Ing.

Renata Biela

Ph.D.

FCE – assistant professor

+420 54114 7732
biela.r@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Publications

 • 2020

  KUČERA, T.; HOFMANOVÁ, L.; BIELA, R. Natural Polymers as Alternatives to Conventional Coagulation Agents – Lab-Scale Research with Moringa Oleifera Seeds and Chitosan. In Advances in Environmental Engineering 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Publishing, 2020. p. 1-5. ISSN: 1755-1315.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BIELA, R.; BIELY, B. Odborné vyjádření k návrhu materiálových alternativ bazénů „Aquapark Znojmo“. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. p. 1-9.
  Detail

  BIELA, R. Recenze na článek "Vývoj testu inhibice denitrifikace". Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, 2020. p. 1 (1 s.).
  Detail

  ŠÍBLOVÁ, D.; BIELA, R.; ZDRAŽILOVÁ, A. ODSTRAŇOVÁNÍ PESTICIDŮ PŘI ÚPRAVĚ PITNÉ VODY. In JUNIORSTAV 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. p. 551-556. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail

  BIELA, R.; ŠÍBLOVÁ, D.; GOTTWALD, M. Use of adsorption for pesticides removal from drinking water sources. In Advances in Environmental Engineering 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Publishing, 2020. p. 1-5. ISSN: 1755-1315.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BIELA, R.; ŠÍBLOVÁ, D.; KABELÍKOVÁ, E.; ŠVESTKOVÁ, T. Laboratory elimination of ibuprofen from water by selected adsorbents. Desalination and Water Treatment (online), 2020, vol. 193, no. 2020, p. 424-431. ISSN: 1944-3986.
  Detail | WWW

 • 2019

  ŠÍBLOVÁ, D.; BIELA, R. Removal the pharmaceuticals from water using selected adsorbents. In WMeSS 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, United Kingdom: Institute of Physics Publishing, 2019. p. 1-5. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW

  BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Use of sorption materials for removing cadmium from water. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019, vol. 221, no. 012133, p. 1-6. ISSN: 1755-1315.
  Detail | WWW

  ŠÍBLOVÁ, D.; BIELA, R. Léčiva ve zdrojích pitné vody a možnosti jejich odstranění. In JUNIORSTAV 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. p. 373-378. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  BIELA, R. Recenze na článek Laboratorní stanovení rychlosti poklesu koncentrace volného chloru v proudu vody. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, 2019. p. 1 (1 s.).
  Detail

  ŠÍBLOVÁ, D.; BIELA, R. Odstraňování farmak ze zdrojů pitné vody. Vodovod.info, 2019, no. 4, p. 1-10. ISSN: 1804-7157.
  Detail | WWW

  BIELA, R.; ŠÍBLOVÁ, D.; GOTTWALD, M. Odstraňování pesticidních látek z vody vybranými adsorbenty. In PITNÁ VODA. Bratislava, Slovenská republika: VODATÍM s.r.o., 2019. p. 265-268. ISBN: 978-80-971272-7-5.
  Detail

  KOLKOVÁ, H.; RAJNOCHOVÁ, M.; BIELA, R. Rychlost rozpadu volného chloru ve vodovodní síti. In PITNÁ VODA. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2019. p. 261-264. ISBN: 978-80-971272-7-5.
  Detail

  ŠÍBLOVÁ, D.; BIELA, R. Pesticidy ve zdrojích pitné vody a možnosti jejich odstranění. In VODNÍ NÁDRŽE 2019. Brno: Povodní Moravy, s.p., 2019. p. 176-178. ISBN: 978-80-907141-3-7.
  Detail

  ŠÍBLOVÁ, D.; BIELA, R. Experimental determination of efficiency adsorbent Bayoxide E33 of removal micropollutants from water. 11th Eastern European Young Water Professionals - book of abstracts. 1. Prague: University of Chemistry and Technology, 2019. p. 121-122. ISBN: 978-80-7592-054-6.
  Detail

 • 2018

  ŠÍBLOVÁ, D.; BIELA, R. Využití sorpčních materiálů při odstraňování léčiva z vody. In PITNÁ VODA 2018. České Budějovice: W&ET TEAM, 2018. p. 281-284. ISBN: 978-80-905238-3-8.
  Detail

  ŠÍBLOVÁ, D.; BIELA, R. Odstraňování mikropolutantů při úpravě pitné vody. In Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2018. Bratislava: Slovenský národný komitét IWA, STU v Bratislave, SvF, Katedra ZEI, 2018. p. 109-114. ISBN: 978-80-227-4847-6.
  Detail

 • 2017

  KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; BIELA, R. Technical auditing of water supply systems - part 2 : water treatment plant. Water Science and Technology: Water Supply, 2017, vol. 18, no. 4, p. 1141-1150. ISSN: 1606-9749.
  Detail | WWW

  KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z. Lab-scale research of water treatment with use of water glass and nanoiron. Desalination and Water Treatment (online), 2017, vol. 99, no. 12, p. 34-41. ISSN: 1944-3986.
  Detail | WWW

  BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Removal of cadmium from water using sorpiton materials. In Městské vody 2017. Brno: ARDEC s.r.o., 2017. p. 169-174. ISBN: 978-80-86020-85-3.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Odstraňování železa, manganu a arsenu z vody pomocí vybraných sorpčních materiálů. In Pitná voda. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2017. p. 275-278. ISBN: 978-80-971272-5- 1.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; PĚKNÝ, M. Monitoring the effectiveness of advanced sorption materials for removing selected metals from water. JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA, 2017, vol. 66, no. 7, p. 481-488. ISSN: 0003-7214.
  Detail | WWW

  BIELA, R.; ŠOPÍKOVÁ, L. Efficiency of sorption materials on the removal of lead from water. Applied Ecology and Envirenmetal Research, 2017, vol. 15, no. 3, p. 1527-1536. ISSN: 1589-1623.
  Detail | WWW

  BIELA, R. Recenze na článek Využití ozónu při úpravě vody v Ing. Marka Coufala. Brno: VODOVOD. INFO, 2017. p. 1 (1 s.).
  Detail

 • 2016

  BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Monitoring the effectiveness of sorbent materials for removing selected metals from water. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. Florida: Taylor & Francis Group, 2016. p. 341-346. ISBN: 9781315393827.
  Detail | WWW

  BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Efficacy of sorption materials for selected metals removal from water. International journal of interdisciplinarity in theory and practice, 2016, vol. 2016, no. 10, p. 316-320. ISSN: 2344-2409.
  Detail | WWW

  BIELA, R.; KUČERA, T.; MARTIŇÁK, P. Poloprovozní testování filtračního materiálu DMI- 65. Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, 2016, vol. 14, no. 1, p. 24-25. ISSN: 1335-9614.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Removal of metals from water by using sorptions materials. In ESAT 2016. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2016. p. 1-4. ISBN: 978-80-553-2564- 4.
  Detail

  KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z. Water glass as a promissing agent for the removal of Cr and P from drinking water. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier Ltd., 2016. p. 64-70. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW

  BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Sledování účinnosti filtračního materiálu DMI- 65 na odstraňování kovů z vody. In Pitná voda 2016. České Budějovice: W& ET Team, 2016. p. 319-324. ISBN: 978-80-905238-2- 1.
  Detail

  KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; BIELA, R. Methodology for the estimation of the technical condition in the case of water treatment plants. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier Ltd., 2016. p. 71-76. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW

  BIELA, R.; KUČERA, T. Efficacy of sorption materials for nickel, iron and manganese removal from water. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier Ltd., 2016. p. 56-63. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW

  BIELA, R.; ŠOPÍKOVÁ, L. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstranění olova z vody. TZB- info, 2016, vol. 18., no. 18, p. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2015

  BIELA, R.; KUČERA, T. Efficacy of sorption materials for metals removal from water. In Water Management and Hydraulic Engineering 2015. WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING. 1. Brno: Institute of Water Structures, FCE, BUT, 2015. p. 271-279. ISBN: 978-80-214-5230- 5. ISSN: 2410-5910.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Removal of arsenic from drinking water source by using sorption materials. In ESAT 2015. 1. Košice, Slovak Republic: Technical University in Košice, 2015. p. 1-4. ISBN: 978-80-553-2042- 7.
  Detail

  BIELA, R. Recenze na článek Testování filtračního materiálu DMI-65 Ing. Petra Martiňáka v 17. ročníku časopisu tzb-info (14. číslo). Praha: tzb- info, 2015. p. 1 (1 s.).
  Detail

  BIELA, R.; WAGNEROVÁ, A. Využití chloru při dezinfekci bazénových vod. TZB- info, 2015, vol. 17., no. 11, p. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

  BIELA, R.; KUČERA, T. Using sorption materials for arsenic removal from water. International journal of interdisciplinarity in theory and practice, 2015, vol. 2015, no. 7, p. 74-79. ISSN: 2344- 2409.
  Detail | WWW

  BIELA, R. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování kadmia z vody. Vodovod. info, 2015, vol. 2015, no. 9, p. 1-4. ISSN: 1804- 7157.
  Detail | WWW

  BIELA, R.; KUČERA, T.; MARTIŇÁK, P. Poloprovozní testování filtračního materiálu DMI- 65. In Pitná voda 2015. 1. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2015. p. 241-244. ISBN: 978-80-971272-3- 7.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Arsenic removal from water by using sorption materials. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies. 1. Leiden, The Netherlands: Taylor & Francis Group, 2015. p. 245-250. ISBN: 978-1-138-02907-1.
  Detail | WWW

  KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z. Uplatnění vodního skla ve vodárenství. In Vodárenská biologie 2015. 1. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2015. p. 156-159. ISBN: 978-80-86832-83- 8.
  Detail

  BIELA, R.; ŠEVČÍKOVÁ, I. Možnosti zpracování vodárenských kalů. TZB- info, 2015, vol. 17., no. 4, p. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2014

  BIELA, R. Filtrace s drenážním systémem Triton a její použití při úpravě vody v ČR. TZB- info, 2014, vol. 16., no. 16, p. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BIELA, R.; MARŠÁLKOVÁ, E.; ČECH, D.; PALČÍK, J. Určení zdrojů fosforu eutrofizované Hornoveské nádrže. Vodní hospodářství, 2014, vol. 64., no. 5, p. 14-17. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  BIELA, R. Recenze na článek Jaké problémy vody se řeší nejčastěji? autora Michala Třešky. Praha: TZB- info, 2014. p. 1 (1 s.).
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování niklu i jiných kovů z vody. In PITNÁ VODA 2014. 1. České Budějovice: W& ET Team, 2014. p. 335-338. ISBN: 978-80-905238-1- 4.
  Detail

  BIELA, R. Recenze na článek Přehled technologií úprav vstupní vody pro vnitřní vodovod Ing. Vladimíra Zumra. Praha: TZB- info, 2014. p. 1 (1 s.).
  Detail

  BIELA, R. Odstraňování specifických látek ze zdrojů pitné vody. Brno: VUT FAST, Ústav vodního hospodářství obcí, 2014. p. 1-3.
  Detail

  KUČERA, T.; BIELA, R. Možnost využití vodního skla při úpravě pitné vody. In Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody. 1. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2014. p. 177-180. ISBN: 978-80-971272-2- 0.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování niklu i jiných kovů z vody. SOVAK, 2014, vol. 23, no. 10, p. 8-9. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  BIELA, R. Použití filtrů s drenážním systémem Triton při úpravě vody v ČR. Vodovod. info, 2014, vol. 2014, no. 11, p. 1-4. ISSN: 1804- 7157.
  Detail

  BIELA, R.; KONEČNÝ, J. Odstraňování kadmia z vody sorpčními materiály. TZB- info, 2014, vol. 16., no. 50, p. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z. Úprava vody s využitím vodního skla. TZB- info, 2014, vol. 17, no. 1, p. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2013

  BIELA, R.; KUČERA, T. Účinnost sorpčních materiálů na odstraňování vybraných kovů z vody. In Pitná voda. 1. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2013. p. 249-252. ISBN: 978-80-971272-1- 3.
  Detail

  BIELA, R. Inovace při úpravě vody dvoustupňovou separací. Vodovod. info, 2013, vol. 2012, no. 5, p. 1-6. ISSN: 1804- 7157.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; PĚKNÝ, M. Účinnost sorpčních materiálů na odstranění niklu i jiných kovů z vody. TZB- info, 2013, vol. 15., no. 26, p. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BIELA, R.; ŠOPÍKOVÁ, L. Netradiční metody dezinfekce pitné vody. TZB- info, 2013, vol. 15., no. 16, p. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BIELA, R. Možnosti úspory pitné vody. TZB- info, 2013, vol. 15., no. 18, p. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování kovů z vody. VODA 2013. 1. Brno: Tribun EU, 2013. p. 421-424. ISBN: 978-80-263-0506- 4.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. AMR - Advanced Materials Research, 2013, vol. 649, no. 649, p. 195-198. ISSN: 1662- 8985.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. Advanced Materials Research, 2013, vol. 649, no. 649, p. 195-198. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BIELA, R. Recenze na článek Ing. Stanislava Piňose - Energetické úspory a možnost využití energie při úpravě a čištění vod. Praha: TZB- info, 2013. p. 1 (1 s.).
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Odstraňování specifických látek z vody. Vodárenská biologie 2013. 1. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2013. p. 173-175. ISBN: 978-80-86832-70- 8.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. In enviBUILD BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012. 1. Zurich-Durnten, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2013. p. 195-198. ISBN: 978-3-03785-596- 6.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Odstraňování specifických látek z vody. Vodovod. info, 2013, vol. 2013, no. 2, p. 1-4. ISSN: 1804- 7157.
  Detail

 • 2012

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. Vodní hospodářství, 2012, vol. 62., no. 2, p. 65-68. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. In 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, 2012. p. 189-193. ISBN: 978-80-89385-22- 5.
  Detail

  BIELA, R. Odstraňování železa a manganu ze zdrojů pitné vody. TZB- info, 2012, vol. 14., no. 48, p. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BIELA, R. Tradiční a nové technologie úpravy vody. Pitná voda - novinky a souvislosti. 1. Brno: ASIO, spol. s r.o., 2012. p. 3-9.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. In Buildings and environment 2012. 1. Brno: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 269-272. ISBN: 978-80-214-4505- 5.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; VOSÁHLO, J. Účinnost sorpčních materiálů při odstraňování arzenu i jiných kovů z vody. SOVAK, 2012, vol. 21., no. 10, p. 18-20. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  BIELA, R. Recenze článku Ing. Tomáše Kučery, Ph.D. Vliv provozních parametrů DAF na separační účinnost procesu (Apollo 100243). Praha: TZB- info, 2012. p. 1 (1 s.).
  Detail

  BIELA, R.; UHER, M. Nové technologie při úpravě a akumulaci vod. In Městské vody 2012. 1. Brno: ARDEC, s.r.o., 2012. p. 121-126. ISBN: 978-80-86020-75- 4.
  Detail

  BIELA, R. Vodárenská flotace a její použití při úpravě pitné vody v ČR. TZB- info, 2012, vol. 14., no. 32, p. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BIELA, R. Recenze článku Ing. Tomáše Kučery, Ph.D. Možná rizika plynoucí z dezinfekce pitné vody (Apollo 98605). Praha: TZB- info, 2012. p. 1 (1 s.).
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; VOSÁHLO, J. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstranění arsenu i jiných prvků z vody. In Pitná voda 2012. 1. České Budějovice: W& ET Team, 2012. p. 321-326. ISBN: 978-80-905238-0- 7.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; VOSÁHLO, J. Odstraňování arsenu z vody sorpčními materiály. TZB- info, 2012, vol. 14., no. 11, p. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BIELA, R. Recenze na článek Ing. Tomáše Kučery Stanovení potřeby vody v případě malých spotřebišť (Apollo 95692). Praha: TZB- info, 2012. p. 1 (1 s.).
  Detail

  BIELA, R. Šedé vody, jejich kvalita a možnost využití. SOVAK, 2012, vol. 21., no. 2, p. 11-13. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR. SOVAK, 2012, vol. 21., no. 2., p. 10-11. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  BIELA, R. Recenze na článek doktoranda Ing. Jakuba Račka Šedé vody a jejich zpětné využití v budovách (Apollo 96968). Brno, ČR: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012.
  Detail

 • 2011

  BIELA, R. Kvalita šedých vod a možnost jejich využití. TZB- info, 2011, vol. 13., no. 49, p. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BIELA, R.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Problematika využití šedých a dešťových vod v budovách. In Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami. 1. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2011. p. 16-21. ISBN: 978-80-01-04819- 1.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR. In Sanhyga 2011. 1. Piešťany: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2011. p. 97-100. ISBN: 978-80-89216-42- 0.
  Detail

  RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. In 10. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, 2011. p. 213-219. ISBN: 978-80-89385-17- 1.
  Detail

 • 2009

  BERÁNEK, J.; BIELA, R. Úskalí hydraulického výpočtu bazénových rozvodů. In Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí. 1. Brno: VUT v Brně FAST ÚVHO, 2009. p. 157-160. ISBN: 978-80-214-3862- 0.
  Detail

 • 2007

  BIELA, R. Recenzní posudek: Studijní opora pro kombinované studium - Balneotechnika (Beránek). Brno: FAST VUT v Brně, intranet FAST, 2007. p. 1-3.
  Detail

 • 2004

  BIELA, R. Membránové procesy ve vodárenství. SOVAK, 2004, vol. 13, no. 7- 8, p. 23 ( p.)ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  BIELA, Renata; BERÁNEK, Josef. Úprava vody a balneotechnika. Úprava vody a balneotechnika. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. p. 8-72. ISBN: 80-214-2563- 6.
  Detail

 • 2003

  HLAVÁČ, J. a kol. Vodárenství - Jímání a úprava vody, procesy, výpočty, konstrukce. Vodárenství. Brno, Česká republika: VAS, a.s., 2003.
  Detail

 • 1999

  BIELA, R. Analýza vývoje kvality vody ve vodní nádrži Kníničky. Brno: Katedra chemie životního prostředí a ekotoxikologie, PřF MU, 1999. p. 1-185.
  Detail

 • 1998

  BIELA, R. Kvalita vody v nádrži z hlediska vodárenského využití. Vodní hospodářství, 1998, vol. 1998, no. 4, p. 87-88. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

 • 1997

  BIELA, R. Shrnutí hlavních výsledků výzkumu. Brno: ÚVHK FAST VUT, 1997.
  Detail

  BIELA, R. Přísun fosforu do vodní nádrže Kníničky. SOVAK, 1997, vol. 6, no. 9, p. 6-7. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

 • 1995

  BIELA, R. Zdroje vody. Brno: ÚVHO FAST VUT, 1995.
  Detail

 • 1994

  BIELA, R. Report. Aalborg, Dánsko: Department of Civil Engineering, Aalborg University, 1994. p. 1-7.
  Detail

  BIELA, R.; HLAVÁČ, J. Sanace podzemních vod kontaminovaných nepolárními extrahovatelnými látkami. Brno: ÚVHO FAST VUT, 1994.
  Detail

 • 1993

  BIELA, R. Veřejná kanalizace. Brno: FA VUT, 1993.
  Detail

  BIELA, R. Zásobování vodou. Brno: FA VUT, 1993.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.