MESTEC; Strojírenství; Pokročilé materiály; Aditivní technologie; Mechatronika; Chytré technologie; Virtuální dvojčata

Mark

TN01000071

Default language

Czech

People responsible

Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2019-01-01 - 2020-12-31)
Hutař Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2020-12-31)
Petrů Jana, doc. Ing. et Ing. Mgr., Ph.D.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2020-12-31)
Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2020-12-31)
Vojtěch Dalibor, prof. Dr. Ing.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2020-12-31)

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2018-05-15 - 2018-05-15)
NETME Centre
- (2019-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Národní centra kompetence 1

- whole funder (2019-02-18 - not assigned)

Results

KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; SINGULE, V. High Accurate Robotic Machining based on Absolute Part Measuring and On-Line Path Compensation. In 19th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE): PROCEEDINGS. 2019. p. 143-148. ISBN: 978-1-7281-0389-1.
Detail

RÚRA, D.; BÁRTA, J. Improved analytical calculation of axial AMB by means of fringing estimation. In USB Proceedings2020 International Conference onElectrical Machines (ICEM). 2020. p. 177-182. ISBN: 978-1-7281-9944-3.
Detail

BIJALWAN, V.; TOFEL, P.; SPOTZ, Z.; ČÁSTKOVÁ, K.; SOBOLA, D.; ERHART, J.; MACA, K. Processing of 0.55(Ba0.9Ca0.1)TiO3-0.45Ba(Sn0.2Ti0.8)O-3 lead-free ceramics with high piezoelectricity. Journal of the American Ceramic Society, 2020, vol. 103, no. 8, p. 4611-4624. ISSN: 0002-7820.
Detail

HOLUB, M.; ANDRŠ, O.; KATOLICKÝ, J.; KOČIŠ, P.; MAREK, J.; BRYCHTA, Z.; Vysoké učení technické v Brně Slovácké strojírny, a.s.: Pokročilý diagnostický systém s integrovanou databází. 34113, užitný vzor. (2020)
Detail

HADAŠ, Z.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Auxetická struktura s elektromechanickou přeměnou. 308206, patent. (2020)
Detail

HADAŠ, Z.; KŠICA, F.; RUBEŠ, O.; Vysoké učení technické v Brně: Snímací vrstva pro strojní součásti. 33551, užitný vzor. (2019)
Detail

HOUFEK, L.; KREJČÍ, P.: Management vibrací stroje; Management vibrací stroje. SUB, a. s. - Závod 08 TOS Čelákovice Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/images/projekty/TN01000071-02-V14_popis.pdf. (funkční vzorek)
Detail

PALOUŠEK, D.; ČERVINEK, O.: Absorber NCK I; Deformační ochranný prvek. FSI VUT v Brně Ústav konstruování Odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/413. (funkční vzorek)
Detail

PALOUŠEK, D.; SCHÄFFER, M.: EM-306L-17-4PH; Bimetalický komponent vířivé brzdy. D5/463. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/project-documentations/edit/403. (funkční vzorek)
Detail

VRÁNA, R.; JAROŠ, J.; PALOUŠEK, D.: SLM CSC 1.0; SLM Contour Strategy Checker 1.0. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, budova Netme D5. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/401/. (software)
Detail

HUZLÍK, R.; PALOUŠEK, D.; STRECKER, Z.; ŠREIBR, V.: TN01000071/02-V5; Synchronní motor s magnety na povrchu. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno. (funkční vzorek)
Detail

POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; VETIŠKA, J.; BRAŽINA, J.; SINGULE, V.: TN01000071/09-V2; EXPERIMENTÁLNÍ ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ PRO OBRÁBĚNÍ S VYUŽITÍM OBROBKOVÉ SONDY. Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69, Brno Laoboratoř ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky - Budova C1/118. (funkční vzorek)
Detail

VAVERKA, O.; PALOUŠEK, D.; KOUTNÝ, D.: Potrubí chladiče NCK I; Připojovací potrubí chladiče. FSI VUT v Brně Ústav konstruování Odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/414/. (funkční vzorek)
Detail

KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; SKUHRAVÝ, P.: TN01000071/04-V4; Tester technického stavu tlumení závěsu motocyklu. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/394. (funkční vzorek)
Detail

VETIŠKA, J.; BRAŽINA, J.; KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.: TN01000071/09-V1; EXPERIMENTÁLNÍ ROBOTICKÉ PRACOVIŠTĚ S VALIDOVANÝM VIRTUÁLNÍM MODELEM. Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 616 69, Brno Laoboratoř ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky - Budova C1/118. (funkční vzorek)
Detail

Link