Ing.

Renata Biela

Ph.D.

FCE – assistant professor

+420 54114 7732
biela.r@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Projects

 • 2020

  Vybrané problémy vodního hospodářství měst a obcí, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2018

  Odstraňování mikropolutantů ze zdrojů pitné vody adsorpcí , zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2015

  Sledování účinnosti odstraňování mikroznečištění vodárenskými procesy, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2012

  Odstraňování specifických látek ze zdrojů pitné vody, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  TA01020311, Využití šedé a dešťové vody v budovách, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Progresívní metody úpravy vody a jejich účinnost, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2012
  Detail